Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 23 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem nemovitosti a byty


Je žárovka daňový náklad?  05.08.2016

Dobrý den, Jsou součástí bytu nástěnná a stropní svítidla (tedy lustry, lampy) včetně žárovek v nich umístěných anebo cenu žárovek mohu považovat jako běžný daňový výdaj v roce pořízení? Tj. cena svítidla se daňově rozpouští v ročních odpisech bytu a žárovky jsou jen jednorázovým daňovým výdajem? Dnes se prodávají i LED lustry se zabudovanými žárovkami na jedno použití. Nejsou tedy vyměnitelné Děkuji

Zobrazit odpověd

Odpis zdvíhací plošiny  12.07.2016

Dobrý den, k budově skladu byl přistaven prostor na nákl. plošinu. Hodnota stav. prací, elektroinstalace a revize je cca 215 000 Kč. Hodnota instalované hydraulické plošiny je 418 000 Kč. Jsou TZ budovy jen stavební práce a plošina se bude odepisovat samostatně jako zařízení ve skupině 3? Nebo je to celé zhodnocení budovy a zvýší se cena budovy pro odepisování? Děkuji za odpověď. M.S.

Zobrazit odpověd

Koupě nebo jiný způsob změny vlastnictví za úplatu?  04.07.2016

Dobrý den, koupili jsme spoluvlastnický podíl na nemovitosti a teď řešíme, kdo by měl uhradit daň z nabytí nemovotosti, jestli mi jako nabyvatel nebo převodce. Koupě proběhla na základě smíru u soudu a jako nabývací titul byl na katastru vloženo usnesení soudu. Z pohledu finančního úřadu jsme to údajně mi, protože nabývacím titulem není kupní smlouva. V zákoně je ale uvedeno pouze "Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou..." a není tam napsáno, že musí být kupní smlouva. A když jsme přece převodci zaplatili za spoluvlastnický podíl tak přece fakticky hovoříme o koupi. Prosím o váš názor na tuto situaci. Děkuji, T Č

Zobrazit odpovědTechnické zhodnocení kulturní památky  21.06.2016

Dobrý den, prosím o radu. Naše budova je nemovitá kulturní památka a jako takovou ji odepisujeme v 6 odpis.skupině - 50let. Na školení (jako nový pracovník v.v.i.- majetkem "nedotčený") jsem se dověděla, že každé TZ kult.památky bychom měli evidovat samostatně a odepisovat 15 let. Do teď tak činěno nebylo a TZ se odepisuje dle budovy. Nikdy to prý auditor ani daňař nerozporoval.

Zobrazit odpověd


Byt s klimatizací  25.05.2016

Dobrý den, kupuji nový byt od developera, který se chystám pronajímat. V rámci klientských změn bude mít i splitovou klimatizaci s vnitřní a vnější jednotkou na střeše domu, což je obsaženo ve i schváleném projektu. Tím došlo k navýšení celkové kupní ceny bytu, která bude obsažena v kupní smlouvě, kterou budu podepisovat. V případě, že budu pro účely zdanění pronájmu dle §9 ZDP uplatňovat skutečné náklady (nikoli výdajový paušál 30%) a budu tedy uplatňovat odpisy na byt z kupní ceny, jak se mám dívat na klimatizaci? Mám ji považovat jakou součást stavby (byt je dodán vč. klimatizace) nebo ji mám zvlášť odpisovat sólo v rámci jiné odpisové skupiny? Upozorňuji, že byt mi bude předán již se zprovozněnou klimatizací ještě před zahájením pronájmu. Děkuji za radu

Zobrazit odpověd
Náklady při pronájmu  28.04.2016

Bytové družstvo pronajímá nebytový prostor za částku 100.000,- Kč ročně. Plocha tohoto NP odpovídá 9% celkové plochy domu. Náklady, které lze zahrnout jako "společné" za celý dům (ne tedy např. oprava v konkrétních členských bytech, ale např. elektroinstalace ve společných prostorách), rozdělujeme tak, že 9% nákladů je vždy daňových pro účely sestavení daně z příjmů. Prosím o radu, zda těchto 9% můžeme použít i pro rozdělení daně z nemovitých věcí tak, že tato malá část daně z nemovit. bude také snižovat zisk z pronájmu a tím sníží daň z příjmů. Děkuji předem za laskavou odpověď.

Zobrazit odpověd

Pronájem na s.r.o. nebo jako FO?  17.04.2016

Dobrý den, chci koupit bytový dům za účelem pronájmu. Je lepší založit s.r.o., abych dostal DPH zpět,mohl si dávat spousty věcí do nákladů, nebo je lepší dům vlastnit jako fyzická osoba? Nemít firmu, jen čistě pronajímat? odkup firmy, co má 2 roky vedené zisky, daňovou historii něco stojí, vyplatí se to? děkuji za odpověď

Zobrazit odpovědNeplacená daň z nemovitosti  31.03.2016

Dobrý den, náhodou jsem narazila s mamkou na tema daně z nemovitostí a ona mi oznámila že ani neví že by měla nějakou platit a tudíž nic několik let neplati. Vlastníkem je možná od roku 1990.

  1. Je možné že by ji FU nevyzval a nebo jak se ma postupovat?
  2. Je to být v podílovém spoluvlastnictví.
  3. Bojím se teď že ji vyměří nějaké penále.
  4. Jak postupovat? Děkuji S
Zobrazit odpověd


Vstupní cena bytu  26.03.2016

Dobrý den, v roce 2015 jsem koupil byt, který jsem začal pronajímat. Chci uplatnit výdaje pomocí odpisů a skutečných nákladů. Mohu pro účel odpisů zahrnout do vstupní ceny majetku také daň z převodu nemovitosti (4% z kupní ceny), kterou jsem zaplatil (mám uveden tento závazek ve smlouvě o koupi)? Zároveň musím odečíst cenu pozemku, kterou ovšem nemám definovanou ve smlouvě, takže si ji musím vypočíst na základě cenové mapy. Je to tak nebo mám nějakou jinou možnost? Děkuji!

Zobrazit odpověd

Prodej práva stavby společně s pozemkem  13.03.2016

Dobrý den, v roce 2009 jsem koupila podíl na pozemku v bytovém domě (podíl na půdě - k výstavbě půdního bytu). Vyřídila jsem stavební povolení k výstavbě půdního bytu na tomto pozemku. V roce 2015 jsem tento podíl na pozemku prodala i s právem výstavby (právo provést stavbu). Cena byla v kupní smlouvě rozdělena zvlášť na cenu za pozemek a cenu za právo výstavby. Musím podat DP a rozdíl mezi prodejní a kupní cenou (podíl + právo) zdanit? Nebo je příjem osvobozený, když mezi nabytím a prodejem je více jak 5let? A pokud bych peníze použila na nákup bytu, byl by příjem osvobozen? Děkuji

Zobrazit odpověd