Online poradna

Otázka:

Prodej podílu na nemovitosti a technické zhodnocení

Dobrý den, společnost s.r.o. má od fyzické osoby pronajatou nemovitost, kterou dále pronajímá. Po dohodě s majitelem provedla s.r.o. technické zhodnocení budovy, které se souhlasem majitele odepisuje. V červenci bude mezi majitelem nemovitosti (FO) a společností s.r.o., která má nemovitost pronajatou uzavřena kupní smlouva, podle které s.r.o. odkoupí 1/2 nemovitosti. Zruší se tím pádem původní nájemní smlouva? Může s.r.o. dále nemovitost pronajímat? Co se stane s technickým zhodnocením, odpisy a zůstatkovou cenou z pohledu daně z příjmů? Jak účtovat nákup nemovitosti a tech. zhodnocení v s.r.o. a jak u původního majitele - FO? Děkuji za odpověď. Jana
Odpověď:

Pokud bude s.r.o. vlastnit polovinu nemovitosti, nemůže si ji pronajímat. Nájemní smlouvu je potřeba změnit na dohodu spoluvlastníků o nerovnoměrném využití nemovitosti.

S.r.o. může dále nemovitost pronajímat, ale z podnájemníka se stane nájemník.

S.r.o. má kartu technického zhodnocení, které nějak odpisuje.

Nyní na této kartě zvýší vstupní i zůstatkovou cenu o nákup podílu na nemovitosti  a bude pokračovat v odpisování z vyšší částky (bez přechodu na koeficient nebo % po technickém zhodnocení).

FO si sníží vstupní i zůstatkovou cenu o prodanou polovinu a bude pokračovat dál v započatém odpisování. pb