Vrácení DPH z EU

Potřebujete pro sebe nebo pro své klienty vyžádat DPH odvedené v jiném státě EU?

Pokud jste plátci DPH a v souvislosti s vyší ekonomickou činností jste v jiném státě EU museli v rámci kupní ceny zaplatit i jejich DPH, nemusíte být v tomto státě plátcem, abyste získali nárok odpočet a příslušný stát Vám vrátil dodavateli zaplacené DPH zpět. Podmínky pro vrácení v jednotlivých státech EU nejsou stejné a nárok na vrácení často vzniká i v případech, kdy jste se mohli vyhnout ceně s DPH poskytnutím dostatečných informací prodávajícímu. Nárokování DPH z jiné země (kde nejste jako místní plátci registrování) je možné pouze prostřednictvím internetu s elektronickým podpisem a jedná se o poněkud složitější postup, než podat elektronicky české přiznání.

 

Chybí Vám k tomu elektronický podpis nebo zkušenosti, kdy a jak postupovat?

Získat v dnešní době elektronický podpis není tak složitá a náročná věc. Před podáním žádosti si musíte podat žádost o zřízení daňové informační schránku (což je něco jiného než datová schránka), podat žádost o nahlížení do daňové schránky a žádost o přístup do aplikace vrácení DPH v rámci EU. Žádat o vrácení můžete po ukončení kalendářního roku za celý rok nebo už i v průběhu (ale ne častěji než jednou za čtvrtletí). Přitom částka, kterou požadujete, nesmí být v průběhu roku nižší než 400 eur a na konci roku nižší než 50 eur. Nárok na odpočet přitom nemáte dle podmínek českého zákona, ale dle podmínek zákona o DPH příslušné země.

 

Připadá vám to příliš složité?

 

Obraťte se na nás. Na základě jedné plné moci (a samozřejmě pak dokladů, z kterých DPH žádáte vrátit zpět) můžeme tyto žádosti pro vás pravidelně vyřizovat.