Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 9 výsledků se štítkem dotace
Kurzové rozdíly z dotace  13.11.2012

Dobrý den, občanské sdružení realizovalo projekt , který byl hrazen z prostředků EU (dotace), v rámci své hlavní činnosti. Platba od poskytovatele probíhala v EUR, výdaje byly účtovány v Kč dle přesně stanoveného rozpočtu.. Při úhradě dotace, evidované jako pohledávka za poskytovatelem po schválení způsobilých výdajů, došlo ke kurzovým rozdílům - ztrátě, tato nebyla v rozpočtu projektu stanovena (nelze). Musí být tato kurzová ztráta nákladem hlavní činnosti, nebo může být zahrnuta do vedlejší (hospodářské) činnosti. Jedná se o pohled z hlediska daně z příjmů. Děkuji.

Zobrazit odpověd

dotace se SZIF  25.10.2012

Dobrý den, jsem fyzická osoba nepodnikající, důchodce, příjemce dotace ze SZIF na základě jednotné žádosti /SAPS a TOP-UP/. Je tato dotace předmětem daně z přijmu FO? Pokud ano, můžete mi poradit, jakým způsobem se s tím mám vypořádat v přiznání k dani z přijmu FO, jedná se o částku asi 30 tis. Kč, peníze částečně obdržím i v roce 2013. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Odpisy NO u technického zhodnocení pronajaté budovy  06.10.2012

Dobrý den, jsme církevní škola v pronajaté budově. O prázninách jsme dělali opravu a údržbu pronajaté budovy, na kterou jsme dostali dotaci. Máme tutu opravu a údržbu brát jako technické zhodnocení a vytvářet odpisy nebo máme vše zaúčtovat jako opravu a údržby přímo do nákladů. Vše bylo ve výši 540 tisíc, dělalo se celé nové sociální zařízení, vyměňovaly okna, dveře, odpady...Musíme mít vytvořený účet vlastní jmění účetní jednotky? Mockrát Vám předem děkuji a odpověď.

Zobrazit odpověd

cestovné (jíné osobě - ne zaměstnanci)  27.05.2012

Jsme občanské sdružení tj. nezisková organizace. Máme grant z OP LZZ na vzdělávání nezaměstných na základě akreditovaných programů. V rozpočtu máme řádek cestovné pro cílovou skupinu. Jsou to peníze pro účastníky projektu určené na úhradu cestovného z místa bydliště do kurzů. Někdo má jen MHD a někdo zase veřejnou dopravu. Účastnici projektu tedy nejsou našimi zaměstnanci. Jde mi o to, jak prokazovat náklady na cestovné. Samozřejmě požadujeme jízdenky, ale co dál. Máme vyplňovat cestovní příkaz, který je pro zaměstnance nebo máme sepsat s účastníky smlouvu o proplácení cestovného. Je to tochu záhada, protože nikde jsem zatím nenašla žádný pokyn jak postupovat.

Zobrazit odpověd

Dotace nebo fakturace služeb?  25.04.2012

Jsme nezisková organizace, čerpáme z evropských fondů finanční prostředky na zajištění sociálních služeb. Příjemce dotace je JMK, nám poskytuje finance na základě námi fakturovaných služeb, které jsou osvobozeny od DPH. Jsme povinni tyto příjmy uvádět v daňovém přiznání (řádek 50)? Jsme plátci DPH. Děkuji. Jarka.

Zobrazit odpověd

Evropský uprchlický fond a DPH, poskytnutí grantu a DPH  10.04.2012

Jsme o.p.s. zabývající se léčbou dětí. Spolupracujeme s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem vnitra. Na základě podaných žádostí dostáváme granty a také dotace od Evropského uprchlického fndu, který vyúčtováváme min. vnitra.Jsme plátci DPH a jedná se mi o účtování grantů na jaký účet má být správně účtován a zda lze na vstupu uplatnit DPH. Totéž je i u dotace od Evr.upr.fondu nebo v případě humanitárního programu MEDEVAC. Byla jsem přihlášena na školení od RNDr. Beránka, ale toto školení se nekonalo a odpovědi se hodně liší. Ráda bych uvítala i odkaz na vyhl. nebo případně odbornou publikaci. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Náklady na žádost o dotaci do ceny nemovitosti.  03.03.2012

Dobrý den, s.r.o. si nechala dodavatelsky vypracovat žádost o poskytnutí dotace na opravu nemovitosti. Žádost byla zamítnuta, oprava nemovitosti však přesto probíhá. Vstupují náklady na zpracování žádosti do pořizovací ceny nemovitosti a budou součástí odpisů, nebo je mohu dát přímo do nákladů? Děkuji. RK

Zobrazit odpověd

Výdaje na získání dotace.  18.02.2012

Dobrý večer, máme podanou žádost o dotaci na rekonstrukci objektu - dřevařská pila. Patří výdaje (projekty, požárně bezpečnostní řešení atd) spojené s žádostí o dotaci do výdajů daňově uznatelných? Nebo se budou připočítávat k technickému zhodnocení a odepisovat? Moc děkuji za pomoc

Zobrazit odpověd

Vratka dotace  17.01.2012

Dobrý den, zemědělský podnikatel, vede daňovou evidenci, získává dotace od státu (SZIF), které účtuje do zdanitelných příjmů. V roce 2011 musel vrátit část dotace, kterou přijal v roce 2004 z důvodu nedodržení daných podmínek. Jak tuto vratku zaúčtovat v daňové evidenci? Půjde o daňový výdaj roku 2011? Děkuji

Zobrazit odpověd