Online poradna

Otázka:

Podníkání prostřednictvím dalších osob - zdanění, EET, DPH

Dobrý den, Prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochotná i zaplatit za odpověď, kolik stojí odpověď prosím? Podnikám na volnou živnost v oblasti hlídání dětí ( volná živnost -Mimoškolní výchova a vzdělávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.) Mám několik dotazů: 1) Jakou formou podnikat s jakou živnosti? Chtěla bych zjistit jak to správně udělat, abych tuto službu mohla nabízet svým zákazníkům i skrze jiné OSVČ (jiné chůvy), svým způsobem že bych byla něco jako agentura na zprostředkování služeb (hlídání dětí) , ale nechci se pouštět do nějakého založení firmy, jelikož se jedná o jen pár zakázek za rok. Stačilo by mi přidat si na živnostenský list další živnost - 47. Zprostředkování obchodu a služeb? Není u ní uvedeno jestli tento typ služeb se na ni vztahuje, naopak je u ní uvedeno že se nevztahuje na zprostředkování zaměstnání - ale doufala jsem že pokud bych službu zprostředkovala další OSVČ, ne jen fyzicke osobně, nešlo by tedy o zaměstnání? 2) Jakou formou vše danit? Pokud by šlo podnikat formou jakou jsem popsala výše, mám hlavně dotaz, jak to danit. V reálné situaci by ti fungovalo tak, že zákazník mi zavolá, chce na večer chůvu (většinou se jedná o jednorázové, nepravidelné hlídání, jen zřídkakdy mě někdo kontaktuje s poptávkou pravidelného hlídání). Já zavolám chůvě, pošlu ji adresu atd, ona večer službu vykoná (pohlída děti) a rodiče zaplatí v hotovosti jí. Já bych si z této částky vzala od chůvy 20% jako provizi za zprostředkování této služby. A nyní kdo co daní? Mohla bych já fakturovat (a tím i danit) jen těch 20%, prostě jen tu částku co by mi chůva dala (poslala na účet)? Že já bych vystavovala fakturu vlastně tě chůvě? A ta chůva by vystavovala fakturu (nebo EET účtenku na místě) těm rodičům a provizi kterou by dávala mě by si buď dávala do nákladů a nebo ji neřešila (pokud by používala paušál 60% asi by se jí to nevyplatilo). Šlo by to takto? 3) EET? Pokud by to takto výše šlo, musela bych EET vystavovat jen v případě, že by mi chůva dala peníze (tu provizí) v hotovosti , v době kdy by mi to posílala na účet se EET vystavovat nemusí? Moc děkuji za odpověď. Zuzana
Odpověď:

Určitě máte možnost jiné chůvy zaměstnat na smlouvu dle zákoníku práce (třeba na dohodu o provedení práce na jednotlivé zakázky nebo na dohodu o pracovní činnosti). Vy zdaňujete celý příjem a výdaje za zaměstnance vám základ daně snižují. Vy odvádíte sraženou daň (popř. sociální a zdravotní za zaměstnance). To je nejčistší (ale pokud by se mělo odvádět sociální a zdravotní pojištění i nejdražší) způsob jak Vaši aktivitu postavit. EET řešíte, pokud Vám zákazník zaplatí v hotovosti (i když peníze svěří vašemu zaměstnanci, tak musí vystavit doklad). To co vyplatíte vy zaměstnancům EET nepodléhá. Jiné chůvy nepotřebuji živnostenské oprávnění. Do obratu pro DPH Vám vstupují všechny vyinkasované částky od zákazníků.

Pokud by chůvy měly živnostenské oprávnění, můžete je přizvat jako Vaše subdodavatele. Vy sjednáte zakázku, Váš příjem je celá platba zákazníka a Vy zodpovídáte za EET (můžete tím však pověřit Vašeho subdodavatele). Základ daně Vám snižuje výdaj, který zaplatíte subdodavateli (jiné chůvě) a pokud jí to zaplatíte v hotovosti (a za takový případ se bude považovat i situace, kdy on příjme v hotovosti celé peníze od zákazníka, svůj podíl si strhne, a Vám v hotovosti předá rozdíl) pak subdodavatel musí vystavit doklad EET.

Jedná se o jakýsi švarc-systém, který naráží na zákon o zaměstnanosti, ale v současné době se to toleruje a nepostihuje. Z hlediska odvodů to může být lacinější než předchozí řešení (ale taky nemusí - pokud by si všechny jiné chůvy u vás vydělali méně než 10 tis. Kč měsíčně a běželo jim zdravotní pojištění z jiných příjmů, pak je minulá varianta výhodnější). Do obratu pro DPH Vám vstupují všechny vyinkasované částky od zákazníků.

Teoreticky byste mohla s jinými chůvami uzavřít "smlouvu o společnosti" (dříve sdružení bez právní subjektivity). Vy byste jménem svým i jejich přijímala zakázky, mohla být pověřena povinnostmi EET. Výnosy z podnikání po snížení o náklady byste si pak podle ustanovení smlouvy mezi sebou rozdělili a každý sám by zdanil svůj podíl na zisku. Do obratu pro DPH vstupuje každému pouze jeho poměrná část.

Teoreticky byste si mohla zřídit živnostenské oprávnění na zprostředkování služeb (volná živnost) a jiným chůvám, které mají živnostenské oprávnění na hlídání pouze dohazovat obchody. Pokud by jste se smluvně dohodli, že odměnu za zprostředkováním Vám dají ony, pak ony by svým jménem vyinkasovali celou odměnu od zákazníka a případně sami zajistili EET. Tento celý příjem by zdanili (po snížení o související výdaje). Jedním ze souvisejících výdajů je provize pro Vás. Tu si zdaníte Vy a pokud ji inkasujete v hotovosti vystavíte doklad EET. Do obratu pro DPH by Vám vstupovali pouze Vaše provize.

pb