Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 124 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem odpisy


Prodej podílu na nemovitosti a technické zhodnocení  06.06.2018
Dobrý den, společnost s.r.o. má od fyzické osoby pronajatou nemovitost, kterou dále pronajímá. Po dohodě s majitelem provedla s.r.o. technické zhodnocení budovy, které se souhlasem majitele odepisuje. V červenci bude mezi majitelem nemovitosti (FO) a společností s.r.o., která má nemovitost pronajatou uzavřena kupní smlouva, podle které s.r.o. odkoupí 1/2 nemovitosti. Zruší se tím pádem původní nájemní smlouva? Může s.r.o. dále nemovitost pronajímat? Co se stane s technickým zhodnocením, odpisy a zůstatkovou cenou z pohledu daně z příjmů? Jak účtovat nákup nemovitosti a tech. zhodnocení v s.r.o. a jak u původního majitele - FO? Děkuji za odpověď. Jana
Zobrazit odpověd
Uplatnění nižších odpisů  13.12.2017
Dobrý den, v roce 2015 a 2016 jsem chybně uvedla v DP výši odpisu (částka v DP je nižší než měla být) na osobní automobil (rovnoměrné odpisy), je možné v přiznání za rok 2017 uvést správnou částku, nebo musím pokračovat v již vypočítaných odpisech. Do celkové ceny auto jsem zapomněla přičíst zaplacenou zálohu... Děkuji Lenka
Zobrazit odpověd


Převod nemovitosti do 6 odpisové skupiny  13.07.2017
V evidenci majetku máme hospodářskou budovu,kterou odepisujeme v 5.odp.skupině. Nyní se budova předělává na penzion. Do 6.odpisové skupiny bude zařazena až po kolaudaci (se domníváme).Po ukončení bude i poskytnuta investiční dotace.Máme budovu s prováděným technickým zhodnocením odepisovat již nyní v 5 odp.skupině nebo až po její celkové rekonstrukci a přijaté dotaci v 6 odpisové skupině? Je při přeřazení do jiné skupiny nějaký zvláštní postup ?Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Jak opravit chybné odpisy  05.04.2017
Dobrý den, jsem OSVČ, vedu si daňovou evidenci a jsem plátce DPH. V roce 2014 jsem koupila automobil. Nyní jsem zjistila, že jsem v roce 2014 spočítala špatně odpisy (do vstupní ceny jsem započítala i DPH). Jak postupovat nyní? Podávat opravná dodatečná přiznání? Nebo jen za rok 2016? děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Chybně vypočtené odpisy  14.03.2017
Dobrý den, řeším tento problém: Jak se mám zachovat, když v loňském přiznání jsem špatně spočítala daňové odpisy (zařazení do špatné odpisové skupiny)? Účetní odpisy jsou správně, tj.4 292,- Kč, ale daňové jsem spočítala na 18 777,- Kč, ale správná výše měla být 25 035,- Kč. Tudíž jsem si základ daně snížila jen o 14 485,- Kč (rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy) namísto o 20 743,- Kč. Samozřejmě, že dodatečné přiznání za rok 2016 se mi dělat nechce. Takže v loňském roce bych to asi nechala tak, ale co s rokem letošním a dalšími? Pokud opravím odpisovou skupinu až letos, vypočítají se mi daňové odpisy ve zbývajících dvou letech jinak, než jsou stanovené v zákoně. A tak by rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v daňovém přiznání byl chybný. Děkuji.
Zobrazit odpověd


Neuplatnění odpisů  27.01.2017
Dobrý den, omlouvám se ještě za jeden dotaz. Je správná následující úvaha? Za loňský rok mám záporný dílčí základ daně dle §9 ZDPFO. Zároveň mám ještě příjmy dle §6 ZDPFO. Nemohu tedy vzniklou daňovou ztrátu dle §9 kompenzovat s příjmy dle §6 a tak se ptám, zda není lepší řešení než uplatňovat následujících pět let daňovou ztrátu (riziko až 8 let daňové kontroly), uplatnit raději roční odpis za loňský rok v takové výši, aby dílčí daňový základ dle §9 ZDPFO byl přesně nulový? Zbylou část tohoto odpisu bych použil v roce 31. (jde o odepisování bytu). Děkuji Vám za profesionální odpovědi a vstřícnost.
Zobrazit odpověd


Odpisy v prvém roce používání  05.12.2016
Dobrý den, dne 10.11.2016 jsme koupili (s.r.o.) starší použitý přívěs za cca 90.tisKč. Zařazení do majetku v 11/2016. Účetní odpis tedy od 12/2016. Daňový odpis mohu uplatnit v plné celoroční výši? Nejsme první majitelé. Koupili jsme od zprostředkovatele. Děkuji za radu s daňovým odpisem. D
Zobrazit odpověd


Uplatnění nižších odpisů  30.08.2016

Dobrý den, můj dotaz se týká problematiky daňového rovnoměrného odpisu. V zákoně je uvedeno, že poplatník má možnost uplatnit v maximálně možné míře odpis (1,4 %, 3,4 %). Z toho vyplývá, že mohu v běžném roce uplatnit i nižší odpis např. z důvodu, že se nechci dostat do daňové ztráty. Zajímalo by mne co mohu udělat s tou částkou odpisu, kterou neuplatním v běžném roce. Mohu jí uplatnit v plné míře či částečné míře (max 5 let) v roce následujícím tak, že překročím maximálně možný odpis tzn. 3,4 % + z uplynulého období? Předem děkuji. J

Zobrazit odpověd

Odpis zdvíhací plošiny  12.07.2016

Dobrý den, k budově skladu byl přistaven prostor na nákl. plošinu. Hodnota stav. prací, elektroinstalace a revize je cca 215 000 Kč. Hodnota instalované hydraulické plošiny je 418 000 Kč. Jsou TZ budovy jen stavební práce a plošina se bude odepisovat samostatně jako zařízení ve skupině 3? Nebo je to celé zhodnocení budovy a zvýší se cena budovy pro odepisování? Děkuji za odpověď. M.S.

Zobrazit odpověd

Neuplatněné odpisy  29.06.2016

Dobrý den, v kterém okamžiku uplatním odpis (v případě neuplatnění odpisu v daném roce) nebo zbylou část odpisu (v případě uplatnění části odpisu v daném roce) pro pronajímaný byt za použití rovnoměrného odepisování? V následujícím roce? Celý či mohu jen části rozprostřené i do několika let? Nebo snad o ně prodlužuji dobu odepisování? Je zde nějaké pravidlo? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Technické zhodnocení kulturní památky  21.06.2016

Dobrý den, prosím o radu. Naše budova je nemovitá kulturní památka a jako takovou ji odepisujeme v 6 odpis.skupině - 50let. Na školení (jako nový pracovník v.v.i.- majetkem "nedotčený") jsem se dověděla, že každé TZ kult.památky bychom měli evidovat samostatně a odepisovat 15 let. Do teď tak činěno nebylo a TZ se odepisuje dle budovy. Nikdy to prý auditor ani daňař nerozporoval.

Zobrazit odpověd

Byt s klimatizací  25.05.2016

Dobrý den, kupuji nový byt od developera, který se chystám pronajímat. V rámci klientských změn bude mít i splitovou klimatizaci s vnitřní a vnější jednotkou na střeše domu, což je obsaženo ve i schváleném projektu. Tím došlo k navýšení celkové kupní ceny bytu, která bude obsažena v kupní smlouvě, kterou budu podepisovat. V případě, že budu pro účely zdanění pronájmu dle §9 ZDP uplatňovat skutečné náklady (nikoli výdajový paušál 30%) a budu tedy uplatňovat odpisy na byt z kupní ceny, jak se mám dívat na klimatizaci? Mám ji považovat jakou součást stavby (byt je dodán vč. klimatizace) nebo ji mám zvlášť odpisovat sólo v rámci jiné odpisové skupiny? Upozorňuji, že byt mi bude předán již se zprovozněnou klimatizací ještě před zahájením pronájmu. Děkuji za radu

Zobrazit odpověd