Školení

Naší daňoví poradci jsou také vyhledávanými školiteli. Jejich záběr zahrnuje oblasti počínaje aktuálními problémy DPH i daní z příjmů a konče účtováním dotací a grantů. Zde naleznete seznam aktuálních příležitostí, kde se s nimi můžete setkat.

 

Na uvedená školení se můžete přihlásit (s výjimkou uzavřených školení) prostřednictvím organizátorů, popř. nás kontaktujte.

V případě zájmu o uspořádání vlastního školení pro Vaši organizaci v oblasti účetnictví a daní je možné se na nás obrátit.

Upozorňujeme však, že vzhledem ke kapacitám lektorů jsou dodací lhůty až půl roku.

 

Datum Název semináře Organizátor Místo konání Přednášející
19.09.2019 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - třídenní seminář ACCONT Ostrava RNDr. Petr Beránek
20.09.2019 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ - třídenní seminář ACCONT Ostrava RNDr. Petr Beránek
25.09.2019 Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek ANAG

Č.Budějovice

RNDr. Petr Beránek
26.09.2019 Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek ANAG Ústí n/L RNDr. Petr Beránek
01.10.2019 Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky ANAG Č.Budějovice RNDr. Petr Beránek
02.10.2019 Klíč k zaúčtování účetního dokladu, třídenní speciálka SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
03.10.2019 Klíč k zaúčtování účetního dokladu, třídenní speciálka SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
04.10.2019 Klíč k zaúčtování účetního dokladu, třídenní speciálka SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
09.10.2019 Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky ANAG Ústí n/L RNDr. Petr Beránek
23.10.2019 Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky ANAG Liberec RNDr. Petr Beránek
24.10.2019 Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky ANAG Plzeň RNDr. Petr Beránek
05.11.2019 Začínající účetní • třídenní seminář ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
06.11.2019 Začínající účetní • třídenní seminář ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
07.11.2019 Začínající účetní • třídenní seminář ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
13.11.2019 S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
14.11.2019 Cizí měny, kurzové rozdíly - účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady 2019/2020 BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
15.11.2019 Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací VOX Praha RNDr. Petr Beránek
19.11.2019 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled 2019/20 (vymezení, oceňování, pořizování, odpisy atd.). ODPOLEDNÍ SEMINÁŘ BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
20.11.2019 Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
21.11.2019 Dlouhodobý majetek - účetní a daňový pohled 2019/2020 (nájem, nákup na úvěr, majetek pořízený z dotace atd.). ODPOLEDNÍ SEMINÁŘ BRZO Brno RNDr. Petr Beránek
26.11.2019 Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
26.11.2019 Daně 2019-2020 SUOL Chvalovice RNDr. Petr Beránek
27.11.2019 Daně 2019-2020 SUOL Chvalovice RNDr. Petr Beránek
03.12.2019 Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek SUOL Olomouc RNDr. Petr Beránek
04.12.2019 Pohledávky a závazky z hlediska účetnictví a daně z příjmu ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
05.12.2019 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2019 BRZO Brno RNDr. Petr Beránek

11.12.2019

 

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
12.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob ANAG Liberec RNDr. Petr Beránek
13.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob ANAG Praha RNDr. Petr Beránek
17.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob ANAG Karlovy Vary RNDr. Petr Beránek
18.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob ANAG Plzeň RNDr. Petr Beránek
19.12.2019 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • z hlediska daně z příjmu podnikajících právnických i fyzických osob ANAG Č.Budějovice RNDr. Petr Beránek