Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 63 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace
Účtování darů spolku  22.12.2015

Dobrý den, rozhodli jsme se , že finanční dary , které jsou na běžnou činnost spolku, budeme účtovat přes fondy, čili přijetí 221/901(911). 1.) Pokud se nám nepodaří v roce 2015 je utratit, přijaté peníze bychom utratili např. až v 2016 účtovala bych čerpání 2016: např.za nákup materiálu pro činnost spolku, odvody z mezd apod. v roce 2016 interní dokladem 901(911)/ sk. 64, protože nákup materiálu v 2016 by se účtoval 501/211 či odvod na 524/221 ?. 2) pokud bychom v roce 2015 je i použili opět bych měla interním dokladem účtovat 901/648. ? děkuji

Zobrazit odpověd


Příspěvky a cestovní náhrady u spolku  14.12.2015

Dobrý den, prosím o informaci, zda patří členské příspěvky šachového spolku do nedaňových příjmů? Rovněž tak sponzorské dary asi budou nedaňový příjem. Předpokládám, že do daňových příjmů by šly příjmy z nějakých soutěží pořádaných spolkem, pokud budou samozřejmě vyšší jak náklady na pořádání soutěže. Mají nárok členové spolku na proplacení cestovného vlastním autem podle platných zákonů? Pokud ano, je nutná registrace spolku k dani silniční a zaplacení silniční daně na FÚ za toto vozidlo? Děkuji za odpovědi.

Zobrazit odpověd

Účtování dotace  27.11.2015

Dobrý den, Mohla bych vás prosím poprosit o vysvětlení jak účtovat časové rozlišení provozní dotace která se nevyčerpá v jednom roce Účet 691 je nedaňový. Máme široký základ daně tj. je potřeba dotaci zdanit. Je potřeba převést na nějaký nákladový účet daňový a jakým způsobem? Přijetí dotace v roce 2015 221/691 Náklady účtované v roce 2015 518/321 Účtuje se současně se zaúčtováním nákladů nějaké zúčtování dotace? Zúčtování dotace (ve stejné výši jako je zaúčtován náklad) 691/6..? a případně jaký účet použít Nebo je toto nesmysl? A co s případným zústatkem účtu 691 na konci roku když se dotace nevyčerpá? Děkuji moc za pomoc. Moc informací se nedá najít. A školení na které jste dávali odkaz zde v poradně jsem přihlášena v lednu. Ještě jednou děkuji za ochotu JM

Zobrazit odpověd

Vstupní cena pro odpisy majetku  25.11.2015

Dobrý den, mám dotaz k účtování technického zhodnocení na pronajatém majetku. Problematika je následující: naše nezisková organizace provedla technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti, kde sídlíme. Po dlouhých letech jednání máme souhlas vlastníka s odpisováním tohoto technického zhodnocení. Problém mám ale v účetní hodnotě technického zhodnocení. Cena stanovená znalcem v letošním roce určená k odepisování je vyšší, než mám zachycenou v účetnictví na účtu Pořízení dlouhodobého majetku. Nevím si rady, jak zaúčtovat a zachytit v účetnictví tento rozdíl? Děkuji za odpověď. Stačí i mi odkazy, kde si případě vyhledám

Zobrazit odpověd

Obrat spolku a vstupné pro členy  20.11.2015

Dobrý den, mám otázku ohledně obratu u spolku pro účely DPH. Nejsem si jistá, jestli chápu správně § 61 písm. a) zákona o DPH. Znamená to, že pokud vybíráme např. vstupné od členů na akcích pořádaných spolkem, tak je to plnění osvobozené? Je možné toto plnění považovat za poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku a tudíž jej nezahrnovat do obratu? Pokud ano, bude osvobozeno toto plnění do výše členského příspěvku nebo celé přijaté plnění od členů? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Příjem pojistného plnění SVJ  19.11.2015

Dobrý večer, byl jsem předseda SVJ a za mé působnosti bylo SVJ vyplaceno na pojistném plnění 70000,- Kč za poškození fasády domu při požáru popelnic. peníze se nepoužily na opravu ani v roce 2014, kdy byly zaslány na účet, ani v letošním roce. Účetní firma s daňovým poradcem vyměřili v červnu 2015 daň při podání daňového přiznání. Mojí dva kolegové ve výboru daň zrušili za neoprávněnou. Na základě toho jsem podal demisi. Měli pravdu, nebo pojistná částka je opravdu zdanitelná. Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem předseda BD HP K L

Zobrazit odpověd

Provozní dotace ústavu  11.11.2015

Dobrý den, Moc vám děkuji za odpověď na téma zdanění příjmů ústavu. A hlavně na upozornění na semináře. Pani učetni si již dva z nich zamluvila, ale protože se konají až v lednu a únoru 2016 tak bych vás zatím poprosila o radu ohledne zaúčtování dotace. Jde o dotaci na úhradu nákladů spojených s edukačními programy (na honoráře přednášejícím) z rozpočtu města. Půjde o provozní dotaci? A tuto dotaci zaúčtovat ? Příslib dotace 348/648 a poté přijetí dotace 221/348 a poté účtovat náklady na účty třídy 5xx (s tím, že tyto účty budou vedeny odděleně(středisko)) Je tento účetní postup správný? A předpokládám, že pokud použijeme všechny finanční prostředky z dotace na úhradu nákladů v jednom roce daň z příjmu to neovlivní? Děkuji moc za pomoc ZB

Zobrazit odpověd

Cestovní náhrady trenéra  10.11.2015

Chci se zeptat, zda jako trenér (dohoda o provedení práce) mám nárok na nákradu cestovních výdajů na tréninky při použití osobního automobilu v místě trvaleho bydliště. V interních předpisech máme toto znění: 9. Pravidla pro odměny trenérů 9.3. Cestovní náklady spojené s použitím osobního automobilu k dopravě trenéra na tréninky jsou propláceny proti cestovnímu výkazu, který trenér odevzdá výboru klubu. Pro rok 2013 činí výše hrazeného cestovného 3,- Kč/km. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Zdaňované příjmy ústavu  09.11.2015

Dobrý den,mohla bych vás prosím poprosit u ujasnění §18a daně z příjmů. Jde zapsaný ústav, který má z darů (ty jsou účtovány přes Fondy) a pak čerpání 648 a 5.. nedaňové. příjmy z dotací z rozpočtů územně samosprávných celků ty zaúčtovat 221/348 a 348/691 a proti těmto dotacím účtovat náklady z nich hrazené na účty 51… Mají mít tyto nákladové účty daňovou nebo nedaňovou analytiku? A dále pak má příjmy z faktur za edukační programy. S tím, že náklady na tyto programy (co se zaplatí přednášejícím) jsou samozřejmě vyšší než co obdržíme a faktuře. Jsou nebo nejsou tyto příjmy předmětem daně podle §18a pro zapsaný ústav. Paragraf 18a odst. 5 říká, že u ústavu jsou předmětem daně veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací. Takže chápu dobře, že ústav by měl zdaňovat příjmy z připsaných úroků na běžném účtu, dotace od soukromých nadací (co jsem našla u vás v poradně)a i přijaté peníze které dostane za svou hlavní činnost na kterou bych zřízen(u které jsou výdaje na ně vyšší než příjmy z nich)? U darů využije osvobození od daně. A dotace z rozpočtů samospr. Celků také nejsou předmětem daně ústavu Děkuji moc za radu ZB

Zobrazit odpověd


Osvobození členských příspěvků  25.09.2015

Dobrý den, zajímalo by mě, zda členské příspěvky NNO jsou osvobozeny od daně z příjmu v tomto případě: Povinnost platit členské příspěvky je pevně zapsaná ve stanovách, ale jejich výše zde uvedena není. (Je zřejmě jen určena členskou schůzí). Jedná se pak o nedaňový příjem nebo jsou předmětem daně? Je nutné výši příspěvků určit pevně ve stanovách? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Poměrné rozdělení DPH při provádění činností, které nejsou ekonomickou činností  18.08.2015

Naše škola se nyní stala plátcem DPH díky obratu z doplňkové činnosti - obědy pro vlastní zaměstnance a pro cizí, tržby ze zájmových koružků. Prosím o radu, jak krátit odpočet DPH u energií, které se týkají školy i jídelny. Bude správně, když nejdřív rozdělím dle procentního podílu fakturu na školu a zvlášť na jídelnu, u školy DPH neodpočítávám, na jídelně provedu krácení odpočtu koeficientem podle § 76 (kvůli vaření pro děti)? Stanovuje zákon o DPH nějaký postup k procentnímu podílu, kterým dělím energie mezi školu a jídelnu? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Grant od nadace  14.07.2015

Dobrý den, mohla bych vás poprosit o radu ohledně zaúčtování a zdanění přijaté dotace zapsaného ústavu od nadace? Jde o dotaci na úhradu nákladů vztahujících se k projektu edukativních divadelních představení. Přijetí dotace zaúčovat na účet 221/649 nebo 221/691? a náklady pak platit 51.,50./221. Zdaňují se tyto příjmy? děkuji moc JM

Zobrazit odpověd


Cestovní náhrady pro trenéry a rodiče  02.07.2015

Dobrý den, jsme občanské sdružení, basketbalový sportovní klub. Chtěl bych se zeptat jakým způsobem máme vyplňovat cesťáky pro trenéry, rodiče, pokud přepravují děti svým autem na zápasy, soustředění, tréninky, abychom je mohly dát do účetnictví. Jaká je případně sazba za ujetý km. Případně další povinnosti, které musíme dodržet. Děkuji za odpověď M V

Zobrazit odpověd

Fakturace spolku  01.07.2015

Dobrý den, jsme nově vzniklý Spolek - vzniklý za účelem vydávání kulturního periodika, které není ziskové. Vybrali jsme v redakci a od dárců finanční prostředky. Pokud fakturuji předplatné dané revue, musím započítat DPH? Pokud ano, je to u časopisu 15, nebo 10 procent? Budeme pak zdaněni na konci roku? Máme jen IČO, musíme žádat a posléze uvádět DIČO, nebo stačí uvádět jen IČO? S pozdravem M V

Zobrazit odpověd


Dar za provedední služby  15.06.2015

Dobrý den, jsme registrovaný spolek a chystáme se provozovat moštárnu v obci. Nebudeme vykupovat jablka ani prodávat zpracovaný mošt. Bude se jednat pouze o službu: zákazník přijede, přiveze si svá jablka, ta zmoštujeme, zákazník si odveze svůj mošt a moštárně zaplatí cca 3 Kč/kg zmoštovaných jablek. Bude to z hlediska zákona v pořádku, když za provedenou službu (moštování) budeme vybírat peníze ve formě daru pro spolek a každému vystavíme smlouvu na darování částky, která bude odpovídat ceně moštování? Hlavním posláním spolku je ochrana přirody a krajiny a podpora společného života na vesnici. Děkuji moc za odpověď.

Zobrazit odpověd

Dvě banky v jednoduchém účetnictví  10.06.2015

Dobrý den, jsem krátce pokladní včelařského spolku. Měli bankovní účet u ČS a založili nový, výhodnější účet ERA. Jak mám tuto změnu zapsat do daňové evidence /vedou jednoduché účetnictví/, když bude chvíli pohyb na obou účtech zároveň, než se ten původní zruší? Mám si koupit nový sešit a vést nový účet jinde? Díky Š.

Zobrazit odpověd

Ušetřená daň u o.p.s.  04.06.2015

Dobrý den, prosím o radu ohledně odčitatelné položky dle §20/7 u o.p.s. Obecně prospěšná společnost vykonává tři hlavní činnosti. Dvě jsou ztrátové a jedna zisková. Široký základ daně je v roce 2014 ziskový a bude tomu tak pravděpodobně i v roce 2015. V uplynulých letech jsem uplatnila vždy uplatnila odčitatelnou položku dle §20/7 pro neziskové organizace a v následujícím roce jsem vykázala použití uspořené daně na ty dvě ztrátové činnosti. Ale nejsem si jistá, zda to bude možné i teď, když má společnost široký základ daně. Mohu i nadále vykazovat použití na dvě ztrátové činnosti (to, že jsou ztrátové, prokážu účetnictvím) nebo už to není možné. Za odpověď jsem ochotná zaplatit. Děkuji

Zobrazit odpověd


Odměňování orgánů SVJ  02.06.2015

Dobrý den, založili jsme v domě o 100 byt. jednotkách SVJ, kde je 3-členný výbor a 3-členná kontrolní komise. Shromážděním bylo odsouhlasena měsíční odměla výboru ve výši 183,00 Kč/byt a kontrolní komisi 17,00 Kč/byt. Správu domu jsme svěřili RK. Nyní se domlouváme jakým způbem budou odměny vypláceny. Zatím byla dohoda, že výbor bude dostávat odměnu měsíčně a kontrolní komise 1x ročně. Účetní z RK nám radila, že není dobré dávat odměnu 1x ročně kvůli odvodům - daň, soc. pojištění a zdrav. pojištění. Kontrolní komise je ve složení - 1 x starobní důchodkyně, 1x pracující středního věku a 1x OSVČ v důchodu, kdy OSVČ je na vedlejší poměr. Prosím o radu jak k tomuto problému přistoupit. Předem děkuji za odpověď. Vladimíra Johančíková

Zobrazit odpověd

Dar formou provedení opravy  01.06.2015

Dobrý den, jsme spolek založený na podporu budhismu v České republice a podporujeme jeden český buddhistický klášter. Dostali jsme dar na vybudování meditační místnosti v tomto klášteře. Budeme proplácet faktury za stavební práce a vybavení místnosti. Jak o tom budeme účtovat, pokud nám budova, ve které bude meditační místnost nepatří. Děkuji.

Zobrazit odpověd