Online poradna

Otázka:

Dotace na výsadbu stromů

Dobrý den, v r. 2016 jsem obdržela neinvestiční dotaci 50 000,- z programu Péče o krajinu (poskytovatel Ministerstvo životního prostředí) na výsadbu aleje na našich pozemcích. Z dotace jsme částečně uhradili nákup sazenic (cca 1/2 částky), výsadbu jsme provedli svépomocí. Musím dotaci uvádět jako příjem v DP? Jsem Fo nepodnikající, zaměstnanec, výsadba neslouží ke generaci příjmů, jde pouze o zlepšování krajiny. Děkuji, s pozdravem Eva Neubergová
Odpověď:

Pokud by dotace byla na odstranění následků živelné pohromy (náhrada za stromy pokácené vichřicí nebo podemleté povodní apod. – muselo by to být ve formulaci důvodu udělení dotace), pak je příjem od daně osvobozen.

V ostatních případech je příjem z dotace pro Vás příjmem dle § 10 ke zdanění a jako náklad si odečtete náklady na sazenice, popř. další prokazatelné náklady. (Berte to tak, že si Vás ministerstvo zaměstnalo na výsadbu stromů, práci Vám zaplatilo a nyní je z příjmu nutno odvést daň). pb