Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 373 výsledků se štítkem nájem
Fond oprav  28.03.2016

Dobrý den, dovolím si Vás požádat ještě o Váš názor na jeden dotaz. V uplatňování skutečných výdajů při pronájmu bytu, lze, nebo nelze, příspěvek do "fondu oprav" zanést do výdajů? Fondem oprav myslím jen tu část, která je v hospodaření SVJ deponována na opravy a údržbu, a ty jsou dle potřeb různě prováděny. Vím, že v momentě, kdy já každý měsíc odvádím příspěvek do FO, je to jen moje záloha, a skutečným výdajem bude až v momentě, kdy se z toho nějaká oprava uhradí, ale pro mě to přeci je výdaj, který musím vynaložit, jinou možnost dle zákona a stanov nemám. A nikdy mi nikdo nic z toho nevrátí, prostě se to ve fondu pořád kumuluje. Ani při prodeji bytu mi nic samozřejmě nevrátí. Byt mám od začátku na pronájem, nebydlel jsem v něm, a ani bydlet nebudu. Děkuji, s pozdravem, Zdeněk V

Zobrazit odpověd

Paušální výdaje na auto při pronájem bytu ve stejném domě  26.03.2016

Dobrý den, pronajímám byt, mohu si pro účely daňového odpočtu uplatnit také paušální výdaj na dopravné (4000Kč/měs.) - auto používám i pro soukromé účely- za každý měsíc pronájmu, i když pronajímaný byt je na stejné adrese, kde jsem trvale hlášený, i když v jiném bytě? Případně mohu paušální výdaj uplatnit i jen za některé měsíce dle svého uvážení? Nebudu muset při případné kontrole zdůvodňovat používání automobilu? Děkuji Vám za odpověď. P

Zobrazit odpověd

Náklady při pronájmu  22.03.2016

Dobrý den, v souvislosti s pronájmem bytu se dotazuji: 1. pokud pořídím movitou věc v ceně do 40 tis. CZK jako vybavení pronajímaného bytu na splátky, které jsou rozloženy např. do dvou či tří let, jak uplatňuji skutečné výdaje? Uplatňuji je podle toho, ve kterém zdaňovacím období byly jednotlivé splátky uhrazeny (skutečné cash flow)? Mohu tímto způsobem daňově optimalizovat, pokud vím např, že letos jen odpisy plně pokryjí příjmy z pronájmu a je pro mě tedy výhodnější nákup vybavení na splátky, čímž mi budou jednotlivé splátky snižovat dílčí základ daně z pronájmu postupně během celého období splácení, které může zahrnovat např. již zmíněné 2 či 3 roky? 2. Mohu uplatnit jako skutečný výdaj pojištění domácnosti u bytu, který je pronajímán? 3. proč nemohu jako skutečný výdaj použít příspěvek do fondu oprav, který z mého pohledu představuje měsíční výdaj, i když není znám přesně jeho účel použití? 4. přestavuje správní poplatek (správcovské firmě) a odměna členům SVJ skutečný daňový náklad nebo jde o službu (která není ani daň. příjmem a ani daň. výdajem)? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Odpisy bytu v domě částečně získaném dědictvím a částečně darovaném manželce  21.03.2016

Dobrý den, manžel v r. 2015 zdědil po rodičích 1/3 domu (2/3 již vlastnil). Probíhá rekonstrukce jednoho z bytů a v roce 2016 jej chceme pronajmout. Manžel v r. 2016 daroval 1/3 domu manželce a 1/3 dceři. Danové přiznání by za všechny po dohodě podávala jen manželka, pokud to lze. Jak se budou v tomto případě počítat odpisy zrekonstruovaného pronajímaného bytu? děkuji L

Zobrazit odpověd

Přenesení povinnosti u pronajatých prostor  21.03.2016

Dobrý den, vyfakturovali jsme firmě, která je plátce DPH práce, které spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o stavební a montážní práce na objektu, který firma používá ke své ekonomické činnosti (sklad potravin), ale budova je pronajata, firma ji nemá v majetku... Firma nám tvrdí, že na pronajatou nemovitost nemůžeme uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti. Já si myslí, že ano. Že je rozhodující, že jsou plátci DPH a že nemovitost používají ke své ekonomické činnosti. Prosím, myslím si to správně? Děkuji za odpověď A D

Zobrazit odpověd

Nájem bytu  16.03.2016

Dobrý den, v návaznosti na odpověď na dotaz z 14.3.2016 "Odpis bytu a vstupní cena" mám otázku: 1.V případě, že pronajímám byt např. bez sklepa (ten využívám pro soukromé účely) pak skutečné náklady jako zaplacené úroky z hypotéky (ta vychází z celkové kupní ceny dle kupní smlouvy), zaplacená daň z nemovitosti či pojistné z pojištění domácnosti musím též pokrátit dle poměru cen jednotlivých složek majetku vyjádřených ať už v kupní smlouvě či znaleckém odhadu? Přijde mi to celkem komplikované. 2. Co když skončí pronájem např. k 20. dni některého měsíce. Musím skutečné náklady, které jsou předepsané roční či měsíční částkou (viz např. výše zmíněné) pokrátit příslušným počtem dní, kdy byl byt pronajímám? Tj. o X/365, kde X je počet dní kdy nebyl byt pronajímán? Děkuji a omlouvám se za zdlouhavost.

Zobrazit odpověd
Daň z nemovitosti a nájem  10.03.2016

Dobrý den, pokud podnik vyplácí nájemné z pozemků včetně daně z nemovitostí. V potvrzení je uvedeno kolik je nájemné a kolik daň z nemovitostí. Částka, která se bude zdaňovat daní z příjmu podle par.9 bude včetně daně z nemovitostí z celého lze odečíst 30% náklad tj.základ daně z FO? Nebo je možno odečíst daň z věcí nemovitých a zdanit jen nájem od kterého lze odečíst 30%. Daň z věcí nemovitých se bude hradit dle přiznání k 31.1.2016 až v květnu?

Zobrazit odpovědPříjmy z pronájmu  08.03.2016

Dobrý den, mám dotaz k pronájmu bytu dle §9. Jednám o přenechání bytu za účelem krátkodobých pronájmů agentuře. Agentura mi vyúčtuje veškeré příjmy a výdaje, včetně služeb a předá mi čisté nájemné. Mohu na takové čisté nájemné pohlížet jako na smluvní nájem (dle smlouvy mezi mnou a agenturou) a uplatnit v DP 30% paušál?? Díky za odpověď. J S

Zobrazit odpověd

Paušální výdaje a přechod na skutečné  08.03.2016

Dobrý den Měla bych 2 dotazy ohledně přiznání fyzické osoby. 1) Může si fyzická osoba, která pronajíme byt (po rekonstruki) dát do výdajů odpisy? a popřípadě jo, jak to mám napsat do přiznání, když má výdaje uplatněné procentem z příjmu. 2) Za rok 2014 uplatnila procenta z příjmu, je možnost v roce 2015 udělat příjmy mínus výdaje?, nebo musí stále pokračovat % z příjmu. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký zbytek dne.

Zobrazit odpovědKrácení nákladů při pronájmu  03.03.2016

Dobrý den, od půlky listopadu 2015 pronajímám byt, chci se zeptat budu uplatňovat skutečné výdaje, tedy i odpisy a další výdaje(pojistné, poplatek realitce za zprostředkování pronájmu atd.). Zajímá mne do výdajů mohu dát pouze poměrnou část odpisů za první rok 1 nebo dva měsíce? Obdobný dotaz s uplatněním výdajů ve formě pojistného za pojištění nemovitosti a domácnosti pronajímaného bytu- poměrná část za 1 nebo dva měsíce? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd
Zhodnocení budovy a nájem  24.02.2016

Dobrý den, nezisková organizace přijme dar na rekonstrukci nemovitosti, ve které pořádá školení a aktivity, ze kterých plyne osvobození. V budově je více pokojů, které využí pro ubytování na seminářích. Část pokojů, které jsou volné pronajímá jako ubytování pro ziskovou činnost - pokud nejsou využity. Zisk z těchto pronájmů používá ke krytí neziskovky. Vztahuje se na dary osvobození z daně darovací i v takovém případě. Má tento částečný pronájem vliv na zdanění neziskovky?

Zobrazit odpověd

Odpisy při prodeji v lednu  19.02.2016

Dobrý den mám dotaz ohledně uplatnění odpisu u FO-nepodnikatele, který má pouze příjmy dle §9. Pronajímá více nemovitostí. V 01/2015 prodal nemovitost (zdanitelné příjmy cca 14 tis. Kč). Může uplatnit celou 1/2 ročního odpisu (cca 50 tis. Kč), dostat se tak do záporného čísla a snížit tak příjmy z ostatních nemovitostí, nebo může uplatnit odpis pouze do výše příjmů z této konkrétní nemovitosti (14 tis. Kč). Za odpověď předem velice děkuji. DH

Zobrazit odpověd

Pronájem squashových kurtů  18.02.2016

Dobrý den, jsme plátci DPH, chceme pronajímat (dlouhodobě) nebytový prostor včetně zabudovaných squashových kurtů neplátci DPH. (Kurty byly odepisovány samostatně jako movitá věc.) Vztahuje se osvobození od DPH na celý předmět nájmu, nebo jej musíme rozdělit na 2 části a u nájmu kurtů připočítat DPH?

Zobrazit odpověd