Důležitá čísla 2018 (2017 a 2016)

  2018 2017 2016
Minimální mzda

 

   
- měsíční 12 200 Kč 11 000 Kč 9 900 Kč
- hodinová 73,20 Kč 66,00 Kč 58,70 Kč
       
Zdravotní pojištění 13,5 % 13,5 % 13,5 %
Z toho       - zaměstnanec    4,5 %    4,5 %    4,5 %
                  - zaměstnavatel    9,0 %    9,0 %    9,0 %
Minimální zákonný odvod zdravotního pojištění 1 647 Kč 1 485 Kč 1 337 Kč
       
Nemocenské pojištění      
Rozhodné období 12 kalendářních měsíců
Rozhodné období v prvním měsíci zaměstnání

celý měsíc 

(doba od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce)

 

Rozhodné období v 2. - 11. měsíci zaměstnání všechny předchozí měsíce
(doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla)
Nemocenské      

1. - 3. den pracovní neschopnosti

zaměstnanci nepřísluší náhrady mzdy, platu či odměny

 

4. - 14. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 000 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 499 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 942 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 412 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 901 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 351 Kč

(2. redukční hranice)

 

(výpočet z denního vyměřovacího základu)

 

30 % z částky 1 499 Kč

do částky 2 998 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 412 Kč

do částky 2 824 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 351 Kč

do částky 2 701 Kč

(3. redukční hranice)

 

od 15. dne pracovní neschopnosti

60 % z částky od 175,00 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 262,33 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

60 % z částky od 164,85 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 247,10 Kč 

(2. redukční hodinová hranice)

 

60 % z částky od 157,68 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 236,43 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

 

(výpočet z průměrného hodinového výdělku)

30 % z částky 262,33 Kč

do částky 524,65 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 247,10 Kč

do částky 494,20 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 236,43 Kč

do částky 472,68 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

Peněžitá pomoc v mateřství

100 % z částky do 1 000 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 000 Kč

do částky 1 499 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 499 Kč

do částky 2 998 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 942 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 942 Kč

do částky 1 412 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 412 Kč

do částky 2 824 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 901 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 901 Kč

do částky 1 351 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 351 Kč

do částky 2 701 Kč

(3. redukční hranice)

 

Sazby nemocenského pojištění

1. - 3. den pracovní neschopnosti

 

0 Kč

4. - 14. den pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku

od 15. dne pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
Peněžitá pomoc v mateřství

70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu

 

Ošetřovné 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
       
OSVČ      
Minimální platba zdravotního pojištění 2 024 Kč 1 906 Kč 1 823 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při hlavní činnosti 2 189 Kč 2 061 Kč 1 972 Kč
Minimální platba nemocenského pojištění    115 Kč    115 Kč    115 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při vedlejší činnosti   876 Kč    825 Kč   789 Kč
       
Daň z příjmu      

Sleva na dani

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

- na poplatníka

2 070 Kč (24 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)
- na manželku s příjmy do 68 tis. Kč ročně

2 070 Kč (24 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)

- na vyživované dítě

(event.daňový bonus)

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 617 Kč (19 404 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč (24 204 Kč)

 

1. dítě: 1 117 Kč (13 404 Kč)

2. dítě: 1 617 Kč (19 404 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč (24 204 Kč)

 

1. dítě: 1 117 Kč (13 404 Kč)

2. dítě: 1 417 Kč (17 004 Kč)

3. dítě: 1 717 Kč (20 604 Kč)

 

- školkovné

až 12 200 Kč

až 11 000 Kč

až 9 900 Kč

- invalidita I. a II. stupně

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

- invalidita III. stupně

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

- držitel průkazu ZTP-P

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

- student do 26 let 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč)
       
Cestovní náhrady      
Náhrada za použití soukromého vozidla pro služební účely 4,00 Kč 3,90 Kč 3,80 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 95 oktanů 30,50 Kč 29,50 Kč 29,70 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 98 oktanů 32,80 Kč 32,50 Kč 33,00 Kč

průměrné ceny za 1 litr PHM -

nafta motorová

29,80 Kč 28,60 Kč 29,50 Kč

normy EU pro kombinovaný provoz (u kterých se použije poslední údaj o spotřebě; v ostatních případech se použije aritmetický průměr)

EHK OSN č. 101, 80/1268/ES, 93/116/ES, 1999/100/ES,

2004/3/ES, EU 692/2008, EU 566/2011

Stravné 5 - 12 hod 78 Kč - 93 Kč 72 Kč - 86 Kč 70 Kč - 83 Kč
Stravné 12 - 18 hod 119 Kč - 143 Kč 109 Kč - 132 Kč 106 Kč - 127 Kč
Stravné nad 18 hod 186 Kč - 223 Kč 171 Kč - 205 Kč 166 Kč - 198 Kč
Zahraniční stravné -Německo 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Rakousko 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Slovensko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR
Zahraniční stravné - Polsko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR