Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 22 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem odpisy


Prodej neodepisovaného auta  03.11.2014

Dobrý den, mám prosbu, v r.2010 jsme koupili vozidlo do firmy, pořizovací cena 225.848,-, uplatnili si v daném roce DPH, zrychleně odepisovali, ale r.2012 a 2013 odpisy neuplatnily, protože nebyly z čeho a nyní se majitel rozhodl vozidlo prodat. Jak mám postupovat v zaučtování? Když podle zůstatkové ceny je 108.406,- a prodat vozidlo chce za 50.000,-.? Je nabourané a hodnata není větší. Děkuji za rychlou odpověď. Moc děkuji VŠ

Zobrazit odpověd


Technické zhodnocení kulturní památky  05.08.2014

V letošním roce byla provedena rekonstrukce sklepních prostor v objektu, který je kulturní památkou. Sklepní prostory a venkovní prostory jsou využívány pro volnočasové aktivity s občerstvením. Ve venkovních prostorách bylo vybudováno petangové hřiště a terasa - bude i toto zahrnuto do tehnického hodnocení?? Do jaké odpisové skupiny zařadit toto technické hodnocení? Mám dojem, že jsem kdysi četla, že technické zhodnocení kulturní památky je možné odepisovat po kratší dobu (15 let)??? Předem děkuji za odpověď. B

Zobrazit odpověd


Povinnost odepisovat  29.05.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je povinnost z daňového hlediska majetek odepisovat. Přesněji řečeno, co přesně znamená §26 odst (8) Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně. Není mi jasné, jestli evidovat odpisy musí a účtovat o nich, ale není povinnost je uplatňovat, nebo jestli není povinnost vůbec odpisovat. Předem děkuji

Zobrazit odpověd


Odpisy pronajatého majetku  22.05.2014

Mám možnost si pronajmout jídelnu i s kuchyní, ale je problém, že je nutná poměrně vysoká část na rekonstrukci jak z hlediska stavby, tak i z hlediska technického vybavení. Majitel objektu nemá prostředky na provedení rekonstrukce a navrhuje, že bych si náklady na rekonstrukci mohl odepisovat ve svých nákladech a nájem by byl o tuto částku po dobu odepisování snížen o tuto částku.

  1. Je možné se smluvně dohodnout, že odpis rekonstrukce bude mým nákladem a
  2. druhá otázka jakou dobu odepisování mám určit u rekonstrukce stavby a jakou u technologického zařízení.
Zobrazit odpověd


Odpisy trafostanice  21.02.2014

Historicky máme v majetku evidováno odděleně Budovu trafostanice jako stavbu, a zařízení trafostanice jako samostatnou movitou věc. V případě, že budeme stavět novou trafostanici, platí stále, že mohu takto evidovat, nebo je to pro mě v novém pojetí jeden majetek, jedno inventární číslo "Budova trafostanice včetně příslušenství" - evidováno a odepisováno jako stavba? Dnes převládá názor, že součástí budovy je i zařízení, bez něhož by budova neplnila svůj účel, pro který byla zkolaudována...to znamená, že pokud budovu zkolauduju jako trafostanici, tak samozřejmě bez toho zařízení by byla k ničemu...tím pádem by to zařízení mělo vstoupit do pořizovací ceny budovy trafostanice a vytvořit jeden funkční celek...Je správné evidovat budovu trafostanice včetně vnitřního zařízení jako Stavbu a odepisovat v 5.odp.skupině ?

Zobrazit odpověd


Odpisy bytu  11.02.2014

Odpisy při pronájmu. Dobrý den. Při pronájmu bytu nechci při zdanění uplatnit paušál, ale náklady + odpisy. Moje otázka se týká odpisových skupin. Můžu si v mém případě, laicky řečeno, vybrat odpisovou skupinu (tj. délku odepisování 1-5), nebo můj případ spadá přímo do určité skupiny definované zákonem? Děkuji. M.Filip

Zobrazit odpověd
Částečné uplatnění odpisů  15.01.2014

Dobrý den, chci se zeptat zda můžu uplatnit jen část odpisu nemovitosti. Protože mám základ daně jen 102 000 Kč a odpis nemovitosti je 126 000 Kč. Jeho uplatněním bych se dostala do ztráty. Můžu uplatnit odpis jen ve výši 102 000Kč. Vedu daňovou evidenci, odpisy jsou rovnoměrné. Děkuji

Zobrazit odpověd