Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 10 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....)
Okamžik uskutečnění dopravy  09.04.2021
Dobrý den, firma jenž se zabývá nákladní kamionovou dopravou využívá jiné dopravce pro vykrytí zakázek, které sama nezvládne. Tomuto dopravci se zadá zakázka, ten dopravu uskuteční a následně ji naší firmě vyfakturuje. My ji pak přefakturujeme původnímu odběrateli, který po nás dopravu požadoval. Bohužel někdy faktura od dopravce, co jede místo naší firmy, přijde třeba až za 3 týdny. U přefakturace to proto řešíme tak, že místo DUZP dne skutečné jízdy, dáváme DUZP dnem vystavení, přičemž nám daňový poradce kdysi řekl, že tím, že je to přefakturace, tak je možné DUZP stanovit okamžikem, ve kterém jsme se dozvěděli skutečnosti rozhodné pro tuto přefakturaci a nemusíme držet den jízdy, protože bychom se často nevešli do povinnosti vystavit doklad do 15-ti dnů od uskutečněné jízdy. Dnes mi však volali z firmy, na kterou to přefakturováváme, že je to špatně a že tam musí být DUZP dnem jízdy. Snažila jsem se najít podklad pro to, abychom to mohli fakturovat tak, jak to fakturujeme, ale nemohu to najít. O co prosím mohu tento svůj postup opřít? Dańový poradce už je bohužel v důchodu a teď s nikým nespolupracujeme. Moc Vám děkuji za odpověď a přeji krásný den. Z
Zobrazit odpověd


Účtování rozestavěné stavby  11.03.2021
Dobrý den, jak se v účetnictví chová a poté odepisuje koupená hrubá stavba na s.r.o.? Jednatel ještě neví, zda nechá hrubou stavbu několik let tak, jak je a pak ji prodá, nebo jestli ji dokončí a bude z ní rodinný dům, ve kterém bude sídlo firmy. Vím, že musím rozdělit pozemek a stavbu zvlášť. Nevím ale, do jaké OS mám stavbu zařadit a zda se dá odepisovat, nebo zda když na ní bude provádět dokončovací práce, je nutné to odepisovat celé až po kolaudaci. Velice děkuji za pomoc a přeji Vám příjemný den. Zdraví Zelená
Zobrazit odpověd

Oprava chyb v účetnictví  08.03.2021
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na opravu v účetnictví z min. let. Dělám přiznání PO za rok 2020 a našla jsem chybu v účetnictví v roce 2017. Našla jsem tam fakturu zaúčtovanou 2x (jedná se o nájem pozemku - nevztahovalo se k tomu DPH). Já jsem nájem pozemku zaúčtovala jako přijatou fakturu, na účet MD 518500 a D 321. Přišla jsem na to, že bývalá účetní přede mnou tuto operaci zaúčtovala ne do faktury, ale do interních dokladů na účet MD 581500 a D 381100. Jedná se o částku 250 000 Kč (neplatí se DPH-nájem). Když chci provést opravu chyb z minulých let, mám operaci zaúčtovat takto: 426/381 s částkou -250 000 Kč. Děkuji moc za radu.
Zobrazit odpověd


Zmařená investice  07.03.2021
Jsme s.r.o., vážně jsme uvažovali a jednali o koupi nemovitosti. V lednu jsme obdrželi fakturu za zhotovení projektové dokumentace”studie plánu-nákres” (uplatnila jsem si DPH), ale tento měsíc nastaly kolem prodeje komplikace, tudíž nemovitost kupovat nebudeme. Můžu tu lednovou fakturu zaúčtovat hned na 518. -zmařená investice nebo musí být na 042? A kdy zruším 042? Musí být nějaký protokol, že to nekupujeme s uvedením důvodu? A mohla jsem si uplatnit DPH? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Pracovní cesta společníka; pracovní cesta autem v obchodním majetku OSVČ  07.03.2021
Dobrý den, společník s.r.o. nemá žádnou smlouvu se s.r.o., zároveň je OSVČ, má auto na úvěr a zahrnuto v majetku u OSVČ a platí silniční daň. Tímto svým autem jel na pracovní cestu v s.r.o..Silniční daň s.r.o. nebude platit? Můžeme mu proplatit náhradu nebo pouze PHM a ostatní výdaje? Mohu si vybrat, jestli PHM proplatím dle skutečných výdajů nebo mohu dle spotřeby v TP? Jak to zaúčtuju? Náhrada, PHM dle TP, stravné a ubytování na 512, příp. PHM dle skutečnosti na 501, parkování 518, mýtné na 518 nebo 538? Jaké je účtování u půjčeného auta z půjčovny 518 ? Liší se nějak účtování jiných výdajů u půjčeného auta nebo je stejné jako u soukromého auta? Děkuji moc za cenné rady.
Zobrazit odpověd

Dovolená jednatele  01.03.2021
Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele jsme sjednali nárok na 25 dnů dovolené. V říjnu 2020, bylo evidováno 20 dnů dovolené. Uzavřeli jsme dohodu o ukončení mé funkce jednatele k 31-12-2020. Žádal jsem proplatit 20 dnů dovolené. Mimo odstupného jsme dohodli, že s.r.o. proplatí 10 dnů dovolené a 10 dnů bude vybráno. V listopadu jsem onemocněl. Z tohoto důvodu jsem 10 dnů dovolené nečerpal. s.r.o. proplatila podle dohody 10 dnů. Zbývajících 10 dnů odmítá proplatit s odkazem na uzavřenou dohodu. Domnívám se, že v tomto případě, se postupuje podle §266 zákona 513/1991 o projevu vůle. Předem děkuji za Vaši zprávu. S pozdravem a přáním pevného zdraví Václav Š
Zobrazit odpověd

Práce společníka pro společnost; oprava nepronajatého majetku  23.02.2021
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jednočlenné s.ro., kde je jediný společník "pan X" a jednatel "pan X" , má sjednanou nájemní smlouvu na kancelář a sklad ve vlastní nemovitosti, která je ve vlastnictví společného jmění manželů ("pan X" a paní "XY"). S. r. o platí nájem dle ceny obvyklé za metry čtvereční kanceláře a skladu. V nájemní smlouvě je sjednáno, že lze na náklady s. r. o provádět opravy a technické zhodnocení. Majitel domu musel z důvodu toho, že v domě má sklad, kde má uložený materiál, provést výměnu oplocení kolem domu (jedná se o výměnu dřevěného plotu za plot dřevěný s betonovými sloupky). Je možno tuto opravu (případně technické zhodnocení) dát do nákladu s. r. o a jakým poměrem (např. poměr metrů čtvrceních domu a metry čtverečních pronajaté části). Nebo lze tento plot dát do nákladů celý?. Práci si prováděl majitel domu sám, jelikož má na stavební a údržbářské práce živnost jako OSVČ. Chtěl by fakturovat pak tedy pro své s. r. o opravu plotu v ceně obvyklé. Děkuji
Zobrazit odpověd

Vysoký přeplatek na dani při ročním zúčtování  17.02.2021
Dobrý den, jsme malé sro, 2 zaměstnanci (bratr/sestra), protože bratr má nárok kromě slevy na poplatníka i na slevu na dítě, vychází nám v roce 2021 zálohy na DPFO do mínusu. Tedy bychom měli každý měsíc podat žádost na FÚ o vrácení příslušné částky. Je tedy možné, aby si bratr podal za rok 2021 vlastní daňové přiznání fyzických osob (formulář 25 5405) na základě kterého by mu FÚ poslal na jeho soukromý účet slevu na dítě za celý rok tedy (12x1267) 15 204 Kč? Děkuji
Zobrazit odpověd