Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 373 výsledků se štítkem nájem
Dotazy k DPFO  14.02.2016

Dobrý den, žádám Vás o odpověď na otázky k dani z příjmu fyzických osob (zaměstnanec) týkající se příjmu z pronájmu nemovitosti (bytu). 1. Za rok 2013 byl uplatněn paušál z pronájmu nemovitostí. Taktéž za rok 2014. Lze začít od roku 2015 opustit paušál a začít uplatňovat výdaje a odpočty ve výši 1,4%? Nebo se musí pokračovat v paušálu 30%? 2. Lze uplatnit paušál za použití vozidla pro zajištění přijmů z pronájmu nemovitostí u majitelky pronajatého bytu (nabytí dědictvím-není ve SJM), která je zároveň zaměstnána na trvalý pracovní úvazek. Sama však nevlastní řidičský průkaz a auto, které používá (vozí jí manžel) bylo nabyto za trvání manželství a je psáo na manžela. 3. V roce 2013 byl dědictvím nabyt byt (byt je ve vlastnictví jednoho z manželů - není ve SJM) v rámci dědického řízení - notář. Byt byl v roce 2015 pronajat a budou na něj uplatňovány výdaje a odpočty za rok 2015. Cena bytu pro dědické řízení byla stanovena odborným názorem na tržní cenu bytu pro dědické řízení ze strany odborníka jedné realitní kanceláře (nikoli znaleckým posudkem), na částku 1 800 000 Kč - tento máme k dispozici. Nicméně i na základě tohoto odborného názoru bylo dědické řízení vypořádáno - vypořádání nemáme k dispozici (ztráta), v katastru zapsán dědic. Mohu tedy počítat odpočet 1,4% z částky 1 800 000 Kč za první rok pronájmu?

Zobrazit odpověd

Pronájem a prodej vyřazeného auta  09.02.2016

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: OSVČ přerušila v lednu 2015 živnost, automobil vyřadila 5.1. 2015, od ledna do prosince 2015 pronajímala nákladní automobil za 96tis, jedná se mi o to, zda v DP se mi pronájem promítne v příloze 2, §9 a uplatním 30% do výdajů. A druhá otázka, to samé auto prodal 23.12. 2015, ZC k 31.12.2014 ...140tis, prodáno za 190tis, jestli se mi to promítne na DP v příloze 2, §10, kde budou příjmy 190tis, náklady 140tis, ke zdanění 50tis. Neodvádět ZP a OSSZ. Moc děkuji za odpověd. P

Zobrazit odpověd


Výdaje při pronájmu  27.01.2016

Vážená společnosti, Jsem zaměstnanec a ještě pronajímám byt za 3.000kčza měsíc.Chtěl bych se Vás zeptat zda mohu uplatnit skutečné výdaje na kontrolu bytu ve výši 3.000kč/měsíc,zda to lze doložit lístky na bus či účtenku za benzín?Předcházející nájemník mi ukradl z bytu kamna a kuchyňskou linku,je zápis od policie ,lze i tyto věci dát do nákladů.Velice děkuji za rady krásný den Milan

Zobrazit odpověd

Vstupní cena a úprava pronajímané nemovitosti  27.01.2016

Dobrý den, manžel vlastní nemovitost zakoupenou v roce 2003. Od roku 2012 ji pronajímá. Do této doby si uplatňoval do DP výdaje paušálem. Za rok 2015 však chce přejít na výdaje skutečné. Může si nechat provést odhad nemovitosti až v letošním roce po té, co došlo k zhodnocení nemovitosti výměnou oken? Nebo musí mít odhad z roku kdy začal pronajímat a letošní opravu uvést jako technické zhodnocení při zařazení do odpisové skupiny? Děkuji

Zobrazit odpověd

Příjmy z pronájmu domu  21.01.2016

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně placení daně z pronájmu místností v rod. domě. Rod. dům je psaný na mou osobu, bydlím zde s manželkou a dětmi. Pronajímáme občas dvě místnosti, a to pokoj a kuchyň s koupelnou výletníkům na dovolenou, např. na několik dní nebo týden apod. Doklad píšeme na manželku, která je s dětmi na mateřské a pobírá rod. příspěvek cca 7 600.- Kč. Je nutné tento pronájem zdaňovat a od které výše? Je to od těch 15 000.- Kč? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Odpisy při zahájení pronájmu  19.01.2016

Dobrý den, prosím o informaci, od kdy a v jaké výši (poměrná částka?) mohu uplatnit odpisy na dům, který jsme koupili za účelem pronájmu. Návrh na vlad do KN byl podán v prosinci 2015. Nyní (leden 2016) čekáme na zápis do KN. Je možné uplatnit odpis již za rok 2015? Jsem nepodnikající FO, zdaňuji dle par.9. Děkuji, Š

Zobrazit odpověd

Pronájem bytů  14.01.2016

Dobrý den, od roku 2014 pronajímám byt, který mám v soukromém vlastnictví a uplatňuji skutečné výdaje. Od roku 2015 pronajímám další byt, který je družstevní a ráda bych uplatnila paušál 30 %. 1) Jak to zařídit v daňovém přiznání? 2) Pokud bych chtěla i zde uplatňovala skutečné výdaje, lze někam zahrnout poplatek za přenechání podílu ve družstvu (1 600 000 Kč)? Děkuji za radu.

Zobrazit odpověd

Úplatný pronajem auta zaměstnanci  16.12.2015

Dobrý den, právnická osoba, plátce DPH má v majetku os.auto pořízené na úvěr s uzavřením smlouvy o výpůjčce.Se souhlasem úvěr.společnosti auto daňově odepisuje.Auto používá jednatel (má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce 2.500,-Kč/měs.), uplatňuje skutečné výdaje na PHM + další náklady spojené s provozem auta. Pokud společnost s jednatelem uzavře úplatnou smlouvu o půjčce auta (se souhlasem valné hromady) za cenu obvyklou pro používání k soukromým účelům ,vyloučí se takto povinnost 1% dodanění z ceny auta ke mzdě jednatele vč.odvody soc.a zdrav.pojištění a krácení daňových odpisů a ostatních nákladů v poměru najetých kilometrů?

Zobrazit odpověd

DPH při přefakturaci služeb nájemníkům  13.12.2015

Dobrý den, jsme spolek, jehož hlavní činnosti je organizace sportu (volejbalový oddíl). 1) Potřebovali bychom poradit, co se počítá do obratu 1 mil. Kč pro DPH, abychom věděli, zda se nestaneme plátci. Naše příjmy se z oddílových a členských příspěvků, příjmů za volejbalové kroužky pro děti. Doplňkovou výdělečnou činnost je reklama, dlouhodobý pronájem pozemku (části areálu) tenisovému klubu, kterému současně přefakturováváme energie, příspěvků z darů a provozních dotací. 2) V případě plátcovstí a neosvobozování dlouhodobého nájmu o DPH - budeme u faktury na vstupu za energie uplatňovat DPH koeficientem a u přefakturovávané části DPH v plné výši. 3 Kdybychom nájem osvobozovali od DPH - pak DPH z celé faktury na vstupu krátíme koeficientem. Děkuji za odpověď Lukáš T.

Zobrazit odpověd

Výpověď nájemní smlouvy  26.11.2015

Dobrý den, nevím zda píši správně svůj dotaz-památka zahrnuta do seznamu UNESCO žádá o dotaci na celkovou rekonstrukci ,ale pronajímá v ní soukromé osobě nebytové prostory kde je umístěno muzeum , dotaz zní jestli mohou vlastníkovi muzea vypovědět smlouvu ( smlouva na dobu neurčitou)nebo jestli je pro něj nějaká jiná varianta .Byla bych vám moc vděčná za odpověď jelikož už nevím kam se obrátit .S pozdravem D Š

Zobrazit odpověd

Výdaje při pronájmu  23.11.2015

V listopadu 2015 jsem koupila panelový byt za účelem pronájmu. Budu jej pronajíma ihned po vkladu do katastru a provedení nezbytných oprav v bytě, tj. 2016. Hodlám uplatňovat skutečné výdaje. 1) Do jaké odpisové skupiny patří panelové byty a jaký bude základ pro odpisování (celková pořicovací cena) ? 2) Mohu si uplatnit výdaje jako mobilní telefon a platby za volání (nutné pro komunikaci s RK a nájemníky), náklady na naftu/automobil (souromý vůz bez silniční daně použitý pro prohlídky a výběr nájmu), počítač (pro vedení příjmů, výdajů, korespondenci s RK a nájemníky...) atd.? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Pronájem bytu pro podnikání  18.11.2015

1. Může si s.r.o. pronajmout jako nájemce bytovou jednotku v jiném městě než je sídlo s.r.o.? V jakých případech by jste považoval nájemné za daňově uznatelný náklad s.r.o.? Bylo mi řečeno, že bude nutné správci daně doložit, že se jedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To znamená prokázat, že v daném bytě bydlí pouze zaměstnanci nebo management, kteří jsou na pracovní cestě, případně je využíván jiným způsobem v rámci podnikání (například pro účely pracovních schůzek, k úschově některých materiálů). Jakým způsobem by jste doporučil prokazovat správci daně toto využití? 2. Může bytovou jednotku pronajmout nejenom vlastník ale i nájemce, který to dále podnajme s.r.o.? Bude příjem nájemce z podnájmu podléhat stejným pravidlům – tedy § 9 ZDP příjmy z nájmu? 3. Je příjem z nájmu dle § 9 ZDP osvobozen od placení odvodů na zdravotní a sociální pojištění? Lze uplatnit slevu na poplatníka 24.840,- Kč u stejného daňového poplatníka dva krát – tedy jak u příjmu z nájmu (§9 ZDP) tak u příjmu ze závislé činnosti (§ 6 ZDP)? Moc krát děkuji za Váš čas a názor.

Zobrazit odpověd

Zdanění pronájmu u důchodce  13.11.2015

Jsem starobní důchodkyně a pronajímám pole zemědělskému družstvu. Letos bude výnos na nájemném 15.500,-. Jsem plátcem daně z nemovitosti, která činí 1808,- Kč. Musím podat daňové přiznání a jak vysoká bude daň? Vím, že z výnosu do 6.000,- se daň neplatí, tak by mě zajímalo, jestli budu platit daň jenom z toho, co je nad 6.000,- Děkuji mnohokrát za odpověď

Zobrazit odpověd


Zahájení pronájmu  07.09.2015

Dobrý den, vlastním 12 let rodinný dům, který chci od roku 2016 pronajímat podle §9 a uplatňovat skutečné výdaje. V roce 2015 jsem vyměnil okna, podlahy, koberce, koupil zcela novou vestavěnou kuchyň vč. vestavěných spotřebičů (vše pevnou součástí domu). Moje otázky: 1. Z jaké VC budu odepisovat dům? Z reprodukční ceny (oceněnou znalcem) v roce 2016? 2. Stanou se veškeré výše uvedené výdaje pro účely DZP již součástí reprodukční ceny domu? Je proto potřeba znalci tyto výdaje zdokumentovat? Je potřeba tyto výdaje evidovat v daň evidenci pokud se promítnou přímo do reprodukční ceny? 3. Je možné uplatnit jednorázové výdaje v DAP za 2016 za pračku, televizi atd nakoupenou v roce 2015 s PC jednotkovou menší než 40 tis. (předpokládám, že nepůjde o odpisy). Tyto movité věci budou používány až od roku 2016 nájemci. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


Nezaplacené nájemné při ukončení nájmu  20.08.2015

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při zdanění příjmu z pronájmu bytu u fyzické osoby v případě, kdy nájemní smlouva byla ukončena v průběhu roku 2015, tj. 31.7.2015. Nájemce zaplatil pouze nájemné za 2 měsíce, zbytek dluhuje. Bude se danit pouze fakticky přijatá částka - za 2 měsíce, nebo se do příjmů musí zahrnout celková - ale nepřijatá/nezaplacená ( předpokládaná dle smlouvy ) částka za celé období až do dne ukončení smlouvy? Děkuji a přeji pěkný den

Zobrazit odpověd


Přerušení zrychlených odpisů bytu  15.08.2015

Dobrý den, při pronájmu bytu uplatňuji do nákladů zrychlené odpisy pořizovací ceny bytu a chci se zeptat, zda jeden rok mohu vynechat a do nákladů odpisy nedávat a jakou výši odpisů dát do následujícího roku, zda brát v úvahu roční odpis, který jsem do nákladů nedal a následující rok dát do nákladů odpis menší částky odpovídající dalšímu roku odepisování. Děkuji

Zobrazit odpověd