Online poradna

Otázka:

Odpisy bývalého družstveního bytu

Dobrý den, v roce 2016 nám bude převeden družstevní byt do osobního vlastnictví (pravděpodobně bezúplatně). Našla jsem si, že z odpisování je vyloučen mimo jiné majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno. Můžeme tedy po převodu do OV byt odepisovat z reprodukční pořizovací ceny, neboť majetek nenabudeme darováním přestože je jeho nabytí osvobozeno? Pokud je problém bezúplatnost převodu, je řešením převést byt za symbolickou hodnotu? Našla jsem tu na webu pár odpovědí, že DV byt převedený do OV nelze odepisovat, ale nemohu se dopátrat proč. Moc děkuji. A. B

Odpověď:

Při pročítání odpovědí dávejte pozor, kdy byla odpověď napsána. Situace byla jiná ve 2013, jiné ve 2014 a jiná dnes (2015,16).

Základem problému je, zda bezúplatný převod bytu z družstva na družstevníka je darováním. (Ne každý bezúplatný převod je darováním.)

Já jsem přesvědčen, že se nejedná o dar družstva družstevníkovi. Ale nevím jak to zdůvodnit.

Jsou družstva, kde každý člen má právo bezúplatně převzít byt, tj družstvo má závazek bezúplatně byt na žádost vydat a družstevník má pohledávku, kterou může (kdykoli) uplatnit. Taková pohledávka má svou cenu (kupoval jsem družstevní byt a právě tato skutečnost zvyšovla jeho cenu. V okamžiku převodu družstvo nedaruje, ale plní svůj závazek. 

Představte si, že by se jednalo o dar, Obdarovaný - (teď už nebydlící) člen nějákého orgánu družstva by z nedbalosti hrubým způsobem porušil své povinnosti (nepodal daňové přiznání), družstvu by vznikla škoda (sankce od FÚ) a následně by podle § 2072 dar odvolalo a byt si vzalo zpět :-)

Takže já jsem přesvědčen, že se nejedná o dar, ale jiné bezúplatné nabytí a byt je možné odpisovat z odhadní ceny.

Nákup za symbolickou cenu by mohl být průšvih. Pak by se totiž při zahájení nájmu prvních pět let po převodu odpisy počítaly z této symbolické cena a pouze při zahájení pronájmu více než 5 let po převodu by bylo možné použít odhadní cenu. pb