Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 52 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem daň z příjmu (DP)

Nákup traktoru  02.10.2016

Dobrý den,mám dotaz,syn fyzická osoba,DE,plátce DPH zakoupil starší kolový traktor 930 000,-Kč + DPH. Jel si k prodejci pro něj a nazpět řídil traktor po silnici domů 200 km.Jestli je nakoupená nafta do traktoru,jako výdaj a nebo se musí započítávat do vstupní ceny traktoru k odepisování.Poplatek za registraci 250,-Kč jestli se započítá do vstupní ceny a nebo výdaj. Děkuji.H.

Zobrazit odpovědDar přes spolek  12.09.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může dárce (podnikatel) darovat spolku rodičů finanční dar, který by si mohl daňově uplatnit (byla by sepsána darovací smlouva se spolkem). Spolek rodičů by pak tento finanční dar poslal (daroval) těžce nemocnému dítěti (pomoc jeho rodičům). Dárce by chtěl zůstat pro obdarovaného anonymní, proto jsme si mysleli, že bychom vše uskutečnili přes spolek rodičů. Je toto řešení možné? Mockrát děkuji za odpověď. S pozdravem V K

Zobrazit odpověd


Prodej auta pořizovaného na úvěr  31.08.2016

Firma s.r.o. má (odepisuje) os.auto na uvěr , odečítala DPH, rok pořízení 2013- nyní je ve stavu, kdy není schopna splácet. Lze toto auto přenechat a vyřadit z OM? Auto by si převzal včetně závazku splátek (cca 11 splátek) jednatel společnosti. 1) musí se jednateli prodat nebo jen na základě smlouvy převezme včetně dluhu? 2)jak by se stanovila cena obvyklá (kvůli DPH), když auto se závazkem se na trhu víceméně neprodává za nějakou stanovenou cenu, spíš jej lidé přenechávají za splácení úvěru 3)mohla by ta prodejní být symbolická? Tzv. odstup např. hodnota auta je na trhu cca 200 tis, doplatek úvěru je 50 tis. Tak by se prodal za odstup 50 tis. + doplatek úvěru. 4)jak by to celé probíhalo z pohledu DPPO ? Firma je ve ztrátě z let minulých, nebyl by to problém? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Uplatnění nižších odpisů  30.08.2016

Dobrý den, můj dotaz se týká problematiky daňového rovnoměrného odpisu. V zákoně je uvedeno, že poplatník má možnost uplatnit v maximálně možné míře odpis (1,4 %, 3,4 %). Z toho vyplývá, že mohu v běžném roce uplatnit i nižší odpis např. z důvodu, že se nechci dostat do daňové ztráty. Zajímalo by mne co mohu udělat s tou částkou odpisu, kterou neuplatním v běžném roce. Mohu jí uplatnit v plné míře či částečné míře (max 5 let) v roce následujícím tak, že překročím maximálně možný odpis tzn. 3,4 % + z uplynulého období? Předem děkuji. J

Zobrazit odpověd

Je žárovka daňový náklad?  05.08.2016

Dobrý den, Jsou součástí bytu nástěnná a stropní svítidla (tedy lustry, lampy) včetně žárovek v nich umístěných anebo cenu žárovek mohu považovat jako běžný daňový výdaj v roce pořízení? Tj. cena svítidla se daňově rozpouští v ročních odpisech bytu a žárovky jsou jen jednorázovým daňovým výdajem? Dnes se prodávají i LED lustry se zabudovanými žárovkami na jedno použití. Nejsou tedy vyměnitelné Děkuji

Zobrazit odpověd

Přenechání auta na leasing další osobě  15.07.2016

Dobrý den, účtuji sro, v majetku máme zařazen osobní automobil, který jsme pořídili na leasing.Leasingová smlouva bude končit 5/2018. Jednatel sro by si rád pořídil nový vůz. Můžeme původní vozidlo i když budeme stále platit leasing pronajímat OSVČ? Pokud ano může si OSVČ náklady na provoz vozu a částku za pronájem uplatnit ve výdajích? OSVČ vede daňovou evidenci. Děkuji za odpověď K

Zobrazit odpověd

Odpis zdvíhací plošiny  12.07.2016

Dobrý den, k budově skladu byl přistaven prostor na nákl. plošinu. Hodnota stav. prací, elektroinstalace a revize je cca 215 000 Kč. Hodnota instalované hydraulické plošiny je 418 000 Kč. Jsou TZ budovy jen stavební práce a plošina se bude odepisovat samostatně jako zařízení ve skupině 3? Nebo je to celé zhodnocení budovy a zvýší se cena budovy pro odepisování? Děkuji za odpověď. M.S.

Zobrazit odpověd

Odpis pohledávky po konkurzu  07.07.2016

Dobrý den, prosím o radu, zda mohu daňově odepsat pohledávku, aniž bych na ni tvořila opravnou položku. Byla splatná v květnu 2014 a ten samý rok se firma dostala do insolvence a my jsme tuto pohledávku přihlásili. Letos v březnu nám byla uhrazena část pohledávky,kterou nám přiznal soud, zbytek nám již nikdo neproplatí. Jedná se o malou částku (2800,- Kč). Mohu zbytek pohledávky rovnou odepsat 546/311? Děkuji moc za odpověď. P K

Zobrazit odpověd


Neuplatněné odpisy  29.06.2016

Dobrý den, v kterém okamžiku uplatním odpis (v případě neuplatnění odpisu v daném roce) nebo zbylou část odpisu (v případě uplatnění části odpisu v daném roce) pro pronajímaný byt za použití rovnoměrného odepisování? V následujícím roce? Celý či mohu jen části rozprostřené i do několika let? Nebo snad o ně prodlužuji dobu odepisování? Je zde nějaké pravidlo? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Zdanění odměny výkonému umělci  24.06.2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali spolek musí odvádět srážkovou či jinou daň v případě uměleckého výkonu, který pro spolek někdo vykonal na základě smlouvy. Např.: Spolek pořádá kulturní akci, kde vystoupí 5 lidí ve smyslu "stand-up comedy". Za toto vystoupení obdrží každý z vystupujících smluvní odměnu ve výši 1.000,- Kč. Umělci nejsou podnikatelé. Musí v tomto případě odvádět nějakou daň? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Dar na sport a kulturu fyzické osobě  22.06.2016

Dobrý den, PO poskytla fyzické osobě finanční dar na úhradu pronájmu tělocvičny pro mažoretky. Na darovací smlouvě je citace zákona, která informuje mého klienta, že se jedná o dar, který lze odečíst od základu daně. Dle mého názoru se nejedná o dar, který mohu v daňovém přiznání PO odečíst od základu daně, vzhledem k tomu, že FO je podnikatel a živnostenské oprávnění je na mimoškolní výchovu a vzdělávání. Na DS je uvedeno IČ FO. Je tento můj názor správný? Děkuji. M J

Zobrazit odpověd

Technické zhodnocení kulturní památky  21.06.2016

Dobrý den, prosím o radu. Naše budova je nemovitá kulturní památka a jako takovou ji odepisujeme v 6 odpis.skupině - 50let. Na školení (jako nový pracovník v.v.i.- majetkem "nedotčený") jsem se dověděla, že každé TZ kult.památky bychom měli evidovat samostatně a odepisovat 15 let. Do teď tak činěno nebylo a TZ se odepisuje dle budovy. Nikdy to prý auditor ani daňař nerozporoval.

Zobrazit odpovědZhodnocení budovy a samostatný majetek  07.06.2016

Dobrý den, prosím o radu, jak správně zařadit majetek. 1) Navýšili jsme hodnotu hl.jističe. Od PRE nám došla faktura (45 tis), na které je napsáno, že je to pořízení hm.majetku ve 4 odpisové skupině. Navíc za práci jsme uhradili dalších 40 tis. Tedy celkem 85. Nevím, zda to zařadit jako nový samostatný majetek či jako technické zhodnocení budovy, která je v jiné odpis.skupině. 2) Jak je to s pořízením venkovních rolet? Rozcházíme se s kolegyní v názoru. Zda tech.zhodnocení či samostatný nový. Fa je v režimu PDP za 36 tis bez, ale my si nebudeme nárokovat, tak to celkem 43,5 tis. Děkuji za radu.

Zobrazit odpověd

Byt s klimatizací  25.05.2016

Dobrý den, kupuji nový byt od developera, který se chystám pronajímat. V rámci klientských změn bude mít i splitovou klimatizaci s vnitřní a vnější jednotkou na střeše domu, což je obsaženo ve i schváleném projektu. Tím došlo k navýšení celkové kupní ceny bytu, která bude obsažena v kupní smlouvě, kterou budu podepisovat. V případě, že budu pro účely zdanění pronájmu dle §9 ZDP uplatňovat skutečné náklady (nikoli výdajový paušál 30%) a budu tedy uplatňovat odpisy na byt z kupní ceny, jak se mám dívat na klimatizaci? Mám ji považovat jakou součást stavby (byt je dodán vč. klimatizace) nebo ji mám zvlášť odpisovat sólo v rámci jiné odpisové skupiny? Upozorňuji, že byt mi bude předán již se zprovozněnou klimatizací ještě před zahájením pronájmu. Děkuji za radu

Zobrazit odpověd

Účtování soudního sporu  29.04.2016

Společnost na základě soudního řízení musí uhradit dluh, který se skládá ze samotné jistiny (nájemné), z přislušenství (úroky z prodlení) a nákladů I. stupně řízení a nákladů II. stupně řízení. Jakým způsobem situaci účtovat a je dluh daňově uznatelný v celé výši? 1. Jistina - účtování? 2. úroky z prodlení - účtování? 3. náklady stupně řízení? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Náklady při pronájmu  28.04.2016

Bytové družstvo pronajímá nebytový prostor za částku 100.000,- Kč ročně. Plocha tohoto NP odpovídá 9% celkové plochy domu. Náklady, které lze zahrnout jako "společné" za celý dům (ne tedy např. oprava v konkrétních členských bytech, ale např. elektroinstalace ve společných prostorách), rozdělujeme tak, že 9% nákladů je vždy daňových pro účely sestavení daně z příjmů. Prosím o radu, zda těchto 9% můžeme použít i pro rozdělení daně z nemovitých věcí tak, že tato malá část daně z nemovit. bude také snižovat zisk z pronájmu a tím sníží daň z příjmů. Děkuji předem za laskavou odpověď.

Zobrazit odpověd

Počítání záloh na daň z příjmu  19.04.2016

Dobrý den, Prosím Vás o radu. A to jak je to se zálohami na daň z přijmu právnických osob. Jedna se o to že firma zaplatila 4 zálohy(15.06.2015, 15.09.2015, 15.12.2015 a 15.03.2016). V přiznaní k dani z přijmu za r. 2015 se uvedli všechny čtyři zálohy. Následně od finančního úřadu přišla výzva že máme nedoplatek na daní z přijmu a to z důvodu že záloha uhrazena 15.03.2016 se nezapočítává do roku 2015 ale do roku 2016. Prosím vás o vysvětleni jak to je s uplatněním záloh a též bych poprosil odkaz na zákon . Předem Děkuji. S pozdravem, M K

Zobrazit odpověd