Online poradna

Otázka:

Výdaje při pronájmu

V listopadu 2015 jsem koupila panelový byt za účelem pronájmu. Budu jej pronajíma ihned po vkladu do katastru a provedení nezbytných oprav v bytě, tj. 2016. Hodlám uplatňovat skutečné výdaje. 1) Do jaké odpisové skupiny patří panelové byty a jaký bude základ pro odpisování (celková pořicovací cena) ? 2) Mohu si uplatnit výdaje jako mobilní telefon a platby za volání (nutné pro komunikaci s RK a nájemníky), náklady na naftu/automobil (souromý vůz bez silniční daně použitý pro prohlídky a výběr nájmu), počítač (pro vedení příjmů, výdajů, korespondenci s RK a nájemníky...) atd.? Děkuji za odpověď

Odpověď:
  1. 5. odpisová skupina (30 let) z pořizovací ceny. Výdaje na opravu v roce zahjení můžete uplatnit jako výdaje na opravu nebo jako položku zvyšující pořizovací cenu pro odepisování
  2. uvedené výdaje lze uplatnit, ale pouze v poměrné výši použité pro příjmy z pronájmu (což zvláště u počítače bude problém prokazovat); u auta můžete použít paušální výdaje 4 tis. Kč měsíčně. pb