Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 161 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem účetnictví
Fond oprav při zániku družstva  01.04.2021
Dobrý den, prosím o radu. V SVJ nám zanikl hromadný člen (bytové družstvo). Co se teď má udělat s nastřádaným příspěvkem na správu domu (dříve příspěvek do fondu oprav)? Dle § 1186 není při převodu vl. práva nutné vypořádat příspěvek na správu. Znamená to, že tam mám ten příspěvek nechat a každý rok ho snižovat o poměrný obrat nákladů? Nebo ho tam nechat a nedělat s ním nic? Nebo bych ho měla spravedlivě rozdělit do příspěvků na správu ostatních členů, kteří byly členy toho hromadného vlastníka (tj. bytového družsva)? Prakticky ty příspěvky zaplatili oni, ale ještě před převodem vl. práva. Ve stanovách o vypořádání příspěvku na správu domu nemáme nic uvedeno. Děkuji, hp
Zobrazit odpověd

Opravy po doměření daně kontrolou  11.03.2020
Dobrý den, loni v únoru 2019 k nám přišla kontrola z FÚ. Řešilo se pouze DPH uplatnění/neuplatnění (jsme zapsaný spolek). Nyní se vše vyřešilo, doplatila jsem doměrky DPH, penále vše v pořádku. Nyní ale po mě FÚ chce abychom zaslali následné kontrolní hlášení za rok 2018, aby na FÚ vše sedělo s DPH. Vůbec nevím jak to opravit. DPH jsme neopravovali, pouze nám byl vyměřen doměrek. Nevím kde mám dělat opravy - v účtu roku 2018? A jak vůbec odevzdat správné KH podle čeho, co tam nesedí, členění?. Nemám žádnou zkušenost. Děkuji za zkušenou radu.
Zobrazit odpovědPříloha v účetní závěrce  22.08.2019
Dobrý den, prosím o radu jak má vypadat, respektive co všechno musí obsahovat a jak moc dopodrobna, příloha v účetní závěrce podle vyhlášky 504? Jedná se o mikro a malé účetní jednotky. Musím například u zaměstnanců uvádět kolik jich ve sledovaném období bylo a kolik byla hrubá mzda, sociální a zdravotní za každého zvlášť a nebo dohromady a nebo stačí informace, že jsme ve sledovaném období měli jen 2 zaměstnance a víc uvádět nemusím? A tak dál případně i u dalších povinných informacích z dané přílohy. Jak moc dopodrobna jsem povinný uvádět jednotlivé dovysvětlující informace? Pokud bych mohl bych mohl požádat o nějakou vzorovou přílohu, kterou máte pro daný typ jednotek, byl bych vděčný. Předem děkuji za ochotu a odpověď. RK
Zobrazit odpověd

Zaúčtování příspěvku SVJ na správu v podvojném účetnictví  13.06.2019
Dobrý den, mám klienta BD, který je zároveň členem SVJ (také klient). V bytovém domě zbývá převést poslední byt, který je zatím ve vlastnictví BD, takže je tam jen jeden nájemník. Chtěla bych se zeptat, kam má BD zaúčtovat příspěvky na správu SVJ, které SVJ nevyúčtovává? Zálohy na služby, které SVJ vyúčtovává mám v úče BD zaúčtovány předpisem přes 314 - Zálohy na služby SVJ/325 - Závazky vůči SVJ. Na konci roku jsem účet 314 - Zálohy na služby SVJ zúčtovala s účtem 324 Zálohy člena družstva. Je to tak správně? Děkuji. hp
Zobrazit odpověd


Dotace přislíbená po ukončení období  18.03.2019
Dobrý den, jsme ústav a od listopadu 2018 jsme partnerem již schváleného projektu financovaného ze zdrojů EU (začátek realizace 11/2018). Dotace je na pokrytí provozních nákladů (především mzdových nákladů). K dnešnímu dni nemáme uzavřenou partnerskou ani dotační smlouvu a zároveň hlavní nositel projektu zvažuje odstoupit od realizace projektu. Jakým způsobem zaúčtovat výnos dotace týkající se roku 2018 v případě, že ještě nemám jistotu, že dotaci obdržím? Předem děkuji za odpověď! J B
Zobrazit odpověd

Ocenění majetku v jednoduchém účetnictví  27.12.2018
Jsme neziskovka, spolek, který poskytuje kulturní služby, vedeme JÚ. Veškerý majetek vykazuje hodnotu přes 2 600 tis.Kč (jenom HIM pořízení v r.2013 z dotace má hodnotu ve výši 1 900 tis.Kč). Neodepisujeme ani účetně ani daňově. Existuje nějaká amortizace, nebo jak jinak snížit hodnotu veškerého majetku (finanční prostředky bychom do budoucna rádi použili na opravy digitalizačního zařízení), abychom nepřesáhli hranici 3 000 tis.Kč a nemuseli vést podvojné účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Rozpuštění rezervního fondu  25.09.2018
Dobrý den, v naší NNO účtujeme HV na Rezervní fond 911, který byl při založení schválen radou. Roky jsme si vytvářeli rezervu na náklady spojené s výstavbou nové budovy. Tento rok hradím faktury spojené s přípravou stavby - architekt, rozpočet stavby...... Můj dotaz se týká tzv. rozpuštění fondu neboli použití peněz z něj. Zatím účtuji přijaté faktury klasicky 518.../321 a 221/321 úhradu. Nevím, jak do tohoto účtování zapojit čerpání peněz z RF 911? Potřebuji od rady písemný podklad pro čerpání peněz z RF? Moc Vám děkuji za odpověď. S
Zobrazit odpověd

Oprava družstevního domu družstevníkem  13.07.2018
Dobrý den. V bytovém družstvu došlo k pojistné události, kdy jeden nájemník vytopil vodou několik dalších bytů. Likvidátor pojišťovny vypočítal škodu, odečetl spoluúčast a pojišťovna vyplatila družstvu pojistné plnění ve výši cca. 10 tis. Kč. Představenstvo družstva rozhodlo po dohodě s nájemníky, že tato částka bude v hotovosti vyplacena jednotlivým poškozeným, kteří si zajistí opravu ( vymalování, úklid, atd..) svépomocí. Jak toto zaúčtovat? Plnění od pojišťovny zřejmě na 648. Ale jak ošetřit tu výplatu nájemníkům, aby se částka dostala na pětkové účty? Popř. nějaký jiný způsob.... Předem velice děkujeme za odpověď.
Zobrazit odpověd

Dobrovolné příspěvky  07.06.2018
Dobrý den, chceme založit komunitní centrum se zaměřením na vzdělávání, otevřené širší veřejnosti. Příjmy bychom kromě vlastních investic chtěli opřít o dobrovolné příspěvky a výdaje budou nejvíce na nájem prostor a úplatu lektorům. 1. Dá se z takového nástinu navrhnout nejvhodnější/nejvýhodnější právní forma k vedení účetnictví? 2. Má spolek právo vybírat dobrovolné příspěvky např. na otevřené workshopy? 3. Lze vůbec dobrovolné příspěvky uživatelů zahrnout do účetnictví nějaké právnické osoby, evidovat je bez příjmových dokladů? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpovědÚčetní doklad pro pronájem  14.12.2017
Dobrý den, jsme spolek-nezisková organizace. V létě pořádáme týdenní pobyt s dětmi v pronajatém objektu. Pronajímatel vystavil smlouvu o pronájmu. Zaplatit chce teď zálohu 50 procent. Zbytek na místě. Na dotaz na nějaký účetní doklad mi napsal, že na zálohu budu mít pouze doklad o bankovním převodu a na zbytek mi vystaví pokladní doklad. Lze doklad o bankovním převodu spolu se smlouvou, kde jsou částky vypsány vložit do účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Účtování darů u NNO  07.12.2017
Dobrý den, jsem začátečnice v účtování nezisk. organizací. Dostali jsme od jedné společnosti darovací smlouvu - fin. prostředky na účely, pro které je naše nadace zřízena a já si nevím rady, kam tento dar zaúčtovat. Zda na 682 - Přijaté příspěvky a dary nebo do Fondů na 911. Mohli byste mi prosím objasnit, v jakém případě se účtuje na tyto účty, tj. jaký je mezi nimi rozdíl. Děkuji
Zobrazit odpověd


Výměnný obchod  08.09.2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Pořádáme internetovou soutěž a ceny pro vítěze nám poskytnou naši partneři ve formě poukazů/voucherů na různé zboží i služby. Za to budou mít na našich stránkách umístěné logo a popis poskytnuté ceny. Neinkasujeme tedy ani korunu, poukazy dostaneme v elektronické podobě a všechny je rozdáme výhercům. S partnery máme uzavřenou Smlouvu o spolupráci, ve které se oni zavazují poskytnout ceny v určitém množství a hodnotě, a my za to na oplátku dáme jejich logo na naše stránky. Jak by to mělo být po účetní stránce? Je třeba poukazy uvést do výnosů a odvést z nich daň z příjmu i přes to, že finanční příjem z takové spolupráce je pro nás nula? Nebo je možné, dát poukazy do výnosů, ale zároveň i do nákladů jako náklady na reklamu nebo něco takového? Děkuji za radu. S pozdravem Karel Š.
Zobrazit odpověd

Účtování plateb kartou  07.08.2017
Dobrý den, jsme nezisková organizace. Začali jsme pro některé platby v obchodech používat naší platební kartu. Nemůžu přijít na to, jak zaúčtovat doklady, které mi zaměstnanec donese po nákupu, abych je pak mohla spárovat s platbou na výpise. Také nevím, kam je zaúčtovat v účetním programu. Do "ostatních závazků"? Nebo do "přijatých faktur"? Nákupy se týkají 501..., nic nepřeprodáváme. Děkuji
Zobrazit odpověd

Benefiční koncert  04.04.2017
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Všude jsem našla variantu, jak postupovat, když spolek dostane finanční dar. Ale jak postupuje spolek (zabývající se kulturní činností a pořádání koncertů), pokud se rozhodne, že výtěžek z benefičního koncertu (konaného pro dětský domov) chce následně formou finančního daru dát příspěvkové organizaci (dětskému domovu). Předpokládá se, že výtěžek bude do 100 tis. Kč. Co všechno musí spolek provést převážně z hlediska daně z příjmů? Existuje nějaká výjimka pro benefice její danění? Děkuji moc odpověď Jana Lopourová
Zobrazit odpověd


účtování příspěvků  24.03.2017
Dobrý den, jsme NNO zapsaný spolek, veřejně prospěšný poplatník . Ráda bych se zeptala, jak účtovat přijaté účastnické poplatky určené na pokrytí nákladů (části nebo celých) z hlavní činnosti. Jedná se o kurzy pro rodiče, pobytové aktivity, kroužky pro děti a příměstské tábor... Dosud jsme účtovali na účty 682 rozděleny analyticky a na střediska a činnosti. Je to v pořádku? V roce 2016 jsme měli daňovou kontrolu (státní dotace roku 2014) a nebylo nám nic vytknuto Děkuji za radu
Zobrazit odpověd

Příloha v jdnoduchém učetnictví  24.03.2017
Dobrý den, pokud podávám daňové přiznání za spolek, který vede podvojné účetnictví, přikládám k Přiznání Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a textovou přílohu. Pokud budu podávat přiznání za spolek, který vede jednoduché účetnictví, stačí přiložit jen Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích? Tedy bez textové přílohy? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Nevyúčtované služby do konce roku  21.03.2017
SVJ - energie na konci roku. Dobrý den, mohli byste mi poradit, jak se postupuje v SVJ, jestliže k 31. 12. 2016 neobdrželo vyúčtování vody a elektřiny ze společných prostor za rok 2016. Dělá se k těmto energiím dohadná položka, nebo se o tom v roce 2016 vůbec neúčtuje a zúčtovávají se tyto energie až v roce, kdy se obdrží faktura? V průběhu roku byly faktury za vodu a elektřinu účtovány na účet 315. Moc děkuji za Vaši odpověď a případné doporučení.
Zobrazit odpověd