Online poradna

Otázka:

Nárok na odpočet DPH při pronájmu

Pronajímatel nám fakturuje nájem s DPH. Jsme plátci. My tyto prostory pronajímáme dále neplátci bez DPH. Můžeme si z přijaté faktury od plátce odečíst DPH na vstupu? Děkuji.

Odpověď:

Pokud používáte "nakoupené vstupy" (=pronájem od majitele) pro vaše "výstupy osvobozené od DPH" (=pronájem podnájemníkovi) nemáte nárok na odpočet ze vstupů. pb