Důležitá čísla 2020 (2019 a 2018)

  2020 2019 2018
Minimální mzda

 

   
- měsíční 14 600 Kč 13 350 Kč 12 200 Kč
- hodinová 87,30 Kč 79,80 Kč 73,20 Kč
       
Zdravotní pojištění 13,5 % 13,5 % 13,5 %
Z toho       - zaměstnanec    4,5 %    4,5 %    4,5 %
                  - zaměstnavatel    9,0 %    9,0 %    9,0 %
Minimální zákonný odvod zdravotního pojištění 1 971 Kč 1 803 Kč 1 647 Kč
       
Nemocenské pojištění      
Rozhodné období 12 kalendářních měsíců
Rozhodné období v prvním měsíci zaměstnání

celý měsíc 

(doba od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce)

 

Rozhodné období v 2. - 11. měsíci zaměstnání všechny předchozí měsíce
(doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla)
Nemocenské      
1. - 3. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 162 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)

60 % z částky od 1 162 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)

(od 1.7.2019)

zaměstnanci nepřísluší náhrady

mzdy, platu či odměny

4. - 14. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 162 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 1 090 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 635 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 1 000 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 499 Kč

(2. redukční hranice)

 

(výpočet z denního vyměřovacího základu)

 

30 % z částky 1 742 Kč

do částky 3 484 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 635 Kč

do částky 3 270 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 499 Kč

do částky 2 998 Kč

(3. redukční hranice)

 

od 15. dne pracovní neschopnosti

60 % z částky od 203,35 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 304,85 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

60 % z částky od 190,75 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 286,13 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

 

60 % z částky od 175,00 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 262,33 Kč 

(2. redukční hodinová hranice)

 

(výpočet z průměrného hodinového výdělku)

30 % z částky 304,85 Kč

do částky 609,7 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 286,13 Kč

do částky 572,25 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 262,33 Kč

do částky 524,65 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

Peněžitá pomoc v mateřství

100 % z částky do 1 162 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 162 Kč

do částky 1 742 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1742 Kč

do částky 3 484 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 1 090 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 090 Kč

do částky 1 635 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 635 Kč

do částky 3 270 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 1 000 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 000 Kč

do částky 1 499 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 499 Kč

do částky 2 998 Kč

(3. redukční hranice)

 

Sazby nemocenského pojištění

1. - 3. den pracovní neschopnosti

 

0 Kč

4. - 14. den pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku

od 15. dne pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
Peněžitá pomoc v mateřství

70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu

 

Ošetřovné 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
       
OSVČ      
Minimální platba zdravotního pojištění 2 352 Kč 2 208 Kč 2 024 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při hlavní činnosti 2 544 Kč 2 388 Kč 2 189 Kč
Minimální platba nemocenského pojištění    126 Kč    138 Kč / 126 Kč    115 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při vedlejší činnosti   1 018 Kč    955 Kč   876 Kč
       
Daň z příjmu      

Sleva na dani

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

- na poplatníka

2 320 Kč (27 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)
- na manželku s příjmy do 68 tis. Kč ročně

2 070 Kč (24 840 Kč)

 

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)

- na vyživované dítě

(event.daňový bonus)

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 617 Kč (19 404 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč (24 204 Kč)

 

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 617 Kč (19 404 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč (24 204 Kč)

 

1. dítě: 1 276 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 617 Kč (19 404 Kč)

3. dítě: 2 017 Kč (24 204 Kč)

 

- školkovné

až 14 600 Kč

až 13 350 Kč

až 12 200 Kč

- invalidita I. a II. stupně

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

- invalidita III. stupně

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

- držitel průkazu ZTP-P

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

- student do 26 let 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč)
       
Cestovní náhrady      
Náhrada za použití soukromého vozidla pro služební účely 4,20 Kč 4,10 Kč 4,00 Kč
Náhrada za použití soukromého jednostopého vozidla či tříkolky 1,10 Kč 1,10 Kč 1,10 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 95 oktanů 32,00 Kč 33,10 Kč 30,50 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 98 oktanů 36,00 Kč 37,10 Kč 32,80 Kč

průměrné ceny za 1 litr PHM -

nafta motorová

31,80 Kč 33,60 Kč 29,80 Kč

normy EU pro kombinovaný provoz (u kterých se použije poslední údaj o spotřebě; v ostatních případech se použije aritmetický průměr)

EHK OSN č. 101, 80/1268/ES, 93/116/ES, 1999/100/ES,

2004/3/ES, EU 692/2008, EU 566/2011

Stravné 5 - 12 hod 87 Kč - 103 Kč 82 Kč - 97 Kč 78 Kč - 93 Kč
Stravné 12 - 18 hod 131 Kč - 158 Kč 124 Kč - 150 Kč 119 Kč - 143 Kč
Stravné nad 18 hod 206 Kč - 246 Kč 195 Kč - 233 Kč 186 Kč - 223 Kč
Zahraniční stravné -Německo 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Rakousko 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Slovensko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR
Zahraniční stravné - Polsko 30 - 40 EUR 30 - 40 EUR 27 - 35 EUR