Online poradna

Otázka:

Převod nemovitosti do 6 odpisové skupiny

V evidenci majetku máme hospodářskou budovu,kterou odepisujeme v 5.odp.skupině. Nyní se budova předělává na penzion. Do 6.odpisové skupiny bude zařazena až po kolaudaci (se domníváme).Po ukončení bude i poskytnuta investiční dotace.Máme budovu s prováděným technickým zhodnocením odepisovat již nyní v 5 odp.skupině nebo až po její celkové rekonstrukci a přijaté dotaci v 6 odpisové skupině? Je při přeřazení do jiné skupiny nějaký zvláštní postup ?Děkuji za odpověď.
Odpověď:

V roce (přesněji zdaňovacím období, pokud máte hospodářský rok) dokončení technického zhodnocení (pravděpodobně kolaudací) budete odepisovat budovu již v 6té odpisové skupině. Po dobu, kdy rekonstrukce probíhá odpisujete stále ještě v 5 odpisové skupině (z ceny, která není zvýšená o technické zhodnocení).

V roce (zdaňovacím období), kdy obdržíte závazný příslib dotace snížíte vstupní cenu budovy o hodnotu dotace (a počítáte odpisy z nižší vstupní ceny).

Pro přeřazení není žádný specifický postup. Pokud používáte rovnoměrné odpisy, prostě začnete počítat odpis jako 2 % ze vstupní ceny (zvýšené o technické zhodnocení a snížené o dotaci). Pokud používáte zrychlené odpisy změníte ve vzorečku koeficient 30 na 50 a pokračujete ve výpočtech dál.  pb