Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 533 výsledků se štítkem účetnictví
Rozpuštění rezervního fondu  25.09.2018
Dobrý den, v naší NNO účtujeme HV na Rezervní fond 911, který byl při založení schválen radou. Roky jsme si vytvářeli rezervu na náklady spojené s výstavbou nové budovy. Tento rok hradím faktury spojené s přípravou stavby - architekt, rozpočet stavby...... Můj dotaz se týká tzv. rozpuštění fondu neboli použití peněz z něj. Zatím účtuji přijaté faktury klasicky 518.../321 a 221/321 úhradu. Nevím, jak do tohoto účtování zapojit čerpání peněz z RF 911? Potřebuji od rady písemný podklad pro čerpání peněz z RF? Moc Vám děkuji za odpověď. S
Zobrazit odpověd


Oprava družstevního domu družstevníkem  13.07.2018
Dobrý den. V bytovém družstvu došlo k pojistné události, kdy jeden nájemník vytopil vodou několik dalších bytů. Likvidátor pojišťovny vypočítal škodu, odečetl spoluúčast a pojišťovna vyplatila družstvu pojistné plnění ve výši cca. 10 tis. Kč. Představenstvo družstva rozhodlo po dohodě s nájemníky, že tato částka bude v hotovosti vyplacena jednotlivým poškozeným, kteří si zajistí opravu ( vymalování, úklid, atd..) svépomocí. Jak toto zaúčtovat? Plnění od pojišťovny zřejmě na 648. Ale jak ošetřit tu výplatu nájemníkům, aby se částka dostala na pětkové účty? Popř. nějaký jiný způsob.... Předem velice děkujeme za odpověď.
Zobrazit odpověd


Přechod na účetnictví a závazky  07.07.2018
Dobrý den, mám klienta, který je ze zákona povinen přejit z daňové evidence na podvojné účetnictví. Zásoby žádné nemá. Závazky (základ DPH - je plátcem DPH) dávám do nákladů hned, na dodanění pohledávek (zase jen základů) mám 9 let. Ale jsem trochu nejistá u mezd. Když klient dluží úhrady na instituce jako je OSSZ, ZP a Fú, dám i tyto dluhy do nákladů nebo jen částku příslušnou za prosinec předchozího období a to ostatní dám nedaňově. Nebo stále se držím toho, že co by bylo v daňové evidenci při úhradě nákladem nebo příjmem, dám v účetnictví do nákladů nebo příjmů bez ohledu za jaké je to období a kdy se závazky či pohledávky uhradí? Předem moc děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Dobrovolné příspěvky  07.06.2018
Dobrý den, chceme založit komunitní centrum se zaměřením na vzdělávání, otevřené širší veřejnosti. Příjmy bychom kromě vlastních investic chtěli opřít o dobrovolné příspěvky a výdaje budou nejvíce na nájem prostor a úplatu lektorům. 1. Dá se z takového nástinu navrhnout nejvhodnější/nejvýhodnější právní forma k vedení účetnictví? 2. Má spolek právo vybírat dobrovolné příspěvky např. na otevřené workshopy? 3. Lze vůbec dobrovolné příspěvky uživatelů zahrnout do účetnictví nějaké právnické osoby, evidovat je bez příjmových dokladů? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Naskladnění zásob v cizí měně  16.04.2018
Dovoz zboží Prosím o radu. V březnu mám zaúčtovanou fakturu z USA 131/321 např. kurzem k 15.3. Zboží ovšem přijde později. Skladník mi to naskladní 132/131. Ale samozřejmě je zde jiný kurz. Chtěla bych se tedy zeptat, co mám dělat se vzniklým rozdílem na 131? 131 je u faktury vyšší o 5.000 Kč než na příjemce. Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd
Účtování zapomenutého nákladu  11.03.2018
Dobrý den, prosím o radu. V roce 2016 jsme neplatili zálohy na silniční daň, ani jsem si v účetnictví na konci roku neudělala dohad na 531. Daňové přiznání k dani silniční 2016 jsme podali v lednu 2017 a zaplatili celou částku. Jak mám tuto částku v účetnictví roku 2017 zaúčtovat? Můžu 531/221? S tím, že to nebude daňově uznatelný náklad roku 2017? Letos bych tak měla v nákladech silniční daň 2016 i 2017. Děkuji předem za odpověď.
Zobrazit odpověd

Pozdě odepsaná pohledávka  23.02.2018
Odpis pohledávky, opravná položka Dobrý den, právnická osoba účtovala o opr.daň.položce k pohledávce až do výše 100 % v roce 2014 (př. v roce 2015) na základě rozhodnutí soudu vč. nabytí právní moci v roce 2015. V roce 2016 došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, který žalující strana opomenula. Je konec roku 2017. Jaké má společnost možnosti? Zaúčtovat vše v roce 2017, protože účetnictví roku je uzavřené, tj. odepsat pohledávku v roce 2017 - 546Daň/311, zrušit daňovou OP 391/558, a nepodávat dodatečné DP za rok 2016, protože je to daňově neúčinné? Nebo 391/426 a 426/311 s tím, že uvedené zápisy daňově neovlivňují rok 2016? Moc děkuji za odbornou radu. VU
Zobrazit odpověd

Chyba při vyplňování výkazů  04.01.2018
Dobrý den, dovoluji si poprosit Vás o radu, jak postupovat. V účetnictví je zaúčtováno vše správně, ale účet 558 byl do výkazu zisku a ztrát promítnut omylem na řádek E1 místo řádku E3. vůbec nevím, jak s tím naložit. ponechat tak a když budu sestavovat Výkaz za letošní rok napsat minulé období do správného řádku? budu vám moc vděčná za radu. děkuji
Zobrazit odpověd


Účetní doklad pro pronájem  14.12.2017
Dobrý den, jsme spolek-nezisková organizace. V létě pořádáme týdenní pobyt s dětmi v pronajatém objektu. Pronajímatel vystavil smlouvu o pronájmu. Zaplatit chce teď zálohu 50 procent. Zbytek na místě. Na dotaz na nějaký účetní doklad mi napsal, že na zálohu budu mít pouze doklad o bankovním převodu a na zbytek mi vystaví pokladní doklad. Lze doklad o bankovním převodu spolu se smlouvou, kde jsou částky vypsány vložit do účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Účtování zaokrouhlení  12.12.2017
Máme nákup zboží, materiálu, majetku, služeb na fakturu, kde je uvedeno i zaokrouhlení před konečnou cenou. Mohu účtovat toto zaokrouhlení do do pořizovací ceny zboží, matriálu atd.? Položky zaokrouhlení účtuji na shodné nákladové účty jako základ DPH tj. 501, 504 atd. Je toto možný postup účtování? Děkuji Š Stejně to nejsou nijak významné částky, tak bych to nějak zvlášť neřešila...
Zobrazit odpověd

Účtování darů u NNO  07.12.2017
Dobrý den, jsem začátečnice v účtování nezisk. organizací. Dostali jsme od jedné společnosti darovací smlouvu - fin. prostředky na účely, pro které je naše nadace zřízena a já si nevím rady, kam tento dar zaúčtovat. Zda na 682 - Přijaté příspěvky a dary nebo do Fondů na 911. Mohli byste mi prosím objasnit, v jakém případě se účtuje na tyto účty, tj. jaký je mezi nimi rozdíl. Děkuji
Zobrazit odpověd


Použití vozidla zaměstance a jednatelem  21.11.2017
Dobrý den, nenašla jsem nikde relevantní informace ke svému dotazu, proto si dovoluji požádat o radu vás. Když firma dá do užívání zaměstnanci (který je zároveň jednatelem a spoluvlastníkem společnosti) firemní vozidlo, liší se nějak podmínky pro užívání a vedení knihy jízd, když a) užívá vozidlo jako zaměstnanec? b) užívá vozidlo jako jednatel (k výkonu jednatelství)? V obou případech tedy předpokládám užití jen k pracovním účelům, nikoliv soukromým. Velice děkuji Jana
Zobrazit odpověd