Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 9 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem zahraničí

Zdanění ústavu  12.02.2015

dobrý den, poprosím vás o radu ohledně účtování a zdanění zapsaného ústavu. Jediným příjmem je dar od české firmy ve výši 2000 USD a creditní úroky na bankovním účtu ve výši 2 kč. Co se týká výdajů tak máme pouze poplatky za platbu v cizí měně, poplatky za vedení účtu a fakturu přesně ve výši přijatého daru (ve výši v jaké byly finanční prostředky připsány v korunách českých na účet )týkající se hlavní činnosti ústavu takže darované peníze budou použity všechny v jednom roce 1)je nutné účtovat o příslibu daru a tím pádem o kurzovém rozdílu nebo stačí zaúčtovat samotné přijetí daru na účet ve výši skutečně připsaných peněz na účet když je příslib a přijetí peněz v jednom roce 2)je pro nás výhodnější účtovat dar 221/682?než na 911? 3)co se týká daňového přiznání můžeme příjem z daru zdanit daní z příjmu.tj. vypočíst základ daně jako rozdíl výnosů (v našem případě daru na účtu 682 a creditních úroků z účtu) a nákladů(v našem případě přijaté faktury a poplatků za vedení učtu)? děkuji moc za radu

Zobrazit odpověd


Fakturace do EU a DPH  05.11.2014

Dobrý den, jsme nezisková organizace (spolek) a budeme fakturovat do EU instituci, která má výjimku z DPH. Zatím nejsme plátci DPH. Budeme tedy fakturovat bez DPH i po registraci? Je potřeba se registrovat již nyní jako osoba identifikovaná k dani, nebo až překročíme limit 1 000.000 Kč? Při fakturaci bez DPH máme vyžadovat potvrzení o výjimce při fakturaci, nebo je třeba toto potvrzení vyžadovat již při zadávání služeb?

Zobrazit odpověd

Zapomenutá registrace IO  23.09.2014

Jsme občanské sdružení (od 1. 1. 2014 spolek). Pro provozování reklamy od Google Adsense (a další aktivity spojené se získáváním příjmů) jsme si zařídili živnostenské oprávnění na ohlašovací volné živnosti, mj. na poskytování reklamní činnosti. Bohužel jsme až dodatečně zjistili, že pro provozování reklamy od Google Adsense (poskytování služby do jiného členského státu EU) je třeba být buď plátcem DPH či tzv. identifikovanou osobou (IO). Mezitím jsme obdrželi dvě platby od Google (pod 2.000.Kč). Bohužel jsme nepodali souhrnné hlášení a přiznání k dani, jak jsme měli. Rádi bychom se touto cestou zeptali, jak postupovat? Jaké bývají v takových situacích sankce a komu se hradí? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Pronájem filmu v EU a DPH  15.05.2014

Dobrý den, jsme přispěvková organizace, kino, neplátce DPH. Zapůjčili jsme si ze Španělska film k promítání na určitou dobu. Předpokládám, že se pouze zaregistrujeme jako osoba identifikovaná k dani a daň odvedeme pouze z této faktury. Jaký by byl postup v případě, že bychom film odkoupili. Děkuji Ondřejová

Zobrazit odpověd

DPH a nákup služeb z EU  11.12.2013

Jsme nezisková organizace (OS), neplátce DPH. Pořádáme 3x ročně vzdělávací kurzy, kde je lektorka z Dánska (neplátce DPH) a ta vystavuje faktury. Jsme povinni se na základě toho přihlásit jako plátci DPH? Pokud ANO, jak často se daň.přiznání podává a do kterých řádků toto spadá (12+43?). A co DPH a ostatní doklady (vybrané kurzovné, drobné náklady...)Pokud se musíme přihlásit je nutné se hlásit i na daň z příjmu, ačkoliv vykazujeme z hlavní činnosti ztráty a vedl.činnost nemáme. Děkuji moc za odpověď, ale už nevím "kde se chytnout". W

Zobrazit odpověd

Zdanění zahraničních umělců  01.11.2013

Jsme příspěvková organizace zabývající se organizováním kulturních akcí (neplátci DPH). Občas u nás vystupují zahraniční umělci (např. z Německa či divadelní soubory ze Slovenska). Jsme povinni z jejich honorářů odvádět 15% srážkovou daň? Postoj FU je celkem nejasný. Jiná oslovená obdobná zařízení daň neodvádí, resp. nevědí, že by měly. Předpokládám, že základem daně je pouze honorář, nikoliv související náklady jako doprava a ubytování. Děkuji

Zobrazit odpověd