Online poradna

Otázka:

Věcné dary a příjmy z tomboly

Jsme neziskovka sdružení rodičů při MŠ, vedeme jednoduché účetnictví. Pořádáme pro děti karneval a pro dospělé šibřinky, veškerý výtěžek z těchto akcí je použit pro děti MŠ v průběhu školního roku. Na obou akcích probíhá tombola. Dary do tomboly věnují sponzoři nebo rodiče. Účtovat o těchto darech do tomboly? Jak postupovat z hlediska daně z příjmů z příjmem z tomboly? Děkuji za odpověď.
Odpověď:

O věcných darech bych účtoval (501/682) a pokud děláte tombolu za účelem dosažení příjmů, pak bych příjem z lístků viděl jako zdaňovaný příjem. Nezapomeňte, že tyto hry někdy podléhají i místním poplatkům. pb