Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 68 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace
Přiznání k dani z příjmu občanského sdružení  29.12.2012

Dobrý den, jsme organizace českého svazu zahrádkářů, máme příjmy z provozu moštárny, dotaci od obce,členské příspěvky a z pronájmu našeho majetku. Chtěli bychom vědět, zda musíme platit daň z příjmu, nebo je-li výše příjmu něčím omezená. Jedná se o čistý příjem za rok asi 10.000,- Kč. Děkuji za odpověď, Müllerová

Zobrazit odpověd

Organizace veřejné sbírky  20.12.2012

Dobrý den, jsme občanské sdružení Český klub majitelů prasátek v domácnosti, o.s. Jak bychom měli postupovat při zřízení útulku pro miniprasátka v nouzi. Jakým způsobem můžeme uspořádat sbírku peněz na provoz útulku a výživu ubytovaných prasátek. Děkuji předem za odpověď. V D.

Zobrazit odpověd

Účtování záloh u SVJ  17.12.2012

Pěkný den. Má společenství vlastníků jednotek (SVJ) možnost při zúčtování jednotlivých uhrazovaných záloh na služby spojených s užívání bytové jednotky a záloh na správu domu u dlužníka uhrazovat přednostně zálohy na správu na úkor záloh na služby ? To znamená, že při nedostatečných úhradách záloh jsou prioritně hrazeny zálohy na správu (tzv.fond oprav) ? Děkuji Studený Tomáš

Zobrazit odpověd


Odměny za práci v občanském sdružení  07.12.2012

Chceme založit občanské sdružení s cílem seznamovat mládež s keltskou kulturou pořádaním divadelních vystoupení ze života Keltů a šermiřských vystoupení.V těchto vystoupeních budou účinkovat členové sdružení. Předpokládá se tak 5 vystoupení ročně v hodnotě asi Kč 10 tis.Vystoupení se budou provádět pro jiné organizace (obce,města) za finanční odměnu. Chci se zeptat :

  1. Je třeba na tuto hlavní činnost vyřídit živnostenský list ?
  2. Bylo by možné členům sdružení vyplatit za vystoupení odměnu např. na dohodu o provedení práce nebo bude nutné vyplácení odměn zakotvit do stanov nebo vnitropodnikového předpisu.
Zobrazit odpovědDar potravin  05.12.2012

účtování nefinančního daru - materiální dar Dobrý den, jsme nezisková organizace Českého červeného kříže, vždy na konci roku děláme vánoční nadílku pro osamělé seniory. Na tuto nadílku získáváme od sponzorů různé trvanlivé potraviny. Jedná se mi o to jak mám zaúčtovat dar těchto trvanlivých potravin. Děkuji moc za odpověď

Zobrazit odpověd

Dary pro motoristický sport  03.12.2012

Dobrý den, jsme občanské sdružení založené za účelem rozvoje zájmu mladé generace o automobilový sport. Současně vyvíjíme a stavíme automobil určený pro akcelerační závody automobilů. Na tuto činnost jsme od července 2012 dosud, dostali od 3 různých podnikatelů či společností peněžní dar celkově 40000,- Kč. Mohla bych prosím, požádat o radu, jak z této částky odvést darovací daň? Předem mnohokrát děkuji za pomoc.

Zobrazit odpověd


zdanění autorských honorářů  23.11.2012

Jsme občanské sdružení, které existuje za účelem provozování autroské divadelní činnosti. Naše příjmy se skládají z grantů a odměn za odehraná představení. Provozujeme pouze hlavní činnost.

Rád bych věděl jakým způsobem máme řešit výpatu honorářů členům popř. nečlenům sdružení, pokud jde o daň z příjmu. Jde nejčastěji o autorské honoráře při tvorbě nového představení (režie, dramaturgie, scénografie, atd.) a honoráře za výkon - hraní v představení.

Platí pro nás hranice 3000,- za měsíc, do které musíme odvádět srážkovou daň, a nad kterou si daň řeší příjemce?

 

Zobrazit odpověd

Vedlejší činnost NNO  22.11.2012

Dobrý den, jsme občanské sdružení jehož cílem je organizování a podpora vzdělávací, kulturní, sportovní, poznávací a jiné aktivity pro děti a babičky, a tím pomoci rozvoji kulturního v obci. Vedeme jednoduché účetnictví. Již jsem dotazovala prodej výrobků. Ještě prosím dovětek. Výtěžek z prodejů by byl vložen do kulturních akcí. I tak je ke zdanění a musí být ŽL? Děkuji Vám.Přeji příjemný den.

Zobrazit odpověd

Snížení nájmu jako dar NNO  22.11.2012

Jsme občanské sdružení a najímáme si kancelář. Pronajímatel, kterým je fyzická osoba, je ochoten nám prominout nájemné za 1 měsíc. Může být tato částka měsíčního nájemného být uznána jako finanční dar na základě darovací smlouvy a tento dar daňově započten v přiznání pronajímatele? Může částku tohoto prominutého nájemného sdružení standardně vykázat jako finanční dar?

Zobrazit odpověd


Prodej občerstvní na akcích o.s.  19.11.2012

Dobrý den, jsme občanské sdružení jehož cílem je organizování a podpora vzdělávací,kulturní,sportovní,poznávací a jiné aktivity pro děti a babičky, a tím pomoci rozvoji kulturního v obci. Vedeme jednoduché účetnictví.Již jsem dotazovala prodej výrobků a zboží. Ještě mám, prosím dotaz: Můžeme na našich akcích prodávat občertvení i pivo a víno. Popř. dát do nákladů ohřívač párků? Je k tomu třeba mít doplňkovou činnost, ŽL,popř. zdravotní průkaz? Děkuji Vám. MCH

Zobrazit odpověd

Daňová přiznání občanského sdružení  17.11.2012

Dobrý den, jsme občanské sdružení jehož cílem je organizování a podpora vzdělávací,kulturní,sportovní,poznávací a jiné aktivity pro děti a babičky, a tím pomoci rozvoji kulturného v obci. Vedeme jednoduché účetnictví.Prosím o informaci jaký je správný postup při účtování a podávání danových přiznání popř. je nutná úprava Stanov v zásadách hospodaření?pokud:

  1. Přijímáme sponzorské dary v peněžní (nad Kč 1000,- vystavujeme Darovací smluvu) i nepeněžní formě?
  2. Přijímáme dobrovolné vstupné.
  3. Můžeme prodávat vlastní výrobky a zboží pokud výdělek vložíme do vlastní činnosti?

Děkuji vám za informaci. M Ch

Zobrazit odpověd


Účtování o daru  14.11.2012

Rozlišení daru Dobrý den, jsme občanské sdružení. Finanční dary na provoz účtujeme 221/682. Chtěla bych se zeptat, jak se účtuje přijatý dar prostřednictvím fondů. Slyšela jsem, že je to možné a výhodné v případě, že dar nestihnu vyčerpat v průběhu zdaňovacího období. Jaké musí být splněny podmínky, pro toto účtování, abychom nebyli napadeni FÚ, že jsme krátili výnosy?

Zobrazit odpověd

Kurzové rozdíly z dotace  13.11.2012

Dobrý den, občanské sdružení realizovalo projekt , který byl hrazen z prostředků EU (dotace), v rámci své hlavní činnosti. Platba od poskytovatele probíhala v EUR, výdaje byly účtovány v Kč dle přesně stanoveného rozpočtu.. Při úhradě dotace, evidované jako pohledávka za poskytovatelem po schválení způsobilých výdajů, došlo ke kurzovým rozdílům - ztrátě, tato nebyla v rozpočtu projektu stanovena (nelze). Musí být tato kurzová ztráta nákladem hlavní činnosti, nebo může být zahrnuta do vedlejší (hospodářské) činnosti. Jedná se o pohled z hlediska daně z příjmů. Děkuji.

Zobrazit odpověd


Přednášková činnost v o.s.  04.11.2012

Dobrý den jsme občanské sdružení, které pořádá přednáškovou činnost. Za tuto činnost vyplácíme členům sdružení odměnu na základě DPP, kterou zdaňujeme dle zákona o daních z příjmu 15%. Každý člen dává své daňové přiznání. Dále vyplácíme cestovní náhrady a náklady spojené s používáním soukromého auta. Silniční daň neplatíme. Je to tak správně, nebo lze odmenu vyplatit jinak?

Zobrazit odpověd


Občanské sdružení a daňové přiznání  15.10.2012

Dobrý den, občanské sdružení s cílem podporovat výuku na ZŠ a vzdělávací a zájmové aktivity žáků. Kromě členských příspěvků a bankovních úroků má i příjmy z prodejní výstavy ve škole, prodeje vstupenek ze školního plesu a příjem z tomboly (cca 40 000,-). Výdaje na zajištění výše uvedených aktivit (cca 36 000,-). Vede jednoduché účetnictví, je povinna platit daň z příjmů, resp. podávat daňové přiznání příjmů právnických osob? Děkuji

Zobrazit odpověd


Odpisy zhodnocení pronajatých prostor  10.10.2012

Dobrý den, procházel jsem si sice příspěvky, pokud by byl v minulosti řešen, omlouvám se. K vlastnímu dotazu. Jsme neziskovka, jež získala k dlouhodobému pronájmu objekt za symbolickou cenu. Provedli jsme výměnu pův. oken a vybudovali vytápění. Nyní řešíme, jak s odpisy. Zhodnotili jsme defacto cizí majetek a nejsem si jist, do jaké odpisové skupiny zařadit. Vedeme jednoduché účetnictví, předpokládám, že naše příjmy nikdy nedosáhnou úrovně, abychom odváděli daň. Nicméně, majetek musíme evidovat a odepisovat. Díky předem za odpověď, P.Strnad

Zobrazit odpověd