Online poradna

Otázka:

zrychlené odpisy po chybě

Dobrý den, převzala jsem daňovou evidenci známého, který má v majetku a odepisuje automobil zařazený ve druhé odpisové skupině, zrychlenými odpisy. Pořizovací cena 50.000,- . První rok odepsáno 10.000,- , ale ve druhém roce odepsáno také 10.000,- ( mělo být 16.000,-). Podnikatel nechce dávat dodatečné přiznání. Mám tedy pokračovat 2x zůstatková cena (2x30.000/6-2) t.j. 15.000,- odpis ve třetím roce? Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Odpis ve třetím roce při zrychleném odpisování musíte provést ze správné zůstatkové ceny (nemůžete pokračovat ve výpočtech z chybně vypočtené zůstatkové ceny). Tedy spočtete správné odpisy za  druhý rok a teprve následně odpisy za třetí rok. Pokud nechce poplatník podávat dodatečné přiznání, nevyužitá částka "propadne" - nelze ji využít v jiných letech. (U rovnoměrných odpisů by bylo možné ji využít v 6 roce odpisování.) V případě kontroly můžete na pochybení  upozornit a dožadovat se uplatnění správné výše odpisů. pb