Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 70 výsledků se štítkem dotace

Zaúčtování dotace  16.10.2019
Dobrý den,jsme firma s.r.o. a byla nám akceptovaná žádost na dotaci od NZÚ - na rekonstrukci firemního domu.Jakým způsobem zaúčtovávat daňové doklady spojené s rekonstrukcí ? K výplatě dotace dojde nejdřív v roce 2021 a není jisté jestli vůbec bude vyplacená.Nyní nám je předschválena procenty maximální výše dotace z celkových nákladu na rekonstrukci. Dávat všechny daňové doklady spojené s rekonstrukcí do nákladu a jakým způsobem poté zaúčtovat dotaci ? děkuji ZM
Zobrazit odpovědDotace přislíbená po ukončení období  18.03.2019
Dobrý den, jsme ústav a od listopadu 2018 jsme partnerem již schváleného projektu financovaného ze zdrojů EU (začátek realizace 11/2018). Dotace je na pokrytí provozních nákladů (především mzdových nákladů). K dnešnímu dni nemáme uzavřenou partnerskou ani dotační smlouvu a zároveň hlavní nositel projektu zvažuje odstoupit od realizace projektu. Jakým způsobem zaúčtovat výnos dotace týkající se roku 2018 v případě, že ještě nemám jistotu, že dotaci obdržím? Předem děkuji za odpověď! J B
Zobrazit odpověd

Dotace a DPH  17.12.2018
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně obratu k DPH u veřejně prospěšného poplatníka (spolku,neplátce DPH) a to,zda dotace,fin.příspěvky aj.fin.plnění poskytnuté z rozpočtu Kraj.úřadu na opravu sportoviště se započítává do obratu k DPH. Z daného sportoviště plynou zdanitelné příjmy,které se zahrnují do obratu k DPH.děkuji P
Zobrazit odpověd

Zdanění dotace a paušální výdaje  07.05.2018
Dobrý den, květinářství uplatňující výdaje paušálem, se zapojilo do dotačního programu. Zaměstná zaměstnance a na jeho mzdu dostane dotaci. Dotace skoro pokryje celé mzdové výdaje. Započítává se tato dotace do základu daně, nebo je osvobozena??? Pokud by se daná OSVČ rozhodla díky tomu přejít na skutečné výdaje co to obnáší (dodanění zásob - kde se to uvádí v DPFO)??? Jo jedná se o dotaci z MPSV. díky moc za pomoc V.
Zobrazit odpověd

Nákup zařízení ze zahraničí na dotaci  26.04.2018
Dobrý den, jsme nezisková organizace a budeme v Německu kupovat elektronické ražení kontrol, platit budeme z korunového účtu. Při zaúčtování faktury použijeme denní kurz ČNB. Na tento nákup nám bude poskytnuta neinvestiční dotace. Můžete mi prosím napsat jak správně zaúčtovat? Kurzový rozdíl bude daňově uznatelný nebo nikoli? Děkuji za odpověď. Jitka Kolová
Zobrazit odpověd


Zaměstnanec hrazený z dotace  04.01.2018
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zdanění dotací. V roce 2017 jsem na zaměstnance, kterého jsem přijal, dostal dotace ve výši 10 000 Kč, měsíčně po dobu 6 měsíců. Se zaměstnancem jsme se dohodli na mzdě 12.000 Kč. Celkové měsíční náklady firmy byly tedy 16 080 Kč. Chtěl bych vědět, zda mohu rozdíl mezi dotací a mzdovými náklady - 6.080 Kč uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Moc děkuji za odpověď. Č
Zobrazit odpověd

Přefakturace dopravy manželkou  07.12.2017
Dobrý den, prosím o možnou informaci. Jako každý rok jsem povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtování. Poskytnutá dotace je ve výši 20000,- Kč, poskytnutá dotace za účelem natáčení CD nahrávky ve studiu Šlágr v roce 2017 Letos byla z dotace uhrazena doprava v hodnotě 13000,- Kč vč DPH a částečná úhrada za tisk reklamních CD nosičů v hodnotě 33000,- Kč V květnu byla faktura za dopravu uhrazena převodem, ale v hlavičce chybně vystaveny iniciály na manželku, která rovněž řeší záležitosti kapely se mnou,za koncerty zdaňuje všechny příjmy ( není plátce, proto veškeré příjmy řešíme v průběhu roku 2017 raději přes ní, abychom s DPH nezvyšovaly náklady našim objednavatelům. Poskytovatel dotace poukazuje, že ve faktuře musí být příjemce dotace.(manžel) Oprava iniciál ve faktuře prý přinese komplikace. (kontrolní hlášení.....)tak se vyjádřila účetní k možnosti přepsání faktury. Je možné, aby mi manželka tuto částku přefakturovala?? Nenapadá mě jiná možnost jak nejlépe vyřešit...... děkuji Karel Z.
Zobrazit odpověd

Převod nemovitosti do 6 odpisové skupiny  13.07.2017
V evidenci majetku máme hospodářskou budovu,kterou odepisujeme v 5.odp.skupině. Nyní se budova předělává na penzion. Do 6.odpisové skupiny bude zařazena až po kolaudaci (se domníváme).Po ukončení bude i poskytnuta investiční dotace.Máme budovu s prováděným technickým zhodnocením odepisovat již nyní v 5 odp.skupině nebo až po její celkové rekonstrukci a přijaté dotaci v 6 odpisové skupině? Je při přeřazení do jiné skupiny nějaký zvláštní postup ?Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


DPH začínajícího zemědělce  18.06.2017
Začínám podnikt jako mladý zemědělec a získala jsem investiční dotaci od SZIF na pořízení traktoru. Při podpisu smlouvy mi bude vyplacena část dotace ve výši 0,5mil. Kč. Finanční úřad mi zamítl dobrovolnou registraci k DPH, prosím o info zda se přijatá dotace započítává do obratu pro povinnou registraci k DPH a zda je možno při pořízení stroje uplatnit odpočet i zpětně po zaregistrování jako plátce DPH. Děkuji.
Zobrazit odpověd

Dotace z úřadu práce  27.05.2017
Dobrý den, prosím o radu, zda účtuji dobře dotaci z úřadu práce na zaměstnance: Dotace je ve výši 13000,- Kč na měsíc po dobu šesti měsíců - přičemž je na pojistné + část hrubé mzdy. Napíšu účtování pro jeden měsíc: dotace za 06/17 - 13000,- Kč - účtuji 346/648.2 přičemž účet 648.2 jsem si udělala jako analytiku pro příjmy osvobozené od daně z příjmu (přemýšlela jsem ještě, jestli by se to nemělo dát na 649 do mimořádných výnosů ???) dotace došla na účet firmy v 08/17 - 13000,- Kč - účtuji 221/346 Náklady zaměstnance za 06/17: hrubá mzda: 13000,- Kč odvod pojistného: 4420,- Kč účtuji: hrubá mzda - 521,1/331 ve výši 4420,- Kč a 521,2/331 ve výši 8580,- Kč - přičemž 521,2, jsem si udělala jako analytiku pro daňově neúčinné náklady pojistné - 524,2/336,1 - přičemž 524,2 jsem si udělala jako analytiku pro daňově neúčinné náklady nevím si moc rady, jak to vykázat v daňovém přiznání ?? 8580 + 4420 bych dala do ř. 40 příjem dotace 13000 mi ale nesedí na žádný ten úpravový řádek - měla by to být dotace dle § 4 odst 1h ZoDzP, tak nevím, kam to dát :-( Moc Vám děkuji za pomoc a přeji příjemný den.
Zobrazit odpověd

Dotace a dary  04.04.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na osvobození dotace od daně z příjmů. 1) Jsme církevní organizace. Dostali jsme dotaci na opravu kostela, jehož provozování je naší hlavní činností, jedná se o provozní dotaci osvobozenou od DzP. Dále jsme dostali dotaci na opravu jiné budovy, kterou ale pronajímáme nájemníkům, tzn. nájem je zdaňován ve vedlejší činnosti. Můžeme i tuto dotaci osvobodit či nikoliv? 2) Od roku 2016 se musí dary účtovat výsledkově. Platí to i pro přijaté finanční náhrady z restitucí, které jsem do konce roku 2015 účtovala na 901? Na který účet se mají účtovat? 3) Přijaté finanční dary na náboženské účely účtujeme na 682. Někde jsem teď viděla, že někdo účtuje na 649. Co je správně? Děkuji a jsem s pozdravem. S
Zobrazit odpověd

Dotace na výsadbu stromů  03.04.2017
Dobrý den, v r. 2016 jsem obdržela neinvestiční dotaci 50 000,- z programu Péče o krajinu (poskytovatel Ministerstvo životního prostředí) na výsadbu aleje na našich pozemcích. Z dotace jsme částečně uhradili nákup sazenic (cca 1/2 částky), výsadbu jsme provedli svépomocí. Musím dotaci uvádět jako příjem v DP? Jsem Fo nepodnikající, zaměstnanec, výsadba neslouží ke generaci příjmů, jde pouze o zlepšování krajiny. Děkuji, s pozdravem Eva Neubergová
Zobrazit odpověd


Odpisy majetku z dotace  22.03.2017
Dobrý den, dostali jsme v roce 2011 účelově vázané dotace na pořízení majetku pro Sbor dobrovolných hasičů v celkvé výši 140.000,- Kč (4 věci). Jak je to s odpisováním těchto věcí? Ve smlouvě je psané, že se zavazujeme umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět veřejnoprávní kontrolu po dobu 3 kalendářních let. Jak se ten majetek bude odepisovat? Někde jsem tady četla v jiném příspěvku, že se neodepisují, ale jak se jich pak zbavíme, když už nebudou vyhovovat (je to sportovní nářadí, které se využívá).
Zobrazit odpověd

Účtování mzdy hrazené z dotace po dobu účasti na vzdělávání  10.03.2017
Dobrý den, jsme neziskovou organizací - zapsaným ústavem a v roce 2016 jsme prostřednictvím MPSV získali grant z EU na vzdělávání našich zaměstnanců. Jednou z položek rozpočtu jsou mzdové příspěvky cílové skupině (což jsou tedy naší zaměstnanci), které jsou nám vypláceny za určitých předem stanovených podmínek z tohoto grantu. Na školeních, které pořádal donor nám bylo vysvětleno, že se tyto příspěvky ale nevyplácejí zaměstnancům, ale jedná se o tzv. náhradu organizace za ušlý zisk protože v době, kdy jsou na školení, nemohou normálně pracovat a tím organizaci vzniká jakási ztráta, kterou nám tímto oni nahradí. Není mi ale schopen nikdo vysvětlit, jak postupovat v účetnictví. Jedná se o náklad projektu účtují 521 MD analyticky odděleno od ostatních mzdových nákladů. Ale jaký účet použít na straně DAL, když se nejedná o závazek zaměstnance, ale příspěvek organizaci. Děkuji za odpověď s pozdravem Renata Špatzová
Zobrazit odpověd

Možnost zažádat o vrácení DPH  10.01.2017
Dobrý den, koupili jsme nemovitou kulturní památku - starý dům. Postupně ho svépomocí opravujeme ale na jaře budeme kompletně obnovavat střechu. Památka je koupena na fyzickou i když podnikající osobu, neplátce DPH. V dotačním programu 17KPG02 - obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, kde budeme žádat na obnovu střech je i bod " DPH, o jejíž vrácení může příjemce dotace zpětně zažádat" ...... je tím myšleno že i fyzická osoba může žádat o vrácení DPH ? Prosím o odpověď. Děkuji Š I
Zobrazit odpověd


Majetek z dotace  12.12.2016
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně účtování dotace, resp. ponížení vstupní ceny majetky při zařazení do majetku a následné odepisování u nadací a spolků (neziskové organizace). Nemohu najít přesné znění zákona, vyhlášky,.., které zařazení a ponížení vstupní ceny u nadací a spolků definuje. Mohu poprosit tedy o radu, kde toto znění najít, a jak je to s ponížením částky a odepisováním dotovaného předmětu při získání investiční dotace (např. investiční dotace ze SZIF). Předem mnohokrát děkuji za odpověď. L M
Zobrazit odpověd

Dotace pro OSVČ  17.09.2016

Dobrý den, na rodičovské dovolené jsem začala podnikat jako OSVČ vedlejší a získala krajské dotace rozdělené na investiční (vznik e-shopu) a neinvestiční (provoz e-shopu). Jsou tyto dotace daňovým příjmem a musím je tedy uvádět v daňovém přiznání? Jsem v začátcích podnikání a v případě, že dotace zahrnu do daň. přiznání zvednou se mi tak zálohy na soc. a zdravot. pojištění. Což nebude korespondovat s dosaženým ziskem. Děkuji za zpětnou vazbu. Případně v jakém zákoně mohu dohledat, co potřebuji?

Zobrazit odpověd

Zdanění dotací  15.07.2016

Dobrý den, jsme s.r.o. se zaměřením na rostlinou výrobu. Jsou nám poskytovány dotace od SZIF na hektar obdělávané půdy v návaznosti na pěstování obilovin, řepky atd. Rád bych se zeptal, zda jsou tyto dotace zahrnovány o zdanitelných příjmů právnické osoby a tudíž se z nich odvádí daň z příjmů PO nebo zda jsou od daně z příjmů osvobozeny. Předem děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd