Online poradna

Otázka:

Spoluvlastnictví a paušální výdaje

DDen, v rámci dědisckého řízení jsme s bratrem zdědili každý polovinu nemovitosti, kterou pronajímáme. dříve jsem uplatnovali dohoru, celý pronájem danila jen jedna osoba a použila výdajový paušál, podle znění ZoDZP par 11 už není platný a obávám se, že budeme muset danit každý 1/2, jinak nelze uplatnit paušál, je to tak? děkuji

Odpověď:
  1. dohodu můžete uzavřít pouze o tom, kdo bude příjem inkasovat a spotřebovávat, dohodu o tom, kdo bude platit daň, uzavřít nelze
  2. pokud jste se (písemně!) dohodli, že přesto, že je majetek částečně Váš, budou veškeré příjmy patřit bratrovi (např. protože se o nemovitost a o organizaci pronájmu stará, je taková dohoda možná, příjmy bude zdaňovat v přiznání pouze on (protože vy žádné nemáte)
  3. podle ustanovení § 11 ZDP, platném v období 2001 - 2013, platilo, že v případě, kdy rozdělení příjmů podle písemné dohody je jiné, než spoluvlastnické podíly, nelze uplatnit paušální výdaje
  4. od roku 2014 bylo toto ustanovení přesunuto do § 12 (spojeno se zdaněním společnosti bez právní subjektivity)

Podle mého přesvědčení ve Vašem případě nedošlo změnou textu zákona k žádné obsahové změně a bratr nemohl paušál uplatnit ani před změnou. pb