Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 49 výsledků se štítkem účetnictví

Účetní doklad pro pronájem  14.12.2017
Dobrý den, jsme spolek-nezisková organizace. V létě pořádáme týdenní pobyt s dětmi v pronajatém objektu. Pronajímatel vystavil smlouvu o pronájmu. Zaplatit chce teď zálohu 50 procent. Zbytek na místě. Na dotaz na nějaký účetní doklad mi napsal, že na zálohu budu mít pouze doklad o bankovním převodu a na zbytek mi vystaví pokladní doklad. Lze doklad o bankovním převodu spolu se smlouvou, kde jsou částky vypsány vložit do účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Účtování zaokrouhlení  12.12.2017
Máme nákup zboží, materiálu, majetku, služeb na fakturu, kde je uvedeno i zaokrouhlení před konečnou cenou. Mohu účtovat toto zaokrouhlení do do pořizovací ceny zboží, matriálu atd.? Položky zaokrouhlení účtuji na shodné nákladové účty jako základ DPH tj. 501, 504 atd. Je toto možný postup účtování? Děkuji Š Stejně to nejsou nijak významné částky, tak bych to nějak zvlášť neřešila...
Zobrazit odpověd

Účtování darů u NNO  07.12.2017
Dobrý den, jsem začátečnice v účtování nezisk. organizací. Dostali jsme od jedné společnosti darovací smlouvu - fin. prostředky na účely, pro které je naše nadace zřízena a já si nevím rady, kam tento dar zaúčtovat. Zda na 682 - Přijaté příspěvky a dary nebo do Fondů na 911. Mohli byste mi prosím objasnit, v jakém případě se účtuje na tyto účty, tj. jaký je mezi nimi rozdíl. Děkuji
Zobrazit odpověd


Použití vozidla zaměstance a jednatelem  21.11.2017
Dobrý den, nenašla jsem nikde relevantní informace ke svému dotazu, proto si dovoluji požádat o radu vás. Když firma dá do užívání zaměstnanci (který je zároveň jednatelem a spoluvlastníkem společnosti) firemní vozidlo, liší se nějak podmínky pro užívání a vedení knihy jízd, když a) užívá vozidlo jako zaměstnanec? b) užívá vozidlo jako jednatel (k výkonu jednatelství)? V obou případech tedy předpokládám užití jen k pracovním účelům, nikoliv soukromým. Velice děkuji Jana
Zobrazit odpověd


Prodej pozemku exekutorem  16.11.2017
Dobrý den, exekutor prodal pozemek (orná půda) a z ceny po odečtení DPH uspokojil věřitele. V usnesení o vykonání platebního rozkazu vyčíslil základ daně i 21% DPH. Jak správně tento prodej zaúčtovat a jakým způsobem mám odvést 21 %DPH, když jsme žádné peníze neobdrželi? Neměl by být tento prodej pozemku osvobozen od DPH podle §56,uveden na řádku 50 daň.přiznání a započítán do koeficientu krácení odpočtu? Jedná se o jednorázový prodej pozemku. Mám tuto transakci zahrnout do přiznání DPH nebo nemám? Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem V K
Zobrazit odpověd

Účtování prodeje majetku  25.10.2017
Dobrý den, potřebovala bych poradit s prodejem a vyřazením HIM - když je zůstatková cena v účetnictví vyšší než prodejní. Pořizovací cena byla 400.000,- uplatněné účetní odpisy 150.000,- zůstatková cena v účetnictví je 250.000,- prodejní cena je 50.000,-. Mohu si uplatnit do nákladů (5xx) 250.000,- nebo pouze cenu prodejní ? A u vyřazení pozemku – (neodepisovaného) si mohu uplatnit celou výši pořízení, když bude cena při prodeji nižší? Zároveň prosím o radu jak správně zaúčtovat. Předem děkuji. M
Zobrazit odpověd

Nákup zaměstnancem  14.09.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné proplácet zaměstnancům nákupy pro organizaci, když zaplatí svou soukromou kartou? A je případně nějaký rozdíl v úhradě soukromou kartou za fakturu nebo na paragon? Někteří zaměstnanci si chodí předem pro zálohy, ale někteří ne, nebo jim záloha nestačí. Doteď jsme to nijak neřešili... Děkuji
Zobrazit odpověd

Výměnný obchod  08.09.2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Pořádáme internetovou soutěž a ceny pro vítěze nám poskytnou naši partneři ve formě poukazů/voucherů na různé zboží i služby. Za to budou mít na našich stránkách umístěné logo a popis poskytnuté ceny. Neinkasujeme tedy ani korunu, poukazy dostaneme v elektronické podobě a všechny je rozdáme výhercům. S partnery máme uzavřenou Smlouvu o spolupráci, ve které se oni zavazují poskytnout ceny v určitém množství a hodnotě, a my za to na oplátku dáme jejich logo na naše stránky. Jak by to mělo být po účetní stránce? Je třeba poukazy uvést do výnosů a odvést z nich daň z příjmu i přes to, že finanční příjem z takové spolupráce je pro nás nula? Nebo je možné, dát poukazy do výnosů, ale zároveň i do nákladů jako náklady na reklamu nebo něco takového? Děkuji za radu. S pozdravem Karel Š.
Zobrazit odpověd

Zrušená pracovní cesta  31.08.2017
Dobrý den, snažila jsem se hledat na tomto serveru odpověĎ na můj dotaz. V roce 2016 jsme koupili letenky a zaplatili hotel na služební cestu, která se měla konat v roce 2017. Zaúčtováno na účet 381. Bohužel v roce 2017 se tato služební cesta nekonala ze zdravotních důvodů, zrušili jsme hotel i letenky. Byly nám vráceny jen poměrné částky. Jak naložit se zbylými částkami, které si hotel a letecká společnost nechaly jako storno poplatky. MOhu zaúčtovat 381 / 512 s mínusovým znaménkem?
Zobrazit odpověd

Účtování při likvidaci  18.08.2017
Dobrý den, dělám účetnictví společnosti s r.o., která vstoupila do likvidace. Ke dni před vstupem do likvidace jsme sestavili účetní závěrku a podali přiznání. Teď po vstupu do likvidace měla společnost ještě nějaké faktury za telefony, které uhradila. Můžu dále účtovat jako daňově uznatelný náklad? A jak je to s náklady příštích období, např. pojištění odpovědnosti, komplexní poj.? Jak s těmito náklady? Děkuji, T
Zobrazit odpověd

Účtování plateb kartou  07.08.2017
Dobrý den, jsme nezisková organizace. Začali jsme pro některé platby v obchodech používat naší platební kartu. Nemůžu přijít na to, jak zaúčtovat doklady, které mi zaměstnanec donese po nákupu, abych je pak mohla spárovat s platbou na výpise. Také nevím, kam je zaúčtovat v účetním programu. Do "ostatních závazků"? Nebo do "přijatých faktur"? Nákupy se týkají 501..., nic nepřeprodáváme. Děkuji
Zobrazit odpověd


Jak účtovat kavárnu  12.07.2017
Dobrý den, ráda bych požádala o radu s vedením účetnictví kavárny. Jedná se o s.r.o. plátce DPH. Především mne zajímá jak se účtuje o nakoupené kávě (ze které se budou připravovat nápoje k prodeji). Při nákupu se bude účtovat jako o nakoupeném zboží nebo o materiálu? A výstupem budou výrobky nebo služby? S tím souvisí i můj další dotaz zda je možné nakoupené věci účtovat rovnou do spotřeby nebo je nutné vést podrobnou skladovou evidenci. A ještě poslední dotaz, je nutné do výnosů zaúčtovávat každou jednotlivou prodanou položku zvlášť nebo je možné do výnosů zaúčtovat celou denní tržbu najednou? Mnohokrát děkuji za radu, tyto informace jsou pro mne podstatné, abych věděla zda na účetnictví kavárny postačím sama nebo budu muset shánět posilu.
Zobrazit odpověd

Odpis pohledávky  06.07.2017
Dobrý den, v inventurách evidujeme nezaplacenou fakturu z roku 2009 ve výši 17.106,- kč. Pohledávku jsme vymáhali prostředníctvím advokáta i soudně a máme rozsudek z roku 2013, kde soud žalovanému uložil povinnost dluh zaplatit a také úroky z prodlení. Náš dlužník v době vzniku dluhu byl fyzická osoba nepodnikající. Na soudní řízení se nedostavil a od vzniku dluhu nepřebíral poštu, nebyl k zastižení, dluh nezaplatil. Mohu pohledávku jednorázově odepsat ? Jak případný odpis zaúčtovat? Opravné položky k pohledávce nebyly účtovány. Děkuji a zdravím R. Galová
Zobrazit odpověd

Účtování eShopu  04.07.2017
Dobrý den, prosím Vás o radu, začali jsme účtovat e-shop, který vznikl od 04/2017, jde o novou firmu, která v měsíci 06/2017 překročila obrat 1 mil. Kč a od 1.8.2017 se tedy stane plátcem DPH. Cílový stav bude takový, že se bude vystavovat měsíčně 3-4 tis faktur do CZ, SK, HU, Rumunsko, Bulharsko (EU). Mají svůj vlastní program pro e-shop, který není spárovaný s účetním programem. Vydané faktury jsou schopni nám zasílat v souboru PDF po jednotlivých fakturách či v souboru excel. Zvažovali jsme vytvořit převodový můstek pro automatizované zaúčtování vydaných faktur a následné automatizované párování bankovních výpisů. Ovšem díky velkému množství plateb, nelze vše správně párovat, dobropisy, apod. a jedná se o velkou pracnost (mají několik bankovních účtů u různých bank i v zahraničí). Napadl nás tedy alternativní systém účtování. Dostaneme od klienta soupis vydaných faktur za měsíc dle jednotlivých zemí dodání a z toho zaúčtujeme výnosy a DPH jednou sumou. Banky k tomu následně spárujeme (naimportujeme), využijeme účet 261. Účet 261 by měl být tím pádem vyrovnaný, budou tam určité rozdíly díky přelomu měsíce. Nevystavují se zatím faktury nad 10 000 Kč, v případě, že ano, zaevidují se samostatně kvůli KH. Nejsem si jistý, zda tento alternativní postup je v souladu se zákonem o účetnictví či účetními standardy a daňovými zákony zejména se zákonem o DPH? Děkuji Vám, RK
Zobrazit odpověd


Platba společníkem za společnost  26.06.2017
Dobrý den, jsme akciová společnost, plátci DPH a řešíme situaci, kdy např. majitel zaplatí za firemní výdaj soukromou platební kartou. Je možné tento výdaj uplatnit v účetnictví? Účetní mi tvrdí, že to není žádný problém a že si dokonce může vybrat, zda takový doklad bude chtít proplatit v hotovosti či převodem. Je to pravda? Co na to FÚ? Je potřeba po majiteli požadovat např. výpis z účtu? A jak celou transakci zaúčtovat? Děkuji za odpověď Lucie
Zobrazit odpověd