Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 629 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace
Jak vyplnit přiznání  25.03.2020
Dobrý den, podávám daňové přiznání za spolek (obrat máme nízký, účtujeme v jednoduchém účetnictví). Výsledek hospodaření za rok 2019 máme záporný (ztráta). Po vzoru naší bývalé (profesionální) účetní jsem na řádek 62 doplnil celkové příjmy za rok 2019, protože v případě záporného čísla na řádku 10 je zde nutné uvést částku, kterou se zvyšuje výsledek hospodaření. Na řádek 109 jsem uvedl příjmy z členských příspěvků (osvobozené od daně), na ř. 101 pak všechny ostatní příjmy (nemáme žádnou vedlejší hospodářskou činnost, která by byla předmětem daně). Takto jsme to dělali i v jiných letech a FÚ neměl proti takovému postupu námitky. Letos se mi ale stala kuriózní věc - tím, že jsem výsledek hospodaření i celkové příjmy zaokrouhlil na celé koruny (obojí směrem nahoru), vznikl mi nesmyslný rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji 1 Kč (tj. celkové výdaje = celkové příjmy + rozdíl mezi příjmy a výdaji - 1 Kč). Možná, že to vůbec nevadí, tahle 1 Kč se mi ale objevuje na ř. 200 a 220 interaktivního formuláře a je nesmyslná - je to jen výsledek chyby vzniklé (správným) zaokrouhlením. Existuje nějaký postup, jak se vzniku téhle chyby vyhnout, nebo je možné ji ignorovat? Výsledná daň bude tak jako tak 0 Kč.
Zobrazit odpověd

Opravy po doměření daně kontrolou  11.03.2020
Dobrý den, loni v únoru 2019 k nám přišla kontrola z FÚ. Řešilo se pouze DPH uplatnění/neuplatnění (jsme zapsaný spolek). Nyní se vše vyřešilo, doplatila jsem doměrky DPH, penále vše v pořádku. Nyní ale po mě FÚ chce abychom zaslali následné kontrolní hlášení za rok 2018, aby na FÚ vše sedělo s DPH. Vůbec nevím jak to opravit. DPH jsme neopravovali, pouze nám byl vyměřen doměrek. Nevím kde mám dělat opravy - v účtu roku 2018? A jak vůbec odevzdat správné KH podle čeho, co tam nesedí, členění?. Nemám žádnou zkušenost. Děkuji za zkušenou radu.
Zobrazit odpověd

Věcné dary a příjmy z tomboly  10.03.2020
Jsme neziskovka sdružení rodičů při MŠ, vedeme jednoduché účetnictví. Pořádáme pro děti karneval a pro dospělé šibřinky, veškerý výtěžek z těchto akcí je použit pro děti MŠ v průběhu školního roku. Na obou akcích probíhá tombola. Dary do tomboly věnují sponzoři nebo rodiče. Účtovat o těchto darech do tomboly? Jak postupovat z hlediska daně z příjmů z příjmem z tomboly? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Večeře na konferenci  04.03.2020
Dobrý den, zaměstnancům, kteří se zúčastňují konferencí v zahraničí hradí zaměstnavatel předem vložné. Součastí může být i gala večeře (na faktuře rozepsané vložné: 500,- EUR + gala Dinner 100,- EUR). Jedná se většinou nejen o večeři, ale i o společenskou akci (navazování kontaktů, atd., kdy je v zájmu zaměstnavatele, aby se zaměstnanec těchto akcí účastnil). Můžeme celých 600,- EUR účtovat jako vložné a ve vyúčtování krátit o večeři ? Jsme státní organizace a nadlimitní stravné neúčtujeme. Děkuji
Zobrazit odpověd

Obrat pro DPH u spolku  02.03.2020
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně povinnosti stát se plátcem DPH. Zastupuji pobočný spolek (dříve občanské sdružení). Tento spolek vykonává v souladu se stanovami, které to umožňují, ekonomickou činnost. Asi v polovině roku 2020 předpokládám, že obratově z ekonomické činnosti přesáhneme částku 1 mil Kč. V tuto chvíli však nevím, jestli pro nás nastane povinnost, abychom se stali plátci DPH? U spolků se např. uvádí, že mohou vést daňovou evidenci, pokud nejsou plátci DPH a jejich obrat nepřesáhne 3 mil Kč. Z toho mi vyplývá, že může existovat někdo, kdo má např. obrat necelé 3 mil a přesto není plátce DPH. Tím, že jsou spolky (neziskovky) specifické, nikde na internetu jsem nenašel informaci, která by mi v mé nevědomosti pomohla... Děkuji za Vaši odpověď.
Zobrazit odpověd
Silniční daň u přípojných vozidel hasičů  08.10.2019
Dobrý den, Hasičský záchranný sbor Prahy (Organizační složka státu) je provozovatelem nákladního přívesu (největší technická přípustná/povolená hmotnost: 18t). Tento přívěs není vybaven zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Nelze tedy osvobodit dle §3d, je to tak? Pokud tomu dobře rozumím, daň se musí zaplatit...Domnívám se, že mohu uplatnit slevu dle §6 (10), souhlasí? Ještě prosím o potvrzení, že do přiznání se neuvádí ostatní "nenákladní" hasičská auta nad 3,5t (dle mého názoru nejsou předmětem daně - nejsou určeny pro podnikání). Moc děkuji. S pozdravem, V. V.
Zobrazit odpověd


Chybně vystavený daňový doklad na přenesení povinnosti  03.09.2019
Dobrý den, dostala se mi do ruky faktura za zemní práce, která je vystavena klasicky s DPH. Podle mě by měla být v režimu přenesené daňové povinnosti. Oba jsme plátci DPH. Akorát pořád přemýšlím zda mohu poprosit o opravu faktury, když práce byly provedeny na sportovišti, které využíváme na hlavní činnost a vedlejší činnost. Takže si nejsem jistá zda to dodavatel nemá správně. Jak bych to tedy měla zaúčtovat pokud má dodavatel pravdu s DPH? Tak si DPH pokrátím nebo mám pravdu a at fakturu předělá do RPDP? A pokud fakturu nebude chtít předělat co nám hrozí za problémy. Děkuji za radu u neziskové organizace jsem chvíli.
Zobrazit odpověd

Příloha v účetní závěrce  22.08.2019
Dobrý den, prosím o radu jak má vypadat, respektive co všechno musí obsahovat a jak moc dopodrobna, příloha v účetní závěrce podle vyhlášky 504? Jedná se o mikro a malé účetní jednotky. Musím například u zaměstnanců uvádět kolik jich ve sledovaném období bylo a kolik byla hrubá mzda, sociální a zdravotní za každého zvlášť a nebo dohromady a nebo stačí informace, že jsme ve sledovaném období měli jen 2 zaměstnance a víc uvádět nemusím? A tak dál případně i u dalších povinných informacích z dané přílohy. Jak moc dopodrobna jsem povinný uvádět jednotlivé dovysvětlující informace? Pokud bych mohl bych mohl požádat o nějakou vzorovou přílohu, kterou máte pro daný typ jednotek, byl bych vděčný. Předem děkuji za ochotu a odpověď. RK
Zobrazit odpověd

Opravy zahraničním subjektem a DPH  03.07.2019
Dobrý den, sportovní klub - spolek kuželkářů si nechal opravit kuželkářskou dráhu od plátce DPH ze Slovenska. Kdo by měl odvést DPH? Chtěla jsem kuželkáře zaregistrovat jako indent. osobu a odvést DPH. Je tento postup správný? Ještě k předchozímu dotazu. Změní situaci fakt, že kromě hlavní činnosti kuželkáři pronajímají restauraci a zároveň i kuželkářskou dráhu nečlenům , tedy mají i hospodářskou činnost?
Zobrazit odpověd

Zaúčtování příspěvku SVJ na správu v podvojném účetnictví  13.06.2019
Dobrý den, mám klienta BD, který je zároveň členem SVJ (také klient). V bytovém domě zbývá převést poslední byt, který je zatím ve vlastnictví BD, takže je tam jen jeden nájemník. Chtěla bych se zeptat, kam má BD zaúčtovat příspěvky na správu SVJ, které SVJ nevyúčtovává? Zálohy na služby, které SVJ vyúčtovává mám v úče BD zaúčtovány předpisem přes 314 - Zálohy na služby SVJ/325 - Závazky vůči SVJ. Na konci roku jsem účet 314 - Zálohy na služby SVJ zúčtovala s účtem 324 Zálohy člena družstva. Je to tak správně? Děkuji. hp
Zobrazit odpověd

Zdaňované příjmy u poplatníka s úzkým základem daně  13.06.2019
Dobrý den. Prosím o radu, které výnosy vstupují do základu daně u příspěvkové organizace, která má pouze hlavní činnost. Auditor mi tvrdí, že do základu vstupují krom dotací a transferů veškeré výnosy, tzn. i poplatek za MŠ a poplatek za školní družinu a vybrané stravné. Já s jeho závěrem nesouhlasím. PO nemá doplňkovou činnost, nemá živnostenské oprávnění, ale v rámci hlavní činnosti vaří obědy pro pár cizích strávníků. Jediné, co bych zahrnula do základu daně, by byly výnosy od těchto cizích strávníků. Prosím o váš názor. Děkuji.
Zobrazit odpověd


Cestovné spolku  04.04.2019
Dobrý den, jsme spolek a chtěla bych poprosit o radu ohledně výplaty cestovného. Pokud mám s členem spolku podepsanou DPP a on na služební cestě použije soukromé vozidlo - mohu mu vyplácet pouze náhradu za PHM a amortizaci, ale už mu nevyplácet stravné? Půjde o daňově uznatelný náklad pro spolek? Pokud člen spolku, který je OSVČ (není s ním uzavřena DPP), použije pro účast na konferenci a pro prezentaci spolku své soukromé vozidlo - můžeme mu vyplácet náhradu za PHM a amortizaci? Bude muset tento příjem zdanit? Pro spolek půjde o nedaňový náklad? Děkuji za odpověď E V.
Zobrazit odpovědDotace přislíbená po ukončení období  18.03.2019
Dobrý den, jsme ústav a od listopadu 2018 jsme partnerem již schváleného projektu financovaného ze zdrojů EU (začátek realizace 11/2018). Dotace je na pokrytí provozních nákladů (především mzdových nákladů). K dnešnímu dni nemáme uzavřenou partnerskou ani dotační smlouvu a zároveň hlavní nositel projektu zvažuje odstoupit od realizace projektu. Jakým způsobem zaúčtovat výnos dotace týkající se roku 2018 v případě, že ještě nemám jistotu, že dotaci obdržím? Předem děkuji za odpověď! J B
Zobrazit odpověd

Jak sestavit přiznání  08.01.2019
Dobrý den. Dostala jsem na starost účetnictví spolku - Sdružení rodičů a nevím si rady s Přiznáním k dani z příjmů PO. Vůbec netuším co do kterého řádku zapsat a nedaří se mi ani najít rady na internetu. Byla bych moc vděčná za pomoc. Naše příjmy jsou: členské příspěvky, poplatky za půjčování lyží, sponzorské dary, prodej vstupenek na školní ples a úroky z běžného účtu. Výdaje jsou: bankovní poplatky, daň z úroků, nejrůznější příspěvky na školní akce (přísp. na exkurze, na lyžák, na besedy, doprava a startovné na soutěže atp.), odměna pro účetní, daň z této odměny, odměny pro žáky za úspěchy v soutěžích a studijní úspěchy, pohoštění výboru SR, příspěvky na organizaci studentských akcí a projektů, výdaje na organizaci školního plesu, výdaje na praní sportovních dresů. Jiné příjmy ani výdaje nemáme. Jako hlavní činnost máme - výchovná a finanční pomoc při vzdělávání. Předem moc děkuji za radu
Zobrazit odpověd

Odměny sportovním činovníkům  04.01.2019
Dobrý den, jsme hokejový oddíl a poskytujeme odměny pomocným funkcím při utkáních našich mužstev na našem ZS - jedná se povinné činovníky, které musíme zabezpečit-časoměřič, zapisovatel, trestoměřič, apod.-sazebník odměn je dán ČSLH. V současné době je odměňujeme na základě DPP, je jim měsíčně srážena srážková daň a vyplacená čistá odměna odpovídá sazebníku odměn. Zjišťovala jsem, jaká je praxe u ostatních klubů a prakticky nikde jinde toto neřeší jako DPP a částky nezdaňují. Přistupují k těmto funkcím buď jako k rozhodčím (tito funkcionáři ale nemají žádnou licenci), nebo jako k jakýmsi nahodilým činnostem a víc neřeší, stejně jako zdanění neřeší ani ti odměňovaní. Rozhodčí odměňujeme na základě jimi vystaveného dokladu, mají licenci a řeší si zdanění sami. Jaký je správný postup v této věci? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Ocenění majetku v jednoduchém účetnictví  27.12.2018
Jsme neziskovka, spolek, který poskytuje kulturní služby, vedeme JÚ. Veškerý majetek vykazuje hodnotu přes 2 600 tis.Kč (jenom HIM pořízení v r.2013 z dotace má hodnotu ve výši 1 900 tis.Kč). Neodepisujeme ani účetně ani daňově. Existuje nějaká amortizace, nebo jak jinak snížit hodnotu veškerého majetku (finanční prostředky bychom do budoucna rádi použili na opravy digitalizačního zařízení), abychom nepřesáhli hranici 3 000 tis.Kč a nemuseli vést podvojné účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd


Dotace a DPH  17.12.2018
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně obratu k DPH u veřejně prospěšného poplatníka (spolku,neplátce DPH) a to,zda dotace,fin.příspěvky aj.fin.plnění poskytnuté z rozpočtu Kraj.úřadu na opravu sportoviště se započítává do obratu k DPH. Z daného sportoviště plynou zdanitelné příjmy,které se zahrnují do obratu k DPH.děkuji P
Zobrazit odpověd