Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 11 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....)
Koupě zdravotní dokumentace  10.12.2010

Pokud obchodní společnost podnikající ve zdravotnictví koupí od fyzické osoby-lékaře zdravotní dokumentaci pacientů (FO-lékař odchází do penze, pacienti budou spadat pod lékaře působícího v obchodní společnosti), je kupní cena u obchodní společnosti daňově uznatelným výdajem? Pro upřesnění - nejde o koupi podniku ani jeho části, dle kupní smlouvy nepřechází jakákoliv práva k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, zaměstnancům, pohledávkám a závazkům souvisejícím s podnikem, drobným movitým věcem, zásobám ani hmotnému majetku. Předmětem smlouvy je předání zdravotních karet pacientů a přeregistrace těchto pacientů od stávajícího lékaře k novému lékaři. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

odpisy 2010  24.11.2010

Dobrý den.Jsme sdružení právnických osob a účetní odpisy se rovnají daňovým.Chtěla bych se zeptat zda můžeme odpisy r. 2010 - nově nakoupeného majetku neuplatňovat (neodpisovat) a začít s odpisy od následujícího roku - r. 2011. Pokud bychom odpisy uplatnily,tak bychom se dostali do ztráty a to nechceme. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Zobrazit odpověd

Vyřazení stroje-zabetobnování původních základů stroje  01.11.2010

Firma má ve výrobní hale stroj, který nyní prodává z důvodů nepotřebnosti. V době instalace stroje byly v budově pro tento stroj vybudovány betonové základy, které byly přiúčtovány jako TZ budovy. Nyní po prodeji tohoto stroje zůstanou v podlaze díry po těch původních základech stroje, které se budou zabetonovávat. Lze toto zabetonování podlahy posoudit jako opravu (uvedení do původního stavu podlahy - před dřívější instalací tohoto stroje byla podlaha bez těchto základů) nebo je nutné opět účtovat jako o TZ budovy ? Cena přesáhne 40000,-kč.

Zobrazit odpověd


Způsob výpočtu časového odpisu modelů při jejich technickém zhodnocení  23.08.2010

Jak postupovat při technickém zhodnocení neodepsaného modelu (doba odpisování stanovena počtem měsíců, technickým zhodnocením se neprodlouží životnost modelu). Odpisuje se ze zvýšené zůstatkové ceny počtem zbývajících měsíců, nebo ze zvýšené vstupní ceny původním počtem měsíců (a tím prodloužíme dobu odpisování)?

Zobrazit odpověd

Silniční daň  30.04.2010

Jsme povinni platit silniční daň za automobil používaný k služebním účelům, pokud jsme organizační složkou zahraniční právnické osoby, nemáme žádné příjmy z naší činnosti (zisky) ani výdaje na jejich dosažení,naše náklady jsou hrazeny z prostředků posílaných naší mateřskou firmou, které pouze předáváme seznam námi úhrazených položek za provoz kanceláře? V technickém průkazu je uvedená naše organizační složka, ale majitelem auta je zahraniční společnost.

Zobrazit odpověd
Půjčka společníkovi od s.r.o.  11.01.2010

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat se zdaněním úroků při poskytnuté půjčce společníkovi, který je zároveň jednatelem společnosti, a ještě pobírá mzdu na základě mandátní smlouvy. Když bude půjčka bezúročná, dodaní společník úroky obvyklé ve mzdě a s.r.o. také úroky dodaňuje? Pokud by byla půjčka úročená úrokem obvyklým, tak společník také dodaňuje úroky ve mzdě? Děkuji moc za odpověď

Zobrazit odpověd

Cestovní náhrady s.r.o. vyúčtované jednatelem,který není zaměstnancem  03.01.2010

Prosím o informaci, jak správně vyúčtovat najeté služební km jednatele s.r.o., který použije k cestě svůj osob.automobil, a s s.r.o. má smlouvu o výkonu funkce jednatele, bez nároku na mzdu,plat(není zaměstnancem dle § 6)? Ve smlouvě je sepsán nárok jednatele na náhradu veškerých prokaz.nákladů s výkonem jeho funkce, a tedy i jízdy OA, vede si knihu služ.jízd. Můžeme použít průměrnou cenu PHM dle vyhlášky cest.náhrad a sazbu zákl.náhrady? V r.2009 3,90Kč? Jenatel zaplatí sil.daň, může ji "přefakturovat" s.r.o.? Nebo má sil.daň zaplatit přímo s.r.o. a podat přinání k sil. dani? Děkuji

Zobrazit odpověd