Školení

Naší daňoví poradci jsou také vyhledávanými školiteli. Jejich záběr zahrnuje oblasti počínaje aktuálními problémy DPH i daní z příjmů a konče účtováním dotací a grantů. Zde naleznete seznam aktuálních příležitostí, kde se s nimi můžete setkat.

 

Na uvedená školení se můžete přihlásit (s výjimkou uzavřených školení) prostřednictvím organizátorů, popř. nás kontaktujte.

V případě zájmu o uspořádání vlastního školení pro Vaši organizaci v oblasti účetnictví a daní je možné se na nás obrátit.

 

Datum Název semináře Organizátor Místo konání Přednášející
11.05.2023

Odpovědi na dotazy, konzultační seminář

SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
15.05.2023

Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů

SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
16.05.2023

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
17.05.2023

VIRTUÁLNÍ AKTIVA – KRYPTOMĚNY, TOKENY - VČETNĚ ZAÚČTOVÁNÍ A ZDANĚNÍ

Accontconsulting Ostrava RNDr. Petr Beránek
18.05.2023

Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
24.05.2023

Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích

VOX Praha RNDr. Petr Beránek
16.6.2023

Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů

VOX Praha RNDr. Petr Beránek