Školení

Naší daňoví poradci jsou také vyhledávanými školiteli. Jejich záběr zahrnuje oblasti počínaje aktuálními problémy DPH i daní z příjmů a konče účtováním dotací a grantů. Zde naleznete seznam aktuálních příležitostí, kde se s nimi můžete setkat.

 

Na uvedená školení se můžete přihlásit (s výjimkou uzavřených školení) prostřednictvím organizátorů, popř. nás kontaktujte.

V případě zájmu o uspořádání vlastního školení pro Vaši organizaci v oblasti účetnictví a daní je možné se na nás obrátit.

 

Datum

Název semináře

Organizátor

Místo konání

Přednášející

21.03.2024

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
26.03.2024 Cestovní náhrady • zaúčtování • daňové důsledky ANAG Liberec RNDr. Petr Beránek
27.03.2024

Účetní závěrka a daňové přiznání daně z příjmu za rok 2023 pro ústavy a obecně prospěšné organizace

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
02.04.-05.04.2024

Začínající účetní • čtyřdenní seminář

ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
10.04.2024

Virtuální aktiva – kryptoměny, tokeny – včetně zaúčtování a zdanění

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
17.04.2024

Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
15.05.2024

Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
17.05.2024

Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ

INTEGRA Praha RNDr. Petr Beránek
22.05.2024

Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
23.05.2024 Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
30.05.2024

Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
04.06.2024

Krácení nároku na odpočet DPH

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
12.06.2024 Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ INTEGRA Brno RNDr. Petr Beránek
13.06.2024

Cestovní náhrady včetně zaúčtování a daňových dopadů

VOX Praha RNDr. Petr Beránek