Online poradna

Otázka:

Koupě zdravotní dokumentace

Pokud obchodní společnost podnikající ve zdravotnictví koupí od fyzické osoby-lékaře zdravotní dokumentaci pacientů (FO-lékař odchází do penze, pacienti budou spadat pod lékaře působícího v obchodní společnosti), je kupní cena u obchodní společnosti daňově uznatelným výdajem? Pro upřesnění - nejde o koupi podniku ani jeho části, dle kupní smlouvy nepřechází jakákoliv práva k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, zaměstnancům, pohledávkám a závazkům souvisejícím s podnikem, drobným movitým věcem, zásobám ani hmotnému majetku. Předmětem smlouvy je předání zdravotních karet pacientů a přeregistrace těchto pacientů od stávajícího lékaře k novému lékaři. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Osobně bych tento nákup interpretoval jako nákup nehmotného majetku a pokud částka převýšila 60 tis. Kč, tak jej bude nutno odepisovat 72 měsíců. Dalo by se uvažovat i o variantě, že je každá jednotlivá karta samostatným majetkem - čímž asi její cena nepřekročí 60 tis. a je možné jí odepsiovat kratší dobu nebo dát rovnou do nákladů. Nebyl bych si však jistý, jestli tuto variantu obhájíte před svým správcem daně. pb