Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 20 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem nájem
Pronájem kanceláře vlastní s.r.o.  29.10.2019
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda a jakou formou mohu uplatnit pronájem kanceláře a sklepa za cenu obvyklou ve vlastním s.r.o. Kancelář je místnost v domě mého manžela, kde společně bydlíme. Kupní smlouva však zní pouze na něho a dům koupil před svatbou. Sklep náleží k bytu, kde jsem majitelkou já. Mohu jako soukromá osoba udělat smlouvu o pronájmu za cenu obvyklou se s.r.o., kde jsem jediným vlastníkem?
Zobrazit odpověd

Vyúčtování služeb při změně nájemce  23.07.2019
Dobrý den, prosím o pomoc – dvě společnosti s.r.o., plátci DPH spolu sepsaly dodatek k nájemní smlouvě o postoupení smlouvy, dle kterého společnost A (nájemce č. 1) převádí na společnost B (nájemce č. 2) veškerá svá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že vyúčtování záloh na poplatky za služby uhrazených nájemcem č. 1 bude pronajímatelem řešeno výlučně s nájemcem č. 2. s tím, že případné vypořádání mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2 v této souvislosti bude (resp. může být) součástí samostatné smlouvy mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2. Žádná taková smlouva ale není. Prosím o radu, jakým způsobem „převést“ a zaúčtovat již zaplacené zálohy a z nich uplatněné DPH nájemcem č. 1 na nájemce č. 2., když vyúčtování služeb bude vystavené celé na nájemce č. 2 ? Vedu účetnictví oběma společnostem. Děkuji!
Zobrazit odpovědPlatba za odstupné (cese nájemní smlouvy)  21.02.2017
Dobrý den, naše společnost s.r.o. přejímá nájem prostor sloužících podnikání, přičemž od převádějící společnosti s.r.o. která tento prostor vybavila svým movitým majetkem tento majetek také kupujeme a kromě úhrady tohoto majetku budeme také platit odstupné, protože na základě nájemní smlouvy mezi majitelem prostor a převádějící společností bylo dohodnuto nájemné na dalších 83 měsíců do budoucna. Je toto odstupné pro naši přejímající společnost daňově uznatelný náklad? Děkuji René Dolák
Zobrazit odpovědBezaplatně vypůjčené auto  11.07.2016

Dobrý den, od obchodního partnera z EU (německé DIČ) máme k dispozici vozidlo zdarma. Používané k obchodním transakcím mezi ním a námi a zároveň je k dispozici nám. Jak správně daňově a účetně ošetřit. Máme smlouvu o bezplatném pronájmu. Můžeme si do daňových nákladů uznat PHM (i odpočet DPH) a drobné opravy. Vše je uvedeno ve smlouvě. Dakuji.

Zobrazit odpověd

Pronájem auta ze zahraničí  05.06.2016

Dobrý den, máme pronajaté vozidlo na operativní pronájem od zahraniční společnosti v EU (nerezident ČR). Tento automobil je umístěn na území ČR 2-3 dny v měsíci. Z pronájmu budeme srážet srážkovou daň dle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění ve výši 5%. Základem daně musí být celé měsíční nájemné, nebo pouze nájemné za 2-3 dny v měsíci. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Vyúčtování služeb při pronájmu kanceláře  12.05.2016

Dobrý den, koupili jsme pro podnikání nemovitost, kde jsou jen kanceláře. Ty chceme dále pronajímat. Chtěla jsem se zeptat, jak to pak bude s náklady na energie. Jednatel je chce účtovat paušální částkou, tedy bez vyúčtování. Nyní ale přišel s tím, že mu nějaká "známá" účetní řekla, že elektrická energie a plyn paušální částkou nelze dělat. Já se to ale nikde nedočetla. Jediné na co jsem narazila, je vyúčtování vody nelze paušálem a musí se vyúčtovávat při nájmu nad 24 měsíců, ale to se nás podle mne netýká a týká se to jen bytů. Můžete mi prosím poradit? Lze elektřinu, plyn i vody účtovat paušálně?

Zobrazit odpověd

Poskytnutí vozidla pro soukromé účely jednateli, který je jeho vlastníkem  06.05.2016

AUTOMOBIL V SRO: V roce 2016 založená s.r.o., jediný společník je jednatelem, zaměstnanci (zatím) nejsou. Má uzavřenu "Smlouvu o výkonu funkce," bude pobírat odměnu ve výši minimální mzdy. Jednatel používá pro potřeby sro vlastní automobil. Sro.na základě Smlouvy o nájmu automobilu si od jednatele tento automobil najme, bude platit měsíční nájemné (d.náklad) ve výši ceny obvyklé, současně si daňově uplatní veškeré náklady související s provozem tohoto automobilu, povede knihu jízd, PHM-paragony, atd. Silniční daň bude platit pronajímatel, tedy jednatel a ve svém Přiznání DPFO zdaní přijaté nájemné. Otázka:jak zohlednit fakt, že jednatel bude tento vůz současně používat i pro soukromé účely ? Velmi děkuji za radu!

Zobrazit odpověd

Úplatný pronajem auta zaměstnanci  16.12.2015

Dobrý den, právnická osoba, plátce DPH má v majetku os.auto pořízené na úvěr s uzavřením smlouvy o výpůjčce.Se souhlasem úvěr.společnosti auto daňově odepisuje.Auto používá jednatel (má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce 2.500,-Kč/měs.), uplatňuje skutečné výdaje na PHM + další náklady spojené s provozem auta. Pokud společnost s jednatelem uzavře úplatnou smlouvu o půjčce auta (se souhlasem valné hromady) za cenu obvyklou pro používání k soukromým účelům ,vyloučí se takto povinnost 1% dodanění z ceny auta ke mzdě jednatele vč.odvody soc.a zdrav.pojištění a krácení daňových odpisů a ostatních nákladů v poměru najetých kilometrů?

Zobrazit odpověd

Bezplatná výpůjčka spřízněné osobě  04.06.2015

Dobrý den, mám dotaz ve věci pronájmu vozidla na Slovensko mateřskou společností své dceřiné společnosti. Vlastníkem vozidla je mateřská společnost. Je sepsána smlouva o výpůjčce na 2 měsíce - bezplatně. Nebude provedena žádná změna SPZ. 1.Silniční daň platí mateřská společnost v ČR? 2.Musí mateřská společnost dodanit cenu obvyklou dle § 23/7 nebo lze sjednat bezplatně? Pokud dodanit cenu obvyklou - až v daňovém přiznání DPPO? 3. Může mateřská společnost po dobu pronájmu účtovat odpisy vozidla? děkuji.

Zobrazit odpověd

Nájem vinic a vinného sklepa  06.08.2014

Dobrý den, měla bych na Vás následující dotaz ohledně založení s.r.o. 9/2014. OSVČ uvažuje o založení s.r.o., jehož předmětem hlavní činnosti bude výroba vína a ubytování. Problém vidím v tom, že nevlastní vinohrady, vlastníky jsou rodinný příšlušníci a ani vinný sklep, ve kterém víno vyrábí. Majetek však zhodnocuje a investuje do něho nemalé finanční prostředky.   

 1. Lze tento majetek užívat na základě nájemní smlouvy a učtovat o něm v s.r.o., tzn. uplatňovat si daňové výdaje?  
 2. Dále by mě zajímalo jak se zhodnocení majetku projeví u vlastníků?   
 3. Tzn. že se jim opraví vinný sklep a udržují se vinice, vše bude ujednáno ve smlouvě, ale i přesto, nebude se jednat o nepeněžní příjem vlastníků ?   
 4. Založená s.r.o. by neměla žádný majetek ve vlastnictví, jen formou pronájmu. Také jsem se chtěla zeptat na vklad do společnosti, pokud by se jednalo o bytový dům (s.r.o. by ho využívalo jako penzion), jehož vlastníkem je sestra podnikatele, která by ve společnosti vystupovala jako společník? Musí být nemovitost odhadnuta přímo soudním znalcem při vkladu? Jde mi o to, že budova bude nyní odhadnuta a případně kdybychom ji chtěli vložit do s.r.o.zda můžeme tento odhad použit. Děkuji za odpvěď.
Zobrazit odpověd

Zdanění pronájmu nemovitostí  07.06.2014

Dobrý den, majitel domu mi umožnil v nájemní smlouvě byt nebo jeho část dále pronajímat (podnájem). Budu muset platit nějakou daň v případě, že vyberu na podnájmu řekněme 15.000,- ale můj nájem za celý byt je 20.000,-? Do těchto částek nepočítám služby, které jsou doufám osvobozené od daňového přiznání.

Zobrazit odpověd

Pronájem prostorů vlastnímu s.r.o.  14.03.2014

Zdravíme! Potřebovali bychom vědět, zda-li je možné do účetnictví uvést náklady za pronájem jedné místnosti v rodinném domě? V tomto domě zároveň bydlíme a je zde sídlo s.r.o. Podnikáme zde 18 let a náklady nám stále rostou /plynové topení/. Naše účetní neví jak na to. Místnost 4x8 m. Děkujeme za odpověď. J J

Zobrazit odpověd

Pronájem auta do vlastního s.r.o.  11.03.2014

Dobrý den, mám dotaz. Mám na své IČO přihlášené auto. Zároveň jsem jednatelem ve svém sro, kde to auto využívám.

 1. Můžu své auto pronajímat sro?
 2. Nebude to střet zájmů? Že bych si udělal nájemní smlouvu za měsíční poplatek.
 3. A kdo by platil (dal do nákladů) náhradní díly, provozní kapaliny, naftu?
 4. Každý mi tvrdí něco jiného. Díky moc za odpověď.
Zobrazit odpověd

Náklady BD při pronájmu  03.02.2014

Dobrý den, účtuji bytové družstvo, které má 72 bytů z toho 4 nečleny a 1 nebytový prostor. Tyto příjmy od nečlenů a z nebytového prostoru podléhají dani z příjmu. Mohu je ponížit o náklady vynaložené na opravy a údržbu domu, odpisy, pojištění? Nebo mohu tyto náklady uplatnit jen částečně, a to v poměru ploch nečlenů a nebytů? Děkuji za odpověď....

Zobrazit odpověd


Pronajaté vozidlo v účetnictví  30.05.2013

Dobrý den. Dovoluji se obrátit se na Vás s dotazem. Naše s.r.o. funguje od 02/2013, účtuje v podvoj.účetnictví a je plátcem DPH. Náš jednatel, který je zároveň i zaměstnancem, sepsal s jinou firmou smlouvu o nájmu nákl. automobilu (na dobu neurčitou), který máme nyní v užívání . Dle této smlouvy neseme N na provoz, pohonné hmoty a údržbu. Moje otázka tedy zní :

 1. máme povinnost vést k tomuto pranajatému autu knihu jízd, cestovní příkazy ?
 2. Co s ostatními náklady - za pohonné hmoty, opravy atd. ? Jak postupovat účetně ?
 3. Silniční daň platí majitel a nebo provozovatel, tedy my ?

Pro mne je to dost nestandardní situace. Dříve jsem byla ve firmě, kde auta byla firemní a vše bylo jasné. Děkuji Vám předem za odpověď, Ch E.

Zobrazit odpověd