Důležitá čísla 2024 (2023 a 2022)

  2024 2023 2022
Minimální mzda

 

   
- měsíční 18 900 Kč 17 300 Kč 16 200 Kč
- hodinová

112,50 Kč

103,80 Kč 96,40 Kč
       
Zdravotní pojištění 13,5 % 13,5 % 13,5 %
Z toho       - zaměstnanec    4,5 %    4,5 %    4,5 %
                  - zaměstnavatel    9,0 %    9,0 %    9,0 %
Minimální zákonný odvod zdravotního pojištění 2 552 Kč 2 336 Kč 2 187 Kč
       
Nemocenské pojištění      
Rozhodné období 12 kalendářních měsíců
Rozhodné období v prvním měsíci zaměstnání

celý měsíc 

(doba od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce)

 

Rozhodné období v 2. - 11. měsíci zaměstnání všechny předchozí měsíce
(doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla)
Nemocenské      
1. - 3. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 466 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 2 199 Kč

(2. redukční hranice)

60 % z částky od 1 345 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 2 017 Kč

(2. redukční hranice)

60 % z částky od 1 298 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 946 Kč

(2. redukční hranice)

4. - 14. den pracovní neschopnosti

60 % z částky od 1 466 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 2 199 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 1 345 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 2 017 Kč

(2. redukční hranice)

 

60 % z částky od 1298 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 1 946 Kč

(2. redukční hranice)

 

(výpočet z denního vyměřovacího základu)

 

30 % z částky 2 199 Kč

do částky 4 397 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 2 017 Kč

do částky 4 033 Kč

(3. redukční hranice)

 

30 % z částky 1 946 Kč

do částky 3 892 Kč

(3. redukční hranice)

 

od 15. dne pracovní neschopnosti

60 % z částky od 256,55 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 384,83 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

60 % z částky od 235,38 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 352,98 Kč

(2. redukční hodinová hranice)

 

60 % z částky od 227,15 Kč

(1. redukční hranice)

do částky 340,55 Kč 

(2. redukční hodinová hranice)

 

(výpočet z průměrného hodinového výdělku)

30 % z částky 384,83 Kč

do částky 769,48 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 352,98 Kč

do částky 705,78 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

30 % z částky 340,55 Kč

do částky 681,10 Kč

(3. redukční hodinová hranice)

 

Peněžitá pomoc v mateřství

100 % z částky do 1 466 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 466 Kč

do částky 2 199 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 2 199 Kč

do částky 4 397 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 1 345 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 345 Kč

do částky 2 017 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 2 017 Kč

do částky 4 033 Kč

(3. redukční hranice)

 

100 % z částky do 1 298 Kč

(1. redukční hranice)
60 % z částky od 1 298 Kč

do částky 1 946 Kč

(2. redukční hranice)
30 % z částky 1 946 Kč

do částky 3 892 Kč

(3. redukční hranice)

 

Sazby nemocenského pojištění

1. - 14. den pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku

od 15. dne pracovní neschopnosti

 

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
Peněžitá pomoc v mateřství

70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu

 

Ošetřovné 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
       
OSVČ      
Minimální platba zdravotního pojištění 2 968 Kč 2 722 Kč 2 627 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při hlavní činnosti 3 852 Kč 2 944 Kč 2 841 Kč
Minimální platba nemocenského pojištění    216 Kč    168 Kč    147 Kč
Minimální platba důchodového pojištění při vedlejší činnosti   1 413 Kč    1 178 Kč   1 137 Kč
       
Daň z příjmu      

Sleva na dani

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

měsíčně (ročně)

 

- na poplatníka

2 570 Kč (30 840 Kč)

 

2 570 Kč (30 840 Kč) 2 320 Kč (30 840 Kč)
- na manželku s příjmy do 68 tis. Kč ročně 

2 070 Kč (24 840 Kč)

 * pečující o dítě do 3 let

2 070 Kč (24 840 Kč) 2 070 Kč (24 840 Kč)

- na vyživované dítě

(event.daňový bonus)

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 860 Kč (22 320 Kč)

3. dítě: 2 320 Kč (27 840 Kč)

 

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 860 Kč (22 320 Kč)

3. dítě: 2 320 Kč (27 840 Kč)

 

1. dítě: 1 267 Kč (15 204 Kč)

2. dítě: 1 860 Kč (22 320 Kč)

3. dítě: 2 320Kč (27 840 Kč)

 

- školkovné

zrušeno

až 17 300 Kč

až 16 200 Kč

- invalidita I. a II. stupně

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

210 Kč (2 520 Kč)

- invalidita III. stupně

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

420 Kč (5 040 Kč)

- držitel průkazu ZTP-P

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

1 345 Kč (16 140 Kč)

- student do 26 let zrušeno 335 Kč (4 020 Kč) 335 Kč (4 020 Kč)
       
Cestovní náhrady      
Náhrada za použití soukromého vozidla pro služební účely 5,60 Kč 5,20 Kč 4,70 Kč
Náhrada za použití soukromého jednostopého vozidla či tříkolky 1,50 Kč 1,40 Kč 1,30 Kč
průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 95 oktanů 38,20 Kč 41,20 Kč

44,50 Kč

(37,10 Kč do 13.5.2022)

průměrné ceny za 1 litr PHM - benzín 98 oktanů 42,60 Kč 45,20 Kč

51,40 Kč

(40,50 Kč do 19.8.2022)

průměrné ceny za 1 litr PHM -

nafta motorová

38,70 Kč

34,40 Kč

(44,10 Kč od 1.1. do 30.6.2023)

47,10 Kč

(36,10 Kč do 13.5.2022)

průměrné ceny za 1 kilowatthodinu elektřiny 7,70 Kč

8,20 Kč

(6 Kč do 31.3.2023)

6 Kč

(4,10 Kč do 11.3.2022)

normy EU pro kombinovaný provoz (u kterých se použije poslední údaj o spotřebě; v ostatních případech se použije aritmetický průměr)

EHK OSN č. 101, 80/1268/ES, 93/116/ES, 1999/100/ES,

2004/3/ES, EU 692/2008, EU 566/2011

Stravné 5 - 12 hod 140 Kč - 166 Kč 129 Kč - 153 Kč 120 Kč - 142 Kč od 20.8.2022 (předtím 99 Kč - 118 Kč)
Stravné 12 - 18 hod 212 Kč - 256 Kč 196 Kč - 236 Kč 181 Kč - 219 Kč od 20.8.2022 (předtím 151 Kč - 182 Kč)
Stravné nad 18 hod 333 Kč - 398 Kč 307 Kč - 367 Kč 284 Kč - 340 Kč od 20.8.2022 (předtím 237 Kč - 283 Kč)
Zahraniční stravné -Německo 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Rakousko 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR 34 - 45 EUR
Zahraniční stravné - Slovensko 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR 27 - 35 EUR
Zahraniční stravné - Polsko 35 - 45 EUR 35 - 45 EUR 30 - 40 EUR