Online poradna

Otázka:

Fond oprav při zániku družstva

Dobrý den, prosím o radu. V SVJ nám zanikl hromadný člen (bytové družstvo). Co se teď má udělat s nastřádaným příspěvkem na správu domu (dříve příspěvek do fondu oprav)? Dle § 1186 není při převodu vl. práva nutné vypořádat příspěvek na správu. Znamená to, že tam mám ten příspěvek nechat a každý rok ho snižovat o poměrný obrat nákladů? Nebo ho tam nechat a nedělat s ním nic? Nebo bych ho měla spravedlivě rozdělit do příspěvků na správu ostatních členů, kteří byly členy toho hromadného vlastníka (tj. bytového družsva)? Prakticky ty příspěvky zaplatili oni, ale ještě před převodem vl. práva. Ve stanovách o vypořádání příspěvku na správu domu nemáme nic uvedeno. Děkuji, hp
Odpověď:

Předpokládám, že byty, které sdružuje SVJ dříve patřily bytovému družstvu.

Tento problém jste měli řešit při vzniku SVJ a ne při zákonu bytového družstva.

S vyřazením každého bytu z majetku družstva měl být do SVJ převeden adekvátní podíl na fondu oprav (nastřádaného příspěvku na správu). Tedy přesněji - družstvo jej mělo převést vlastníkovi bytu a ten jej (na základě rozhodnutí SVJ) vložit do SVJ.

Protože družstvo bylo jedním z členů SVJ (vlastníků), i ono mělo za své byty vložit adekvátní podíl na fondu oprav do SVJ.

Neboli zkráceně - při vzniku SVJ měl být fond (nastřádané příspěvky) převedeny do SVJ.

Nyní můžete toto napravit a fond převést.

==============================

Pokud SVJ nevzniklo z uvedeného družstva, pak mně není jasné, k čemu mělo družstvo fond oprav. O správu domu se mělo starat SVJ a ne jeden z vlastníků (byť kolektivní). Družstvo mělo do fondu přispívat, ne jej vybírat. Pokud přispívalo hromadně za všechny své byty tím, že prostředky od členů družstva vybralo a následně převedlo na SVJ, nevidím důvod, proč by v něm měl zbýt nastřádaný zbytek. pb