Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 14 výsledků se štítkem nehmotný majetek
zaškolení zdarma  29.04.2020
Dobrý den, při nákupu investičního majetku jehož součástí byl i software na faktuře uvedli, že zaškolení k programu je zdarma. Chci se zeptat, zda nemusí být tato služba vyčíslena i když jí máme jako bonus a nebo toto na faktuře nemá být vůbec uvedeno? A celkově i když se nejedná o investiční majetek a při objednávce mi jako bonus pošlou nějaký dárek, krerý je ale uveden na faktuře i vyčíslen finančně, ale nenapočítán v konečné částce. Jak se k takovým dárkům mám jako majetkář chovat, musí být zaevidovány na kartách majetku? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Branding a nehmotný majetek  04.05.2018
Dobrý den, prosím o radu. Do společnosti nám přišla faktura (od reklamní společnosti) týkající se budování značky - branding. Přibližně se jednalo o úpravu stávajícího loga - typ a barva písma, vytvoření jednotného vizuálního stylu (vizitky, hlavičkový papír, obálky), firemní identity, definice základních fakt o firmě. Chtěla jsem se zeptat, jak zaúčtovat tuto fakturu. Mohu to dát rovnou na 518 nebo to raději časově rozlišit na 3 roky (jak nehmot. majetek), a nebo to dát do nehmotného majetku (na účet 014 nebo 019??) a odpisovat. Ale v každém případě, nárok na odpočet máme, je to tak? Děkuji za Vaši odpověď.
Zobrazit odpověd


Prodej databáze pacientů  30.03.2015

Dobrý den. Lékař OSVČ prodal databázi kartotéky právnické osobě za cenu obvyklou 4 miliony Kč na základě znaleckého zpracování. Právnická osoba bude splácet fyzické osobě několik let. Může právnická osoba databázi daňově odepisovat jako NHIM 60 měsíců? A fyzická osoba(prodávající) bude zdaňovat splátky v §10? 15% daní.Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpovědPřevod pacientů a smluv s pojišťovnou  28.02.2013

Dobrý den, prosím o vyjasnění jak zaúčtovat : s.r.o. podnikající v poskytování zdravotní péče koupila od a.s. část nestátního zdravotního zařízení ,konkrétně smlouvy se zdravotními pojištovnami, poskytování zdravotní péče o stávající pacienty. Nepřevzala žádný hmotný majetek, zařízení, závazky ani pohledávky, ani nekoupila prostory ordinace - pouze nájem . Cena byla 1 000 000,0 Kč. Jedná se o nehmotný majetek / odpisy 60 měsíců / nebo jiný druh nákladů ? Děkuji E V

Zobrazit odpověd

daňový odpis nehmotného majetku §32a ZDP  07.06.2012

Dobrý den,
prosím, jak by se počítal daňový odpis nehmotného majetku za rok 2011, když v prosinci 2010 došlo ke zhodnocení a v březnu 2011 ke zvýšení vstupní ceny.
Podle mě odpis za leden až březen se bude počítat takto...

         (zvýšená vstupní cena - odpisy)
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
         (počet měsíců odpisování - počet měsíců po které už byl matetek odepisován)

přičemž zvýšená vstupní cena je zvýšená o zhodnocení. Ale problém mám v tom, jak se bude odepisovat od dubna do konce roku. Děkuji

Zobrazit odpověd


S.R.O.-nabytí členských práv-družstevní byt  12.12.2011

Dobrý den,prosím o radu. Firma - s.r.o. nabyla členská práva a povinnosti na družstevní byt na základě dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstu za 1.450.000 Kč. Poté byla v bytě provedena rekonstrukce v hodnotě 300.000Kč. To provedlo s.r.o. na své náklady. Na přelomu roku dojde k převodu členských práv za úplatu. Jak prosím zaúčtovat nabytí čl. práv a rekonstrukci v družstevním bytě v s.r.o. a poté následný převod? A budou náklady v rámci této operace daňově uznatelné? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Koupě zdravotní dokumentace  10.12.2010

Pokud obchodní společnost podnikající ve zdravotnictví koupí od fyzické osoby-lékaře zdravotní dokumentaci pacientů (FO-lékař odchází do penze, pacienti budou spadat pod lékaře působícího v obchodní společnosti), je kupní cena u obchodní společnosti daňově uznatelným výdajem? Pro upřesnění - nejde o koupi podniku ani jeho části, dle kupní smlouvy nepřechází jakákoliv práva k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, zaměstnancům, pohledávkám a závazkům souvisejícím s podnikem, drobným movitým věcem, zásobám ani hmotnému majetku. Předmětem smlouvy je předání zdravotních karet pacientů a přeregistrace těchto pacientů od stávajícího lékaře k novému lékaři. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd