Online poradna

Otázka:

Pojistné a silniční daň při pronájmu

Ve firmě (s.r.o.) máme pronajatý automobil od FO-nepodnikatele. On zaplatil silniční daň i pojistné. Je možné dát do smlouvy o pronájmu i úhradu těchto jeho nákladů?

Odpověď:

Cenu za pronájem můžete zvýšit o cenu pojištění a silniční daně. pb