Online poradna

Otázka:

Rozhodnutí o pokrytí ztráty

Prosíme o radu, za rok 2020 sro vykazuje Hospodářský Výsledek -351882Kč na řádku 10 daňového přiznání a na řádku 40 neuznané náklady 4629Kč.V oddíle E na vykazuje částku 347253Kč.Jakou částku máme zaúčtovat v Interních dokladech v následujícím roce 2021 po rozhodnutí Valné hromady ,že použijeme nerozdělený zisk na úhradu ztráty roku 2020.Je to částka 351882,- nebo 347253,- účet 428/431. Děkujeme za odpověď .
Odpověď:

Valná hromada rozhoduje o účetní ztrátě a tu musí vyřešit (třeba pokrytím ze zisku minulých let). Daňová ztráta se objeví jen na snížení základu daně v jiných letech. pb