Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 27 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace
Ocenění majetku v jednoduchém účetnictví  27.12.2018
Jsme neziskovka, spolek, který poskytuje kulturní služby, vedeme JÚ. Veškerý majetek vykazuje hodnotu přes 2 600 tis.Kč (jenom HIM pořízení v r.2013 z dotace má hodnotu ve výši 1 900 tis.Kč). Neodepisujeme ani účetně ani daňově. Existuje nějaká amortizace, nebo jak jinak snížit hodnotu veškerého majetku (finanční prostředky bychom do budoucna rádi použili na opravy digitalizačního zařízení), abychom nepřesáhli hranici 3 000 tis.Kč a nemuseli vést podvojné účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd


Dotace a DPH  17.12.2018
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně obratu k DPH u veřejně prospěšného poplatníka (spolku,neplátce DPH) a to,zda dotace,fin.příspěvky aj.fin.plnění poskytnuté z rozpočtu Kraj.úřadu na opravu sportoviště se započítává do obratu k DPH. Z daného sportoviště plynou zdanitelné příjmy,které se zahrnují do obratu k DPH.děkuji P
Zobrazit odpovědRozpuštění rezervního fondu  25.09.2018
Dobrý den, v naší NNO účtujeme HV na Rezervní fond 911, který byl při založení schválen radou. Roky jsme si vytvářeli rezervu na náklady spojené s výstavbou nové budovy. Tento rok hradím faktury spojené s přípravou stavby - architekt, rozpočet stavby...... Můj dotaz se týká tzv. rozpuštění fondu neboli použití peněz z něj. Zatím účtuji přijaté faktury klasicky 518.../321 a 221/321 úhradu. Nevím, jak do tohoto účtování zapojit čerpání peněz z RF 911? Potřebuji od rady písemný podklad pro čerpání peněz z RF? Moc Vám děkuji za odpověď. S
Zobrazit odpověd


Oprava družstevního domu družstevníkem  13.07.2018
Dobrý den. V bytovém družstvu došlo k pojistné události, kdy jeden nájemník vytopil vodou několik dalších bytů. Likvidátor pojišťovny vypočítal škodu, odečetl spoluúčast a pojišťovna vyplatila družstvu pojistné plnění ve výši cca. 10 tis. Kč. Představenstvo družstva rozhodlo po dohodě s nájemníky, že tato částka bude v hotovosti vyplacena jednotlivým poškozeným, kteří si zajistí opravu ( vymalování, úklid, atd..) svépomocí. Jak toto zaúčtovat? Plnění od pojišťovny zřejmě na 648. Ale jak ošetřit tu výplatu nájemníkům, aby se částka dostala na pětkové účty? Popř. nějaký jiný způsob.... Předem velice děkujeme za odpověď.
Zobrazit odpověd

Dobrovolné příspěvky  07.06.2018
Dobrý den, chceme založit komunitní centrum se zaměřením na vzdělávání, otevřené širší veřejnosti. Příjmy bychom kromě vlastních investic chtěli opřít o dobrovolné příspěvky a výdaje budou nejvíce na nájem prostor a úplatu lektorům. 1. Dá se z takového nástinu navrhnout nejvhodnější/nejvýhodnější právní forma k vedení účetnictví? 2. Má spolek právo vybírat dobrovolné příspěvky např. na otevřené workshopy? 3. Lze vůbec dobrovolné příspěvky uživatelů zahrnout do účetnictví nějaké právnické osoby, evidovat je bez příjmových dokladů? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Nákup zařízení ze zahraničí na dotaci  26.04.2018
Dobrý den, jsme nezisková organizace a budeme v Německu kupovat elektronické ražení kontrol, platit budeme z korunového účtu. Při zaúčtování faktury použijeme denní kurz ČNB. Na tento nákup nám bude poskytnuta neinvestiční dotace. Můžete mi prosím napsat jak správně zaúčtovat? Kurzový rozdíl bude daňově uznatelný nebo nikoli? Děkuji za odpověď. Jitka Kolová
Zobrazit odpověd
Náklady hrazené z dotace  03.04.2018
Dobrý den. Nezisková organizace má hlavní a vedlejší činnost. Dostla dotace jak na hlavní, tak i vedlejší činnost na úhradu nákladů určité činnosti. Podle zákona o dani z příjmů jsou dotace osvobozeny od daně. V daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob se tyto dotace zohlední v řádku 101? Jak je to s náklady, které byly z těchto dotací hrazeny. Musí se v přiznání k dani z příjmů uvést ve stejné výši jako dotace (podle vyúčtování dotací) vyúčtovat v tabulce A daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Děkuji za odpověd
Zobrazit odpovědProdej nepotřebného majetku  07.03.2018
dobrý den, mám dotaz ohledně přiznání k dani z příjmu právnických osob. Jsme malá Odborová organizace a z finančních důvodů jsme byli v loňském roce nuceni prodat své rekreační zařízení, které naše organizace vlastnila více než 30 let. Započítávají se finance za jeho prodej do daňového přiznání?
Zobrazit odpověd

Zdanění spolku  02.03.2018
Dobrý den, dělám účetnictví, fotbalovému klubu. Vyšel mi výsledek hospodaření z hlvní činnosti - 275 000,00 výsledek z vedlší hopsodářské činnosti 376 200,00. Chápu dobře že daň budu platit z rozdílu těchto částek to je ze 101 200,00? Nepožiju možnosti odpočtu 300 000,00 v dalších letech, neboť předpokládám, že i v dalším roce bude vedlejší činnost zisková. Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Odpisy traktoru u spolku  15.02.2018
Dobrý den, účtuji sportovní fotbalový klub a poprvé řeším odpisy. Prosím o kontrolu, zda postupuji správně. SK si koupil zahradní traktor (sekačka) Kč 160.800,-. Zaúčtuji: 042/321 pořízení, 321/221 úhrada, 022/042 zařazení, odpisy 551/082. Účtuji v Pohodě, zaškrtnu používá se účet 551 - daňový? Účetní odpisy: Stanovím účetní plán, budeme odepisovat rovnoměrně 5 let, tzn. 2.680,-Kč měsíčně. Traktor byl zařazen v 10/2017, v r.2017 odepíši Kč 8040,-. V 2018-2021 Kč 32.160,- a v r.2022 1-9 Kč 24.120,-. Daňové odpisy: Odpis.skupina 2 (5 let) r.2017 odpis Kč 17.688, r.2018-2021 Kč 35.788,-. O daň.odpisech se neúčtuje, řeším v DPPO. Jelikož má SK zisk a daň.odpisy jsou vyšší než účetní zapíšu do ř. 150 v DPPO rozdíl mezi účetními a daňovými Kč 9.648,-. V příloze č.1 II.oddílu B, ř.3 částku 9.648 Kč? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Odmítnutí sdělení, že poplatník nemá příjmy správcem daně  12.02.2018
Dobrý den, prosím o odpověď, zasílala jsem na FÚ za SVJ oznámení o neexistenci zdanitelných příjmů za rok 2017. Za týden mě kontaktovala paní z FÚ, že musím podat za SVJ nulové DPPO, že tento dopis nepřijme.. Reagovala jsem, že dle zákona SVJ bez zdanitelných příjmů nemusí podávat DPPO. Na to nedokázala reagovat. Jak mám tedy postupovat, spravujeme více SVJ, nastala snad nějaká změna v zákoně? Děkuji. S přáním hezkého dne MR
Zobrazit odpověd

Věcné dary v jednoduchém účetnictví  01.02.2018
Dobrý den, prosím moc o radu. Spolek, vede jednoduché účetnictví, sportovní činnost. Pořádáme cyklistické závody, v 2017 jsme darem obdrželi drobné ceny pro vítězné děti, které jsme jim rozdali. Budu nějak zachycovat v peněžním deníku? Budu uvádět do přiznání k dani z příjmu a na jaké řádky? Jde o osvobozený dar. Mockrát děkuji, Zuzana
Zobrazit odpověd