Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 66 výsledků se štítkem nájem
Úplatný pronajem auta zaměstnanci  16.12.2015

Dobrý den, právnická osoba, plátce DPH má v majetku os.auto pořízené na úvěr s uzavřením smlouvy o výpůjčce.Se souhlasem úvěr.společnosti auto daňově odepisuje.Auto používá jednatel (má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce 2.500,-Kč/měs.), uplatňuje skutečné výdaje na PHM + další náklady spojené s provozem auta. Pokud společnost s jednatelem uzavře úplatnou smlouvu o půjčce auta (se souhlasem valné hromady) za cenu obvyklou pro používání k soukromým účelům ,vyloučí se takto povinnost 1% dodanění z ceny auta ke mzdě jednatele vč.odvody soc.a zdrav.pojištění a krácení daňových odpisů a ostatních nákladů v poměru najetých kilometrů?

Zobrazit odpověd

DPH při přefakturaci služeb nájemníkům  13.12.2015

Dobrý den, jsme spolek, jehož hlavní činnosti je organizace sportu (volejbalový oddíl). 1) Potřebovali bychom poradit, co se počítá do obratu 1 mil. Kč pro DPH, abychom věděli, zda se nestaneme plátci. Naše příjmy se z oddílových a členských příspěvků, příjmů za volejbalové kroužky pro děti. Doplňkovou výdělečnou činnost je reklama, dlouhodobý pronájem pozemku (části areálu) tenisovému klubu, kterému současně přefakturováváme energie, příspěvků z darů a provozních dotací. 2) V případě plátcovstí a neosvobozování dlouhodobého nájmu o DPH - budeme u faktury na vstupu za energie uplatňovat DPH koeficientem a u přefakturovávané části DPH v plné výši. 3 Kdybychom nájem osvobozovali od DPH - pak DPH z celé faktury na vstupu krátíme koeficientem. Děkuji za odpověď Lukáš T.

Zobrazit odpověd

Výpověď nájemní smlouvy  26.11.2015

Dobrý den, nevím zda píši správně svůj dotaz-památka zahrnuta do seznamu UNESCO žádá o dotaci na celkovou rekonstrukci ,ale pronajímá v ní soukromé osobě nebytové prostory kde je umístěno muzeum , dotaz zní jestli mohou vlastníkovi muzea vypovědět smlouvu ( smlouva na dobu neurčitou)nebo jestli je pro něj nějaká jiná varianta .Byla bych vám moc vděčná za odpověď jelikož už nevím kam se obrátit .S pozdravem D Š

Zobrazit odpověd

Výdaje při pronájmu  23.11.2015

V listopadu 2015 jsem koupila panelový byt za účelem pronájmu. Budu jej pronajíma ihned po vkladu do katastru a provedení nezbytných oprav v bytě, tj. 2016. Hodlám uplatňovat skutečné výdaje. 1) Do jaké odpisové skupiny patří panelové byty a jaký bude základ pro odpisování (celková pořicovací cena) ? 2) Mohu si uplatnit výdaje jako mobilní telefon a platby za volání (nutné pro komunikaci s RK a nájemníky), náklady na naftu/automobil (souromý vůz bez silniční daně použitý pro prohlídky a výběr nájmu), počítač (pro vedení příjmů, výdajů, korespondenci s RK a nájemníky...) atd.? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Pronájem bytu pro podnikání  18.11.2015

1. Může si s.r.o. pronajmout jako nájemce bytovou jednotku v jiném městě než je sídlo s.r.o.? V jakých případech by jste považoval nájemné za daňově uznatelný náklad s.r.o.? Bylo mi řečeno, že bude nutné správci daně doložit, že se jedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To znamená prokázat, že v daném bytě bydlí pouze zaměstnanci nebo management, kteří jsou na pracovní cestě, případně je využíván jiným způsobem v rámci podnikání (například pro účely pracovních schůzek, k úschově některých materiálů). Jakým způsobem by jste doporučil prokazovat správci daně toto využití? 2. Může bytovou jednotku pronajmout nejenom vlastník ale i nájemce, který to dále podnajme s.r.o.? Bude příjem nájemce z podnájmu podléhat stejným pravidlům – tedy § 9 ZDP příjmy z nájmu? 3. Je příjem z nájmu dle § 9 ZDP osvobozen od placení odvodů na zdravotní a sociální pojištění? Lze uplatnit slevu na poplatníka 24.840,- Kč u stejného daňového poplatníka dva krát – tedy jak u příjmu z nájmu (§9 ZDP) tak u příjmu ze závislé činnosti (§ 6 ZDP)? Moc krát děkuji za Váš čas a názor.

Zobrazit odpověd

Zdanění pronájmu u důchodce  13.11.2015

Jsem starobní důchodkyně a pronajímám pole zemědělskému družstvu. Letos bude výnos na nájemném 15.500,-. Jsem plátcem daně z nemovitosti, která činí 1808,- Kč. Musím podat daňové přiznání a jak vysoká bude daň? Vím, že z výnosu do 6.000,- se daň neplatí, tak by mě zajímalo, jestli budu platit daň jenom z toho, co je nad 6.000,- Děkuji mnohokrát za odpověď

Zobrazit odpověd


Zahájení pronájmu  07.09.2015

Dobrý den, vlastním 12 let rodinný dům, který chci od roku 2016 pronajímat podle §9 a uplatňovat skutečné výdaje. V roce 2015 jsem vyměnil okna, podlahy, koberce, koupil zcela novou vestavěnou kuchyň vč. vestavěných spotřebičů (vše pevnou součástí domu). Moje otázky: 1. Z jaké VC budu odepisovat dům? Z reprodukční ceny (oceněnou znalcem) v roce 2016? 2. Stanou se veškeré výše uvedené výdaje pro účely DZP již součástí reprodukční ceny domu? Je proto potřeba znalci tyto výdaje zdokumentovat? Je potřeba tyto výdaje evidovat v daň evidenci pokud se promítnou přímo do reprodukční ceny? 3. Je možné uplatnit jednorázové výdaje v DAP za 2016 za pračku, televizi atd nakoupenou v roce 2015 s PC jednotkovou menší než 40 tis. (předpokládám, že nepůjde o odpisy). Tyto movité věci budou používány až od roku 2016 nájemci. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


Nezaplacené nájemné při ukončení nájmu  20.08.2015

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při zdanění příjmu z pronájmu bytu u fyzické osoby v případě, kdy nájemní smlouva byla ukončena v průběhu roku 2015, tj. 31.7.2015. Nájemce zaplatil pouze nájemné za 2 měsíce, zbytek dluhuje. Bude se danit pouze fakticky přijatá částka - za 2 měsíce, nebo se do příjmů musí zahrnout celková - ale nepřijatá/nezaplacená ( předpokládaná dle smlouvy ) částka za celé období až do dne ukončení smlouvy? Děkuji a přeji pěkný den

Zobrazit odpověd


Přerušení zrychlených odpisů bytu  15.08.2015

Dobrý den, při pronájmu bytu uplatňuji do nákladů zrychlené odpisy pořizovací ceny bytu a chci se zeptat, zda jeden rok mohu vynechat a do nákladů odpisy nedávat a jakou výši odpisů dát do následujícího roku, zda brát v úvahu roční odpis, který jsem do nákladů nedal a následující rok dát do nákladů odpis menší částky odpovídající dalšímu roku odepisování. Děkuji

Zobrazit odpovědSpoluvlastnictví a paušální výdaje  13.07.2015

DDen, v rámci dědisckého řízení jsme s bratrem zdědili každý polovinu nemovitosti, kterou pronajímáme. dříve jsem uplatnovali dohoru, celý pronájem danila jen jedna osoba a použila výdajový paušál, podle znění ZoDZP par 11 už není platný a obávám se, že budeme muset danit každý 1/2, jinak nelze uplatnit paušál, je to tak? děkuji

Zobrazit odpověd

Pronájem a DPH  02.07.2015

Dobrý den, můžete mi, prosím, odpovědět na můj dotaz? A-společnost s.r.o, plátce DPH, která má byt v majetku, bude tento pronajímat jiné s.r.o-B., rovněž plátce DPH a ta jej bude pronajímat krátkodobě-jednu až dvě noci v měsíci fyzickým osobám (např. turistům, atd.). Uvažuji správně? Společnost A bude fakturovat nájem společnosti B s 21% DPH a ta FO bez DPH. Děkuji za odpověď, prosím, spěchá!

Zobrazit odpověd

Zapůjčení auta  02.07.2015

Dobrý den. Měl bych dotaz. Jsem OSVČ a zakoupil jsem vozidlo na svou firmu, tzn. s odpočtem DPH. Vzhledem k tomu, že vozidlo v současné době nutně nepotřebuji, zapůjčil bych ho kamarádovi k soukromým účelům. Byl by nějaký problém v tom, že by jej nějakou dobu užíval jako fyz. osoba, která není v mé firmě v žádném pracovním poměru? Nerad bych se dopustil něčeho protiprávního. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Bezplatná výpůjčka spřízněné osobě  04.06.2015

Dobrý den, mám dotaz ve věci pronájmu vozidla na Slovensko mateřskou společností své dceřiné společnosti. Vlastníkem vozidla je mateřská společnost. Je sepsána smlouva o výpůjčce na 2 měsíce - bezplatně. Nebude provedena žádná změna SPZ. 1.Silniční daň platí mateřská společnost v ČR? 2.Musí mateřská společnost dodanit cenu obvyklou dle § 23/7 nebo lze sjednat bezplatně? Pokud dodanit cenu obvyklou - až v daňovém přiznání DPPO? 3. Může mateřská společnost po dobu pronájmu účtovat odpisy vozidla? děkuji.

Zobrazit odpověd

Příjmy z pronájmu  03.06.2015

Dobrý den, od roku 2014 podnikám jako FO v oboru Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti (provozuji spíš údržbu a úklid nemovitosti), zároveň s tím pronajímám 2 byty v OV (nezařazené do OM), výdaje uplatňuji paušálem, příjmy z pronájmu §9 a podnikání §7 mám na stejném bankovním účtu. Je možné v tomto případě zdanit příjmy z podnikání a z pronajmu (nemovitost není OM) dle §7 a odečíst z příjmů z podnikání paušál 60% a z příjmů z pronájmu paušál 30%? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Pronájem bytového domu  03.06.2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující věc. Firma A koupí byt v bytovém domě. Cena při nákupu je včetně 15 % sazby DPH. Tento byt pronajme firmě B - plátci DPH se sazbou 21 %? Byt bude sloužit jako výpomoc při ubytovávání zákazníků v hotelu, který stojí vedle uvedeného bytového domu. Firma A zaplatí zvýšenou daň z nemovitostí za byt určený k podnikání. Je tento postup správný? Děkuji.

Zobrazit odpověd