Vrácení přeplatku na dani

Kdy obdržíte přeplatek na dani?

 

Pokud Vás zajímá, kdy obdržíte přeplatek na dani (vrácení daní, bonus na dítě apod.) pak platí, že:

 • pokud jste zaměstnanec a roční vyúčtování daně Vám dělal zaměstnavatel, pak se projeví ve výplatě následující po provedení zúčtování, nejpozději ve výplatě za měsíc březen (a to i v případě, že by přeplatek započítával až proti odvodům správci daně za měsíc duben),
 • pokud jste si podávali přiznání sami v termínu mezi 2. 2. a 1. 4.2016, pak termín pro vrácení přeplatku je 1. 5. 2016,
 • pokud jste podávali přiznání před termínem 2. 2. 2016, pak musíte o přeplatek zažádat; vrácen bude 1. 5. 2016 nebo do 30 dní po doručení žádosti na FÚ (co nastane později),
 • pokud jste podávali řádné přiznání po termínu, kdy mělo být podáno, (přiznání za rok 2015 po 2. 4. 2016), bude přeplatek vrácen do 30 dní po podání přiznání,
 • pokud jste podávali dodatečné přiznání, a uvedli termín zjištění ve stejném měsíci, jako jste podali, obdržíte přeplatek koncem druhého měsíce následujícího po podání (tedy za 2 - 3 měsíce),
 • pokud jste podávali dodatečné přiznání, a uvedli termín zjištění v předcházejícím měsíci, obdržíte přeplatek koncem následujícího měsíce,
 • pokud jste zplnomocnili k podání daňového poradce, pak bude přeplatek vrácen do 1. 8. (pokud podal přiznání před 2. 5., pak musí o přeplatek zažádat),
 • pokud Vás správce daně oficiálně (písemně) vyzval k doplnění chybějících údajů nebo náležitostí, bude přeplatek vrácen do 30 dní po odstranění problémů,
 • pokud Vás správce daně neoficiálně (telefonicky) vyzval k doplnění chybějících údajů nebo náležitostí, nemá to na termín vrácení vliv.

Co v případě, že termín již uplynul a přeplatek jste z finančního úřadu neobdrželi?

 • je možné, že jste zapomněli ve svém daňovém přiznání vyplnit žádost o vrácení přeplatku (přeplatek se totiž nevrací automaticky, ale pouze na žádost; pokud tomu tak je, můžete zažádat o vrácení daně nyní samostatnou žádostí),
 • pokud jste žádost zapomněli podepsat nebo jste ji vyplnili chybně, měl by Vás správce daně vyzvat k opravě žádosti; pokud jste však například vyplnili chybně pouze číslo účtu, správce daně pochybení nepozná a přeplatek již došel někomu jinému,
 • je možné, že Vám přeplatek vůbec nevznikl, například proto, že jste se ve vyplňování přiznání spletli ve výpočtu. Pokud správci daně vyšla daň jinak, většinou Vás vyzve k odstranění pochybností, pokud je chyba evidentní někdy ji rovnou opraví; v těchto případech byste měli obdržet výměr se správnou daní, může to však trvat déle než jsou výše uvedené lhůty,
 • pokud přeplatek je měnší než 100 Kč, pak se nevrací, ponechá se jako záloha na daň do příštího roku
 • pokud máte nedoplatek na jiné dani, pak správce daně použije přeplatek na tento nedoplatek,
 • pokud jste přesvědčení, že jste provedli vše správně, vznikl Vám přeplatek a správce daně ho nevrátil, přesto, že uplynul termín, obraťte se přímo na něj a zeptej se ho na důvod (i správce daně může udělat chybu),
 • pokud je Vám přeplatek vrácen později, než měl být, máte nárok na úrok z prodlení 14,05 % ročně (zhruba 0,4 promile denně), úrok do 100 Kč se však neproplácí (takže např. pokud očekáváte vrátit 1 000 Kč přeplatek a správce daně Vám jej zašle s půlročním zpožděním, je úrok 70 Kč a tudíž žádný úrok neobdržíte),
 • pokud Vám přeplatek vznikl a správce daně Vám nechce vrátit z důvodů, že stát nemá peníze, je jediná možná obrana se obrátit na soud (což ale asi vůbec nic neurychlí ani nevyřeší).

Kolik bude nebo měl přeplatek činit?

Pokud Vás zajímá, kolik jako přeplatek na dani dostanete nebo jestli jste dostali správnou částku, nedokážeme Vám na tuto otázku odpovědět. K tomu byste museli zadat všechny údaje potřebné ke stanovení výše daně včetně výši odvedených záloha a museli bychom znovu Vaši povinnost spočítat, což si lze objednat pouze jako placené poradenství. Cena se pohybuje okolo 900 Kč, podle struktury vašeho příjmu.