Online poradna

Otázka:

daňový odpis nehmotného majetku §32a ZDP

Dobrý den,
prosím, jak by se počítal daňový odpis nehmotného majetku za rok 2011, když v prosinci 2010 došlo ke zhodnocení a v březnu 2011 ke zvýšení vstupní ceny.
Podle mě odpis za leden až březen se bude počítat takto...

         (zvýšená vstupní cena - odpisy)
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
         (počet měsíců odpisování - počet měsíců po které už byl matetek odepisován)

přičemž zvýšená vstupní cena je zvýšená o zhodnocení. Ale problém mám v tom, jak se bude odepisovat od dubna do konce roku. Děkuji

Odpověď:

Pokud došlo ke zhodnocení v první polovině doby odepisování, pak odpisy za leden až březen jsou správně. Pokud by došlo ke zhodnocení v druhé polovině, pak se budou počítat:

            (zvýšená vstupní cena - odpisy)
            ---------------------------------------------
             (počet měsíců odpisování / 2)

tj prodlouží se doba odepisování.

Problematiku zvýšení vstupní ceny bez technického zhodnocení zákon neřeší a jelikož je u nehmotného majetku velmi vzácná (rád se dozvím jakým způsobem to proběhlo) nevím ani o nějákých diskuzích okolo tohoto problému.

Vycházel bych z obecného předpokladu, že při zvýšení vstupní ceny bez technického zhodnocení není důvod pro prodloužení doby odepisování a odpis spočítal stejným způsobem:

                                      (zvýšená vstupní cena - odpisy)
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       (počet měsíců odpisování - počet měsíců po které už byl matetek odepisován)

tentokrát ale i v případě, kdy ke zvýšení vstupní ceny došlo v druhé polovině odepisování. pb