Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 21 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem dary
Poskytnutí daru  01.12.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na radu. Maminka mé kolegyně prodělala rakovinu močového měchýře. Operace a nakonec chemoterapii. Kolegyně jí kupují (inkontinenční) vložky, za které dala již 10 000 Kč. Maminka je starobní důchodce. Nyní podstupuje ještě biologickou léčbu. Mohla by s maminkou uzavřít sponzorskou darovací smlouvu na kompenzační pomůcky? Účtenky má. Děkuji za Vaši pomoc. U
Zobrazit odpověd

Dar na rehabilitační pomůcky  02.01.2017
Dobrý den, ještě jednou, včera jsem psal ohledně sponzorského příspěvku. Mám ještě jeden dotaz, pokud by byl sponzorský příspěvek od podnikatele převeden na invalidní osobu na koupi třeba rehabilitačních pomůcek, může si dotyčný podnikatel uplatnit odpočet daně? A musí invalidní osoba tenhle dar zdanit či někde vykazovat v přiznání a dokládat na co dar použila? Předem děkuji za odpovědi a přeji úspěšný den. M S
Zobrazit odpověd

Dar přes spolek  12.09.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může dárce (podnikatel) darovat spolku rodičů finanční dar, který by si mohl daňově uplatnit (byla by sepsána darovací smlouva se spolkem). Spolek rodičů by pak tento finanční dar poslal (daroval) těžce nemocnému dítěti (pomoc jeho rodičům). Dárce by chtěl zůstat pro obdarovaného anonymní, proto jsme si mysleli, že bychom vše uskutečnili přes spolek rodičů. Je toto řešení možné? Mockrát děkuji za odpověď. S pozdravem V K

Zobrazit odpověd

Dobrovolná platba za práva z třetí země  15.04.2016

Dobrý den. Měla bych takový dotaz: Firma s.r.o. nakupuje ze zahraničí služby. Jeden dodavatel však svoje služby ,,neprodává,, ale poskytuje přístupy ke svým datům a programům , které vyvíjí na určité odbobí za zaslání libovolného finančího daru. Tuto službu využíváme 1 až 2x ročně a vždy přispějeme 10,- EUR. Účtuji to na 548 ale jak nad tím teď přemýšlím, protože to není částka 2 tis a více asi se nejedná o dar daňově uznatelný? To, že je obdarovaný ze zahraničí (3.země) hraje nějakou roli - v souvislosti s kontrolním hlášením nebo DPH atd.. ? Děkuji za radu. S pozdravem J

Zobrazit odpovědVěcný dar a odpočet DPH  21.05.2015

Dobrý den chci se vás zeptat na sponzorský dan-uplatnění do odečtu z dane z příjmu a DPH jsem OSVČ a jsem plátce DPH. V naší obci jsou hasiči kteří požádala jestli nepřispěji /nekoupím jim oblečení/ na závody - sponzorský dar. tak nevím jestli částku 10000 + 21%DPH můžu uplatnit do mých nákladu na podnikaní nebo jen nějakou část a jak ji zaučtuji do přiznání DPH nebo by bylo lepší /jednoduší ohledně učtování/ dát částku 12100Kč jako dar-peněžní /vhotovosti/ Předem děkuji za odpověd. P V

Zobrazit odpověd

Přijatý dar příspěvkovou organizací  29.08.2014

Dobrý den, prosím o sdělení, podle kterého § Obč. zákoníku je oprávněná příspěvková organizace poskytující sociální služby, zřízená krajem, přijmout od osoby, které poskytuje služby, drobný finanční dar na kulturní akce pořádané pro klienty.

Zobrazit odpověd

Dary za práci v zastupitelstvu  28.08.2014

Dobrý den, blíží se volby a starosta obce by chtěl neuvolněným zastupitelům, kteří za celé funkční období nepobírali odměnu, vyplatit jednorázový finanční dar. Jak je tento dar daněn? Musí si potom každý z obdarovaných zastupitelů podat přiznání a zdanit ho? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Sponzorský dar a reklama sportovcem  05.12.2013

Dobrý den, firma bude přispívat sportovci na sportovní vybaveni, soustředění, masáže apod. Jako protihodnotu bude sportovec mít logo firmy na dresu, kombinéze,... Musí mít sportovec ŽL? Jak to bude u firmy ? Bude to dar nebo reklama ? Co v případě, že firma uhradí sportovci pobyt na soustředění ?

Zobrazit odpověd

Dar zájezdu do tomboly  14.10.2013

Dobrý den, provozuji cestovní agenturu, poskytla jsem zájezd pro 1 osobu jako cenu do tomboly na ples pořádaný právnickou osobou. Mohu si tento zájezd v ceně běžné uplatnit jako dar v přiznání k DPFO po vyloučení výdajů na pořízení tohoto zájezdu z daňových výdajů. Děkuji, Kamerová.

Zobrazit odpověd


Odpisy darovaného majetku  10.06.2013

Dobrý den, je možné pokračovat v odepisování darovaného majetku či jeho darovaného podílu (konkrétně nemovitost s nájemními byty)? Popř. je možné si nechat udělat odhad na tento darovaný majetek a z odhadu uplatńovat odpisy? Děkuji za odpověď, s pozdravem B

Zobrazit odpověd
Nepeněžní dar náboženské obci.  27.02.2012

Dobrý den, jsem zaměstnancem a chtěl bych náboženské obci věnovat hmotný dar ve formě rekonstrukce oken. Mám v takovém případě nárok na odpočet fakturované částky z daňového základu a jak mám postupovat? Jak má vypadat faktura, případně listina podle které bych dar věnoval? Děkuji za odpověď!

Zobrazit odpověd


Dar fyzické osobě - bez možnosti snížení základu daně  03.09.2009

Ráda bych poprosila o radu. Jsem plátcem DPH a chtěla bych věnovat určitý finanční obnos jako sponzorský dar fyzické osobě, která ve Švýcarsku podstoupí operaci.. Část této operace hradí pojišťovna a část si fyzická osoba musí uhradit sama. Dá se tento finanční obnos považovat jako „sponzorský dar”? Pokud ano, v jaké výši musí být tento sponzorský dar, aby se „vešel” do možnosti snížit daňový základ o celou jeho výši?

Zobrazit odpověd

Sponzorství - formou nákladů na reklamu nebo jako dary?  05.06.2006

„Jaké možnosti mám jako OSVČ v oblasti sponzorství? Chtěl bych sponzorovat dotyčného sportovce v oblasti jezdectví (náklady spojené se závody, ustájení koně apod.), který by mě při své účasti na závodech apod. prezentoval (loga na oblečení, na přepravním vozíku apod.). Jakým způsobem lze zavést tuto skutečnost do účetnictví a jak se to projeví na daních? Lze například zařadit do majetku firmy koně (v rámci propagace firmy), na kterém by mě prezentoval, a náklady s tím spojené?“

Zobrazit odpověd

Účtování o daru  01.03.2006
„Jak zaúčtovat dar? Dar je podle smlouvy ve formě zapůjčení materiálu (na kurz pro žáky škol). Je oceněn dle přiloženého seznamu ve smlouvě (8000,-Kč). Materiál zapůjčila firma, která poskytuje služby (Vedení outdoorových kurzů). Nejsem si jistá, zda je možné považovat těchto 8000,- jako náklad, který snižuje základ daně.“
Zobrazit odpověd