Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 368 výsledků se štítkem nájem

Přeúčtování služeb a paušání výdaje za pronájem  09.06.2016

Dobrý den, pronajímám byt. Jako náklad nemohu použít odpisy a proto použiji paušál 30%. Mohu energie, internet a atd. které mi platí nájemce nad rámec nájmu danit dle §10 a použít skutečné náklady od dodavatelů? Ve smlouvě je stanovena výše "čistého" nájmu cena za služby zvlášť. děkuji N

Zobrazit odpověd

Pronájem auta ze zahraničí  05.06.2016

Dobrý den, máme pronajaté vozidlo na operativní pronájem od zahraniční společnosti v EU (nerezident ČR). Tento automobil je umístěn na území ČR 2-3 dny v měsíci. Z pronájmu budeme srážet srážkovou daň dle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění ve výši 5%. Základem daně musí být celé měsíční nájemné, nebo pouze nájemné za 2-3 dny v měsíci. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Pronájem a DPH  19.05.2016

Dobrý den, ještě k dotazu http://www.adar.cz/online-poradna/11605-jak-se-nestat-platcem-dph-s-najmy-nad-milion 1. Pokud podle smlouvy o nájmu platí nájemník služby přímo správci domu a případný přeplatek dostane vrácený od správce a já (pronajímatel) vedu pouze evidenci příjmů a výdajů(neúčtuji), tak bych měl poskytovat pouze osvobozená plnění ( dostávám pouze nájem) a plátcem DPH bych se nestal? 2. Jsou služby osvobozená plnění? Nikde na vyúčtování služeb DPH není? 3. Garáže jsou dvě správně bych měl pronajímat s DPH, ale asi bych se pak stal plátcem DPH, pokud ano je nejlepší je prodat? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Náklady v roce zahájení nájmu  16.05.2016

Dobrý den, mohu uplatnit pro účely pronájmu výdaje během roku v plné výši přestože byt koupím až v průběhu roku a začnu jej pronajímat? Např. daň z nemovitosti je vyměřena za celý rok bez ohledu na okamžik pořízení, úroky z hypotéky se zpravidla platí již před převzetím bytu hned po jejím prvním čerpání, pojištění je bankou vyžadováno ještě před prvním čerpáním apod. Nebo je nutno je nějak časově krátit? Uvažuji analogicky k tomu jak je to v případě uplatňování ročních odpisů(tedy v plné roční výši). Vaše poradna je velmi užitečná. Děkuji

Zobrazit odpověd

Vyúčtování služeb při pronájmu kanceláře  12.05.2016

Dobrý den, koupili jsme pro podnikání nemovitost, kde jsou jen kanceláře. Ty chceme dále pronajímat. Chtěla jsem se zeptat, jak to pak bude s náklady na energie. Jednatel je chce účtovat paušální částkou, tedy bez vyúčtování. Nyní ale přišel s tím, že mu nějaká "známá" účetní řekla, že elektrická energie a plyn paušální částkou nelze dělat. Já se to ale nikde nedočetla. Jediné na co jsem narazila, je vyúčtování vody nelze paušálem a musí se vyúčtovávat při nájmu nad 24 měsíců, ale to se nás podle mne netýká a týká se to jen bytů. Můžete mi prosím poradit? Lze elektřinu, plyn i vody účtovat paušálně?

Zobrazit odpověd


Poskytnutí vozidla pro soukromé účely jednateli, který je jeho vlastníkem  06.05.2016

AUTOMOBIL V SRO: V roce 2016 založená s.r.o., jediný společník je jednatelem, zaměstnanci (zatím) nejsou. Má uzavřenu "Smlouvu o výkonu funkce," bude pobírat odměnu ve výši minimální mzdy. Jednatel používá pro potřeby sro vlastní automobil. Sro.na základě Smlouvy o nájmu automobilu si od jednatele tento automobil najme, bude platit měsíční nájemné (d.náklad) ve výši ceny obvyklé, současně si daňově uplatní veškeré náklady související s provozem tohoto automobilu, povede knihu jízd, PHM-paragony, atd. Silniční daň bude platit pronajímatel, tedy jednatel a ve svém Přiznání DPFO zdaní přijaté nájemné. Otázka:jak zohlednit fakt, že jednatel bude tento vůz současně používat i pro soukromé účely ? Velmi děkuji za radu!

Zobrazit odpověd


Náklady při pronájmu  28.04.2016

Bytové družstvo pronajímá nebytový prostor za částku 100.000,- Kč ročně. Plocha tohoto NP odpovídá 9% celkové plochy domu. Náklady, které lze zahrnout jako "společné" za celý dům (ne tedy např. oprava v konkrétních členských bytech, ale např. elektroinstalace ve společných prostorách), rozdělujeme tak, že 9% nákladů je vždy daňových pro účely sestavení daně z příjmů. Prosím o radu, zda těchto 9% můžeme použít i pro rozdělení daně z nemovitých věcí tak, že tato malá část daně z nemovit. bude také snižovat zisk z pronájmu a tím sníží daň z příjmů. Děkuji předem za laskavou odpověď.

Zobrazit odpověd


Změna vstupní ceny bytu  26.04.2016

Dobrý den, v roce 2005 jsem zakoupila byt, který celou dobu pronajímám. Uplatňuji skutečné výdaje včetně odpisů. Ceny bytů se však od té doby poněkud změnily a proto mě zajímá, zda je možné nechat si udělat odhad současné tržní hodnoty bytu, která bude nepochybně i po 10 letech vyšší, než byla tenkrát kupní cena bytu, a na základě tohoto odhadu stanovit novou hodnotu bytu a tomu odpovídající novou výši odpisů? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Pronájem na s.r.o. nebo jako FO?  17.04.2016

Dobrý den, chci koupit bytový dům za účelem pronájmu. Je lepší založit s.r.o., abych dostal DPH zpět,mohl si dávat spousty věcí do nákladů, nebo je lepší dům vlastnit jako fyzická osoba? Nemít firmu, jen čistě pronajímat? odkup firmy, co má 2 roky vedené zisky, daňovou historii něco stojí, vyplatí se to? děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Povinnost zdaňovat nájem  15.04.2016

Dobrý den, mám v DB podnájemníky ,kteří mi platí nájem 5000 kč z toho je 1700 kč fond oprav a 320 kč je navíc tzv do kapsy.Dočetla jsem se že se musí odvádět daň z příjmu ,mohly by jste mi prosím poradit zda u mého příjmu vzniká již tato povinnost a jestli ano tak kolik musím zaplatit daň.A zda jde dodatečně podat?Platím pojistku na byt 1600 ročně a 1070 kč měsíčně splátka bytu .Děkuji

Zobrazit odpověd

Náklady při pronájmu ze SJM  07.04.2016

Dobrý den, mám s manželkou byt ve SJM. Byt pronajímáme a daň. přiznání bude podávat ona. Budeme uplatňovat skutečné výdaje, ptám se, zda z hlediska daňové evidence, kterou povedeme pro případ kontroly FÚ je zcela jedno, zda na fakturách je uveden kdokoli z nás dvou či z jakého účtu (tj. mého či manželčina) jsou výdaje hrazeny? Děkuji Vám za odpověď

Zobrazit odpověd

Pronájem po ukončení živnosti  04.04.2016

Dobrý den, jako podnikatel jsem měl 10 let vložený dům v podnikání, kde jsem pronajímal byty a nebytové prostory, kromě svého bytu - výdaje byly kráceny poměrně k ploše mého soukromého bydlení. Uplatňoval jsem odpisy, úroky z úvěry, opravy. Letos ale s podnikáním končím, dům vyřadím z podnikání, ruším ŽL, Prostory chci ale dále pronajímat v §9. Chtěl bych uplatňovat skutečné výdaje, mohu stále uplatňovat úroky z úvěru a také odpisy? Jakou u odpisů stanovit vstupní cenu? Nevzniká tam problém, že dům již pronajímán a odepisován byl? Předpokládám, že poměrně krátit budu výdaje i nadále. Jakou formu má mít evidence příjmů a výdajů? Za odpověď děkuji

Zobrazit odpověd

Odpisy při pronájmu  03.04.2016

dobrý den, v privatizaci jsem koupila byt, který pronajímám. Byl za pár korun, rozhodně to nebyla nijak ekonomická ani tržní cena. Mohu uplatnit odhad pro odepisování? Nebo se mám tvářit, že byt byl zadarmo? Neměly by amortizační odpisy umožnit pořízení ekvivalentu? Předem děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Jak se nestat plátcem DPH s nájmy nad milion  02.04.2016

Dobrý den, vlastním nemovitosti - byty a garážová stání, zdaňováno podle § 9 s uplatňováním skutečných nákladů, kde příjem z pronájmu, zálohy od nájemníků na elektrickou energii a zálohy od nájemníků na služby budou vyšší než 1 mil, musím se registrovat k DPH? Je možné, aby elektroměry zůstaly napsané na pronajímateli a nájemníci hradili zálohy a vyúčtování přímo energetice bez ovlivnění povinnosti platit DPH? To samé u služeb, které nejdou na nájemníka přepsat. Co bych měl udělat abych se plátcem DPH nestal? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Odpisy bývalého družstveního bytu  31.03.2016

Dobrý den, v roce 2016 nám bude převeden družstevní byt do osobního vlastnictví (pravděpodobně bezúplatně). Našla jsem si, že z odpisování je vyloučen mimo jiné majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno. Můžeme tedy po převodu do OV byt odepisovat z reprodukční pořizovací ceny, neboť majetek nenabudeme darováním přestože je jeho nabytí osvobozeno? Pokud je problém bezúplatnost převodu, je řešením převést byt za symbolickou hodnotu? Našla jsem tu na webu pár odpovědí, že DV byt převedený do OV nelze odepisovat, ale nemohu se dopátrat proč. Moc děkuji. A. B

Zobrazit odpověd

Odpisy při pronájmu  30.03.2016

Dobrý den, prosím o radu. Pronajímám nemovitost, kterou jsem koupila na úvěr v roce 2008. Víceméně je od začátku koupě v pronájmu. V této nemovitosti nemám ani trvalé bydliště, ani v ní nebydlím. Dosud jsem si odpisy neuplatňovala. Chci uplatnit skutečné výdaje, kam dám úroky z hypotéky, výdaje skutečné a kam bych chtěla dát i odpisy. Bohužel nevím, jak je spočítat. Můžete mi prosím poradit jak se počítají odpisy? Nevím, zda zrychlené či rovnoměrné. A co musím dát FÚ za podklad k odpisům na nemovitost? Mnohokrát Vám děkuji za Vaše cenné rady a za Vaši skvělou poradnu.

Zobrazit odpověd

Fond oprav  28.03.2016

Dobrý den, dovolím si Vás požádat ještě o Váš názor na jeden dotaz. V uplatňování skutečných výdajů při pronájmu bytu, lze, nebo nelze, příspěvek do "fondu oprav" zanést do výdajů? Fondem oprav myslím jen tu část, která je v hospodaření SVJ deponována na opravy a údržbu, a ty jsou dle potřeb různě prováděny. Vím, že v momentě, kdy já každý měsíc odvádím příspěvek do FO, je to jen moje záloha, a skutečným výdajem bude až v momentě, kdy se z toho nějaká oprava uhradí, ale pro mě to přeci je výdaj, který musím vynaložit, jinou možnost dle zákona a stanov nemám. A nikdy mi nikdo nic z toho nevrátí, prostě se to ve fondu pořád kumuluje. Ani při prodeji bytu mi nic samozřejmě nevrátí. Byt mám od začátku na pronájem, nebydlel jsem v něm, a ani bydlet nebudu. Děkuji, s pozdravem, Zdeněk V

Zobrazit odpověd

Paušální výdaje na auto při pronájem bytu ve stejném domě  26.03.2016

Dobrý den, pronajímám byt, mohu si pro účely daňového odpočtu uplatnit také paušální výdaj na dopravné (4000Kč/měs.) - auto používám i pro soukromé účely- za každý měsíc pronájmu, i když pronajímaný byt je na stejné adrese, kde jsem trvale hlášený, i když v jiném bytě? Případně mohu paušální výdaj uplatnit i jen za některé měsíce dle svého uvážení? Nebudu muset při případné kontrole zdůvodňovat používání automobilu? Děkuji Vám za odpověď. P

Zobrazit odpověd

Náklady při pronájmu  22.03.2016

Dobrý den, v souvislosti s pronájmem bytu se dotazuji: 1. pokud pořídím movitou věc v ceně do 40 tis. CZK jako vybavení pronajímaného bytu na splátky, které jsou rozloženy např. do dvou či tří let, jak uplatňuji skutečné výdaje? Uplatňuji je podle toho, ve kterém zdaňovacím období byly jednotlivé splátky uhrazeny (skutečné cash flow)? Mohu tímto způsobem daňově optimalizovat, pokud vím např, že letos jen odpisy plně pokryjí příjmy z pronájmu a je pro mě tedy výhodnější nákup vybavení na splátky, čímž mi budou jednotlivé splátky snižovat dílčí základ daně z pronájmu postupně během celého období splácení, které může zahrnovat např. již zmíněné 2 či 3 roky? 2. Mohu uplatnit jako skutečný výdaj pojištění domácnosti u bytu, který je pronajímán? 3. proč nemohu jako skutečný výdaj použít příspěvek do fondu oprav, který z mého pohledu představuje měsíční výdaj, i když není znám přesně jeho účel použití? 4. přestavuje správní poplatek (správcovské firmě) a odměna členům SVJ skutečný daňový náklad nebo jde o službu (která není ani daň. příjmem a ani daň. výdajem)? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Odpisy bytu v domě částečně získaném dědictvím a částečně darovaném manželce  21.03.2016

Dobrý den, manžel v r. 2015 zdědil po rodičích 1/3 domu (2/3 již vlastnil). Probíhá rekonstrukce jednoho z bytů a v roce 2016 jej chceme pronajmout. Manžel v r. 2016 daroval 1/3 domu manželce a 1/3 dceři. Danové přiznání by za všechny po dohodě podávala jen manželka, pokud to lze. Jak se budou v tomto případě počítat odpisy zrekonstruovaného pronajímaného bytu? děkuji L

Zobrazit odpověd

Přenesení povinnosti u pronajatých prostor  21.03.2016

Dobrý den, vyfakturovali jsme firmě, která je plátce DPH práce, které spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o stavební a montážní práce na objektu, který firma používá ke své ekonomické činnosti (sklad potravin), ale budova je pronajata, firma ji nemá v majetku... Firma nám tvrdí, že na pronajatou nemovitost nemůžeme uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti. Já si myslí, že ano. Že je rozhodující, že jsou plátci DPH a že nemovitost používají ke své ekonomické činnosti. Prosím, myslím si to správně? Děkuji za odpověď A D

Zobrazit odpověd