Online poradna

Otázka:

Dotace přislíbená po ukončení období

Dobrý den, jsme ústav a od listopadu 2018 jsme partnerem již schváleného projektu financovaného ze zdrojů EU (začátek realizace 11/2018). Dotace je na pokrytí provozních nákladů (především mzdových nákladů). K dnešnímu dni nemáme uzavřenou partnerskou ani dotační smlouvu a zároveň hlavní nositel projektu zvažuje odstoupit od realizace projektu. Jakým způsobem zaúčtovat výnos dotace týkající se roku 2018 v případě, že ještě nemám jistotu, že dotaci obdržím? Předem děkuji za odpověď! J B
Odpověď:

Pokud jste obdržela finanční prostředky ve formě dotace, ke které nemáte závazný příslib (tato kombinace mně připadá velmi nepravděpodobná) budete je mít na závazku (případně vrátit) a nikoliv na výnosech.

Pokud jste neobdržela žádné finanční prostředky ani žádný příslib dotace, pak mně není jasné, o čem chcete účtovat.

Pokud Vám jde o to, jak se postavit k nákladům roku 2018, které se možná stanou uznatelnými výdaji dotace, ale tuto informaci zjistíte až po závěrce, pak je prostě budete mít v nákladech a výnos z dotace budete mít až v následujícím roce. Časovou souvislost prostě v některých případech dosáhnout nelze. pb