Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 71 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem daň z příjmu (DP)


Zdanění darů spolku  15.09.2016

Dobrý den, prosím o radu týkající zdaňování darů ve spolku, který ale nemá status veřejně prospěšné společnosti.Spolek sdružuje majitele motocyklů, pořádá srazy a vyjížďky pro své členy. Pokud spolek obdrží finanční dar musí ho zdanit, nebo se dá použít osvobození?Spolku bude darován stará budova, kterou by si měli členové vlastními silami opravit. Bude darovaná budova předmětem daně? V případě, že ano tak z jaké ceny? Děkuji za odpověď G

Zobrazit odpověd

Dar na kapitálové dovybavení  12.09.2016

Dobrý den, Veřejně prospěšní poplatníci, mají osvobozeny dary (nově bezúplatné příjmy), pokud je použijí pro vymezené účely nebo na kapitálovou dovybavenost. Jenomže při použití osvobození daru, musíme vyloučit k nim související výdaje z daňově uznatelných. Pokud VPP obdrží dar na kapitálové dovybavení, jaké výdaje musí vyloučit?

Zobrazit odpověd

Smlouva s členkou rady na provedenou práci  05.09.2016

Dobrý den, jsem zapsaný spolek, který šestým rokem poskytuje celodenní program pro děti od dvou let, které se z kapacitních důvodů nedostaly do mateřských školek. Máme tříčlennou radu spolku a jedna členka rady se věnuje spolku dennodenně - dělá veškerou koordinační činnost spolku (komunikuje s lektorkami, úřady, rodiči, připravuje akce, dělá vše na webu atd. atd). Může za tyto činnosti spolku fakturovat (je OSVČ) i přesto že je členkou rady spolku? Bez ní by spolek rozhodně nefungoval tak jak funguje. Rádi bychom ji za odvedenou práci platili ale nevíme jak. Děkujeme moc za radu, K

Zobrazit odpověd

Daňové přiznání spolku  30.08.2016

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na podávání daňového přiznání u mysliveckého spolku? Dostala jsem funkci pokladníka a příjem máme z vkladů členů a prodeje zvěřiny,vydaje na krmivo a pod. Tento rok začínáme a nedokazu odhadnout roční obrat,ale určitě nepřesáhne 50tis. Jak podat daňové přiznání? A je to povinné?? Velice děkuji!! S pozdravem B.

Zobrazit odpověd

Zásadní změna stanov spolku  25.08.2016

Dobrý den, shodou okolností jsem se dostala k vedení jednoduchého účetnictví ženského spolku, který vznikl v únoru 2014. Ve spolku se uvažuje o změně stanov, která by měla změnit vymezení hlavní a vedlejší činnosti spolku. Jestliže členská schůze schválí tuto změnu stanov musí se k datu schválení udělat mimořádná účetní závěrka? (podávat daňové přiznání) Děkuji za odpověď. MV

Zobrazit odpověd


Odměna spolku za práci  06.08.2016

Dobrý den, při naší ZŠ bylo v roce 2010 založeno Občanské sdružení, dnes Spolek. Vedeme po celou dobu jednoduché účetnictví - příjmy = členské příspěvky, peněž.dary od rodičů, z akademií, vánočního jarmarku - výdaje= autobusy na sport.akce, pracovní sešity, přednášky, výchovné koncerty, představení, sociální příspěvky. 1. Můžeme zaplatit účetní, která nám pomáhá od počátku až dodnes zpracovávat účetnictví ve volném čase, jakousi symbolickou "mzdu" cca 10.000,- ? 2. Můžeme vyplatit příspěvek učiteli na cestu do zahraničí (rezerva pro děti do Anglie) a pokud ano, jak to ošetřit v účetnictví? Děkujeme moc za pomoc. Je fajn, že tu jste! K.

Zobrazit odpověd

Příjmy z nájmu u farnosti  02.08.2016

Dobrý den, církevní nezisková organizace (farnost), která není plátcem DPH, vlastní objekt a v tomto objektu hodlá příležitostně pronajímat učebnu. Platí, že dle § 56a je u krátkodobého pronájmu do 48 hod povinnost fakturovat vždy každému nájemci DPH bez ohledu na to, zda jsou či nejsou plátci DPH ? DPH je 21% ? Jak zdanit tyto přijmy z pronájmu ? Lze uplatnit související výdaje do výše 30% z příjmů z nájmu ? Co vše lze zahrnout do souvisejících výdajů ? úklid ? nákup techniky ? Předem moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Zdanění darů na péči o psy  22.07.2016

Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který se zabývá péčí o problémové psy, poskytuje jim převýchovu a poté jim hledá nový domov. Je to hodně podobné psímu útulku. Tato činnost spolku je podporována řadou příznivců, kteří poskytují jednak přímou finanční podporu, ale také spolku darují různé předměty s tím, aby je spolek zpeněžil a výtěžek použil na krytí nákladů své hlavní činnosti. O přijetí věcného daru určeného k dalšímu prodeji účtujeme v reprodukční ceně 132/682. (Účtování ve prospěch vlastního jmění nepovažuji vzhledem k obsahovému vymezení vlastního jmění za správný). Není mi jasné, zda příjem z darování lze považovat za osvobozený od daně z důvodu, že bude použit pro ochranu zvířat a jejich zdraví. Pokud by pak při prodeji byla prodejní cena zboží nižší než reprodukční, vedlejší hosp. činnost by generovala daňovou ztrátu (na účtě 504 vyšší hodnota než na účtě 604). Je to tak správně?

Zobrazit odpověd

Prodej triček členům se ziskem  15.07.2016

Dobrý den, našla hsem u Vás v předchozích zodpovězených dotazech odpověď, jen jsem chtěla poprosit o doplnění, zda je případný zisk předmětem daně z PPO? 12.05.2016 Kategorie: NNO - nestátní neziskové organizace Dobrý den, chci se zeptat zda je nutné mít jako zapsaný spolek živnostenské oprávnění, pokud prodáváme členům spolku trička a mikiny s naším logem. Výtěžek z tohoto prodeje používáme na chod spolku. Děkuji za odpověď P.S. Případně jaký živnostenský list bychom na tuto činnost potřebovali. Děkuji. Pokud prodáváte pouze členům spolku, žádné živnostenské oprávnění nepotřebujete. pb

Zobrazit odpověd

Rozdělení na druhy činnosti  23.06.2016

Jsme spolek jehož hlavní činností je organizace vzdělávání týkající se vína. V současné době pořádáme 4 různé kurzy o víně, které se během roku několikrát opakují. Kurzy jsou kalkulovány bez dosažení zisku. Ovšem někdy se stane, že vstupní náklady jsou oproti předpokladu nižší a tudíž je kurz ziskový. Většinou jsou kurzy ztrátové a dostáváme na ně dotace z VF. Jak správně vést účetnictví a zdaňování, když tedy některý kurz vyjde ziskově a ostatní neziskově? Účtovat na střediska jednotlivé kurzy nebo všechny kurzy jsou jedna činnost = Jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti. Máme posuzovat celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností? Jsou 4 kurzy jednotlivé druhy činnosti? Děkuji MH.

Zobrazit odpověd

Drobná odměna od spolku za práci  17.06.2016

Dobrý den, prosím o radu: jsme spolek včelařů, jeden z našich členů nám opravuje a reviduje přístroje k léčení včel. Člen je nepodnikající osoba (bez ŽL, bez IČ), takže za práci (předpokládám) nemůže vystavit spolku fakturu. Jak spolek může za práci zaplatit? Když se členem podepíšeme DPP, musíme odvádět srážkovou daň, nebo se se členem můžeme dohodnou, že si je odvede sám? Jedná se o cca 2-3 tis za rok a člen je již v důchodu. Děkuji za radu.

Zobrazit odpověd

Účtování a zdanění darů  15.06.2016

Dobrý den, při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, spolek vykázal příjem z finančního daru na řádku 109 DP a současně náklady vztahující se k tomuto daru zahrnul do řádku 40 DP.

  1. V jakém případě a kdy se hodnota daru dodaňuje na řádku 30?
  2. Mohu finanční dar účtovat přes účet 911/RF/ a rozpouštět do výnosů podle spotřeby nákladů, tak jak spolek potřebuje /i několik let/?
  3. Tyto účetní operace jsou i daňové? Děkuji. M J
Zobrazit odpověd

Pojistné plnění a SVJ  15.06.2016

Dobrý den Chtěla bych se zeptat, zda u SVJ je zdanitelným plněním přijatá úhrada za škodu na majetku - např. odstranění graffiti z fasády domu. Naše SVJ loni uhradilo náklady 10.000,- Kč na odstranění, pojišťovna poslala letos plnění ve výši 9.000,- Kč. 1.000,- Kč je tzv. spoluúčast SVJ. Prosím o informaci, jak se má správně postupovat a jak zaúčtovat?. Je nutné zdaňovat celou částku, nebo onen rozdíl 1.000,- Kč a nebo díky vzniklým nákladům na odstranění, které jsou vyšší než plnění se danit nic nemusí? Nebo je důležité i nějaké časové hledisko? Předem děkuji za Vaši brzkou odpověď.

Zobrazit odpověd

Účtování nedaňových odpisů  07.06.2016

Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování neuplatněných daňových odpisů. Jsme nezisková organizace - z. ú. a provedli jsme technické zhodnocení na pronajatém majetku, který je zčásti využíváme pro činnost, které je předmětem daně (50%)- Můžeme tedy uplatnit pouze 50 procentní daňový dopis. Jak toto proúčtovat do finančního účetnictví. Respektive, jak mám zaúčtovat neuplatněnou část daňového odpisu Děkuji za odpověď s pozdravem R Š

Zobrazit odpověd

Zdanění příjmu v podobě bezplatné účasti na vzdělávacím programu  26.05.2016

Dobrý den, jsme spolek, který se zabývá (především) zprostředkováváním účasti mladých lidí na mezinárodních vzdělávacích projektech. Abychom umožnili účast na těchto projektech i mládeži, která pochází z chudých poměrů, zřídili jsme grantový program (či fond), díky kterému jim uhradíme 100 % cestovních nákladů na projekt a zpět, cestovní pojištění a kapesné. Reálně příjemce podpory dostane jen kapesné, jízdenky/letenky a pojištění mu koupí náš spolek. S podpořenými jedinci budeme uzavírat smlouvu o poskytnutí příspěvku (jedná se o nevratný příspěvek). Chci se zeptat - je prosím Vás nutné poskytnutí příspěvku ve smlouvě nějak ošetřit, aby na příspěvek nebylo nahlíženo jako na dar a příjemce jej nemusel např. danit (kapesné sice činí pouze malou částku, nicméně jízdní doklady mohou stát i 10.000 Kč)? Např. přímo zmínit, že se nejedná o dar? Předem Vám moc děkuji za odpověď. J M

Zobrazit odpověd

Dar auta příteli do podnikání  09.05.2016

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně darování automobilu. Příteli, který je osvč plátce dhp, jsem koupila darem nový automobil k účelům podnikání. Nebude problém s tím, aby ho mohl přihlásit do firmy (smlouva je na mě) a zdali si ho může dát do nákladů a odečíst si z toho dph? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpovědZdanění příjmů spolku  10.04.2016

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem účtovat členské příspěvky spolku, který vede JÚ (neplátce DPH, příjmy pod 3 mil.), především, jestli se jedná o nedaňový příjem bez dopadu do daně z příjmu. Dále by mě zajímalo, jak účtovat dobrovolné (nebo i stanovené) vstupné z akcí, které spolek pořádá v rámci své hlavní činnosti. Děkuji L. M

Zobrazit odpověd

Zdanitelné příjmy spolku  31.03.2016

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu: nezisková organizace, spolek má hlavní činnost humanitární, charitativní a vzdělávací aktivity, podpora mezinárodní výměny studentů, projekty práce s mládeží a mezinárodní přátelské a profesní výměnné programy, označované souhrnně jako rotariánská služba a prosazování cíle RI při uskutečňování projektů rotariánské služby, jakož i při podpoře péče o zdraví a sociální potřeby občanů ČR a SR či kdekoliv jinde ve světě, a to vše při respektování etických zásad platných pro členy Rotary klubů ve všech oblastech života vedoucích k napomáhání vzájemnému porozumění mezi lidmi a podpoře míru ve světě V roce 2015 pořádali charitativní ples, na který prodávali vstupenky a sponzoři jim dali peníze na základě smluv o provedení reklamy. Příjmy z reklamy a z prodeje lístků jsou zdanitelným příjmem, k tomu mají náklady pronájem sálu, hudební vystoupení, občerstvení. Ale nejsem si jistá s následujícím - na plese pořádali dražbu věcí, které věnovali spolku členové. Vybrané peníze poslali částečně Nadačnímu fondu, část přímo nějakému dítěti na pořízení zdravotního vybavení. Peníze které vydražili jsou také zdanitelné příjmy? A ještě prodávali punč, suroviny na něj dostali také darem a výtěžek z prodeje opět darovali dál na charitativní účely - také je to zdanitelný příjem? Moc děkuji za případnou radu.

Zobrazit odpověd