Nahlížení do DIS (daňové informační schránky)

Nesouhlasí Vám stav účetnictví s přeplatky a nedoplatky evidovanými správci daně?
Nechápete, proč máte stále nedoplatky, když jste vše řádně zaplatili?

 

Od roku 2011 to nemusí být chyba ve Vašem účetnictví ani jiný Váš nedostatek. Správce daně již nemá povinnost Vás informovat o doměřených úrocích a o všech převodech, které mezi Vašimi daňovými účty provedl. Jediný způsob jak informace zjistit, jsou zdlouhavá jednání se správcem daně nebo nahlédnutí do Vaší daňové schránky (nikoli datové!). K tomu však je potřeba elektronický podpis.

 

Chcete mít informace o obsahu Vaší daňové schránky bez nutnosti elektronického podpisu?
A bez nutnosti zvládat postupy přístupu a interpretace údajů v nich uložených?

 

Za jednorázový poplatek 2 000 Kč Vám následně zašleme přehledný výpis z DIS dvakrát do roka po dobu tří let. Na vyžádání kdykoliv další výpis za 300 Kč. V případě zájmu Vám provedeme potřebnou interpretaci výpisů a srovnání s Vašimi účty pohledávek a závazků vůči správci daně a poradíme Vám, jak vyřídit reklamace na finančním úřade nebo je vyřídíme za Vás.