Důležitá čísla 2022 (2021 a 2020)

  2022 2021 2020
Minimální mzda

 

   
- měsíční 16 200 Kč 15 200 Kč 14 600 Kč
- hodinová 96,40 Kč 90,50 Kč 87,30 Kč
       
Zdravotní pojištění 13,5 % 13,5 % 13,5 %
Z toho       - zaměstnanec    4,5 %    4,5 %    4,5 %
                  - zaměstnavatel    9,0 %    9,0 %    9,0 %
Minimální zákonný odvod zdravotního pojištění 2 187 Kč 2 052 Kč 1 971 Kč
       
Nemocenské pojištění      
Rozhodné období 12 kalendářních měsíců
Rozhodné období v prvním měsíci zaměstnání

celý měsíc 

(doba od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce)

 

Rozhodné období v 2. - 11. měsíci zaměstnání všechny předchozí měsíce
(doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla)
Nemocenské      
1. - 3. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 298 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 946 Kč

(2. redukční hranice)

60 % z částky od 1 182 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 773 Kč

(2. redukční hranice)

(od 1.7.2019)

60 % z částky od 1 162 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)

(od 1.7.2019)

4. - 14. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 298 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 946 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 1 182 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 773 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 1 162 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)

 

(výpočet z denního vyměřovacího základu)

 

30 % z částky 1 946 Kč

do částky 3 892 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 773 Kč

do částky 3 545 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 1742 Kč

do částky 3 484 Kč

(3. redukční hranice)

 

od 15. dne pracovní neschopnosti

60 % z částky od 227,15 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 340,55 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

60 % z částky od 206,85 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 310,28 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

 

60 % z částky od 203,35 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 304,85 Kč 

(2. redukční hodinová hranice)

 

(výpočet z průměrného hodinového výdělku)

30 % z částky 340,55 Kč

do částky 681,10 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 310,28 Kč

do částky 620,38 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 304,85 Kč

do částky 609,70 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

Peněžitá pomoc v mateřství

100 % z částky do 1 298 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 298 Kč

do částky 1 946 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1742 Kč

do částky 3 892 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 1 182 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 182 Kč

do částky 1 773 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 773 Kč

do částky 3 545 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 1 162 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 1162 Kč

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 742 Kč

do částky 3 484 Kč

(3. redukční hranice)

 

Sazby nemocenského pojištění

1. - 3. den pracovní neschopnosti

 

0 Kč

4. - 14. den pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku

od 15. dne pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
Peněžitá pomoc v mateřství

70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu

 

Ošetřovné 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
       
OSVČ      
Minimální platba zdravotního pojištění 2 627 Kč 2 393 Kč 2 352 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při hlavní činnosti 2 841 Kč 2 588 Kč 2 544 Kč
Minimální platba nemocenského pojištění    147 Kč    147 Kč    126 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při vedlejší činnosti   1 137 Kč    1 036 Kč   1 018 Kč
       
Daň z příjmu      

Sleva na dani

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

- na poplatníka

2 570 Kč (30 840 Kč)

 

2 320 Kč (27 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)
- na manželku s příjmy do 68 tis. Kč ročně

2 070 Kč (24 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)

- na vyživované dítě

(event.daňový bonus)

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 860 Kč (22 320 Kč)

3. dítě: 2 320 Kč (27 840 Kč)

 

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

     2. dítě: 1 617 Kč/1 860 Kč           (19 404 Kč/22 320 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč/2 320Kč      (24 204 Kč/27 840 Kč)

 

1. dítě: 1 276 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 617 Kč (19 404 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč (24 204 Kč)

 

- školkovné

až 16 200 Kč

až 15 200 Kč

až 14 600 Kč

- invalidita I. a II. stupně

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

- invalidita III. stupně

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

- držitel průkazu ZTP-P

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

- student do 26 let 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč)
       
Cestovní náhrady      
Náhrada za použití soukromého vozidla pro služební účely 4,70 Kč 4,40 Kč 4,10 Kč
Náhrada za použití soukromého jednostopého vozidla či tříkolky 1,30 Kč 1,20 Kč 1,10 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 95 oktanů 44,50 Kč (37,10 Kč do 13.5.2022) 27,80 Kč 32,00 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 98 oktanů 51,40 Kč (40,50 Kč do 19.8.2022) 31,50 Kč 36,00 Kč

průměrné ceny za 1 litr PHM -

nafta motorová

47,10 Kč (36,10 Kč do 13.5.2022) 27,20 Kč 31,80 Kč

normy EU pro kombinovaný provoz (u kterých se použije poslední údaj o spotřebě; v ostatních případech se použije aritmetický průměr)

EHK OSN č. 101, 80/1268/ES, 93/116/ES, 1999/100/ES,

2004/3/ES, EU 692/2008, EU 566/2011

Stravné 5 - 12 hod 120 Kč - 142 Kč od 20.8.2022 (předtím 99 Kč - 118 Kč) 91 Kč - 108 Kč 87 Kč - 103 Kč
Stravné 12 - 18 hod 181 Kč - 219 Kč od 20.8.2022 (předtím 151 Kč - 182 Kč) 138 Kč - 167 Kč 131 Kč - 158 Kč
Stravné nad 18 hod 284 Kč - 340 Kč od 20.8.2022 (předtím 237 Kč - 283 Kč) 217 Kč - 259 Kč 206 Kč - 246 Kč
Zahraniční stravné -Německo 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Rakousko 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Slovensko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR
Zahraniční stravné - Polsko 30 - 40 EUR 30 - 40 EUR 30 - 40 EUR