Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 47 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem daň z příjmu (DP)

Vliv vkladu do s.r.o. na daně  11.12.2013

Dobrý den, úplně se v problematice s.r.o. neorientuji, ale předpokládám, že pro odborníka nebude můj dotaz komplikovaný. Jde o to, že s.r.o. se základním kapitálem 200.000,- Kč, 1 společník právnická osoba - společník chce do firmy buď jako dobrovolný příplatek mimo ZK nebo formou navýšení ZK vložit částku cca 3,5 milionu korun, které bude mít k dispozici. Zajímal by měl daňový dopad pro s.r.o. při jedné či druhé variantě (příplatek x navýšení), zda některý z těchto příjmů vstupuje do daňového základu. Mělo by to proběhnout ještě letos, tj. 2013.

Zobrazit odpověd

Uznatelnost nákladových úroků  25.11.2013

Dobrý den, mám dotaz ohledně nákladový úroků z půjčky. Společnost s.r.o. (věřitel) půjčila druhé společnosti s.r.o. (dlužník) - obě mají stejného jednatele. Jsou úroky z půjčky u dlužníka daňově uznatelné? Úroky nejsou zaplaceny. U věřitele budou jistě tyto úroky ve výnosech a tudíž se zdaní. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Účtování pohledávky za pojišťovnou  25.11.2013

Dobrý den, jsme s.r.o., uzavřeli jsme pojistnou smlouvu se zahraniční pojišťovnou, zprostředkovatelem byla česká společnost, na škodové pojištění vozidla na období 6.9.2012 až 5.9.2016, pojistná částka na celé období 24000Kč uhrazena plně 9/2012, dne 28.1.2013 byla pojišťovně odňata licence a k tomuto dni nám vznikl nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného, podali jsme přihlášku pohledávky do likvidace v řádném termínu, v 7/2013 jsme obdrželi od pojišťovny dopis o přijetí - uznání pohledávky ve výši 21500Kč.Účtováno: ve 2012, daňový náklad 1923Kč 548/221, 22077Kč 381/221, v roce 2013 daňový náklad za období do 28.1.13, 460Kč 548/381. Dotaz zní, jak účtovat pohledávku za pojišťovnou v likvidaci ve výši 21500Kč, a jak účtovat rozdíl 117Kč (24000-1923-460-21500=117), a zda se bude jednat o daňové či nedaňové položky, a to 1, v případě, že dojde k úhradě pojišťovnou v roce 2013, dále 2, v případě,že dojde k úhradě pojišťovnou v roce 2014, dále 3, v případě, že nedojde k vrácení částky pojišťovnou vůbec. V tomto okamžiku nevíme, zda nám pojišťovna částku vrátí ani v jakém čase. Děkuji za odpověď. M V, účetní

Zobrazit odpověd

Prodej společníkovi za nižší cenu  14.11.2013

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně prodeje vozu zařazeného po ukončení leasingu jen do drobného IM v pořizovací ceně 1000,- k 30.11.2011 a to z s.r.o. společníkovi po 1.1.2014 . Prý po novele zákona o obch.korporacích již nebude pro společnosti s r.o. platit žádné zvláštní pravidlo co se týče převodu majetku z s.r.o. na společníka. Čili by nebylo nutné uplatnit při prodeji cenu obvyklou ? A bylo by tedy možné vůz odprodat např. za 1,- Kč aniž by se dovyměřilo DPH a Daň z příjmu z rozdílu mezi prodejní a obyklou cenou ? Předem děkuji za odpověď. K

Zobrazit odpověd

Zdanění prodeje podílu na s.r.o.  07.11.2013

Dobrý den, teoreticky - při prodeji 50% části podílů v s.r.o. je nutno podíl (pokud jsem ho nevlastnil déle než 5 let) danit. Z jaké částky se daň vypočítává? Z prodejní částky na smlouvě (tato částka může být dle zákona také jen 50.000 Kč, při založení sro byla hranice vkladu 100t Kč) nebo ze skutečné hodnoty podílu? Musí být poté tento podíl ohodnocen znalcem? Děkuji Vám

Zobrazit odpověd

Stavba budovy s.r.o. na pozemku společníka  14.08.2013

Dobrý den, podnikám jako FO a zároveň jsem vlastníkem s. r. o. Obě společnosti vedou podv. účetnictví. S.r.o. získala dotaci na stavbu haly. Bude ji stavět na pozemku pronajatém od FO, na kterém stojí stará budova. Tuto budovu s.r.o. zbourá (náklady na bourání jsou také zahrnuty v dotaci). Můžu jako FO odepsat zbývající ZC staré budovy (která ještě není zcela odepsaná) do daňově uznatelných nákladů z důvodu likvidace? Jde to vůbec? Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Prodej do vlastního s.r.o.  08.08.2013

Dobrý den, prosím o radu související s převodem obchodního majetku z osvč (daňová evidence) do nově vzniklé s.r.o. Dočetla jsem se, že nejjednodušší je prodej (ne vklad). Chtěla bych se zeptat,  jak je to s dokladováním prodejní ceny. Jedná se o majetek pořízený před více něž 1 rokem, je nutné mít znalecký posudek nebo stačí doložit cenu obvyklou v místě a čase např. v případě auta nabidkou s autobazaru. (osvč je stejná osoba, která bude vlastníkem s.r.o.) Děkuji.

Zobrazit odpověd

Vklad nemovitosti s hypotékou do s.r.o.  08.08.2013

Dobrý den, fyzická osoba si v 5/2013 pořídila na úvěr (hypotéku) dílnu. Od 9/2013 založí s.r.o. a tuto nemovitost by tam chtěla vložit. Doba je kratší než 5 let tj. vstupní cenou bude cena, za kterou ji v 5/2013 pořídil. Zaúčtování bude 021/411 ? Kdo bude pokračovat ve splácení úvěru, fyz. osoba nebo s.r.o. ? Kde by se případně závazek vůči bance v s.r.o. účtoval ? Moc děkuji.

Zobrazit odpověd

Čerpání peněz z vlastního s.r.o.  02.08.2013

SRO-1 společník. Vklad Kč 200.000,- na bankovní účet jako základní kapitál při vzniku firmy z vlastních peněz. Nyní firma již prosperuje a společník by chtěl peníze ze SRO ve výši Kč 200.000,- zpět. Je to možné??? Jak je z firmy dostat účetně a přitom nijak neměnit výši ZK, např. z účtu nebo z banky. Společník dále zůstává jediným společníkem, z firmy neodchází, pouze peníze potřebuje zpět na osobní záležitosti. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpovědTvorba rezervy na opravy majetku  26.06.2013

Dobrý den, s.r.o. vlastní budovu, ve které bude vyměńovat okna a opravovat část střechy. Chce si vytvořit zákonnou rezervu na opravu DHM. Jsou k tomu potřeba doložit rozpočty na opravu od firmy která bude pravděpodobně opravy provádět ( je možné, že opravu provede jiná firma )? Co všechno by ještě mělo s.r.o. mít na doložení ohledně vytvoření rezervy na opravy. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Ubytování zaměstnance dodavatele  22.06.2013

Dobrý den, ráda bych vás poprosila o radu. Jsme stavební firma, která si najímá jinou firmu pro odborné stavební práce (subdodávka). Můžu si dát do daň. nákladů ubytování pracovníků této subdodav. firmy? Nebo je musí mít v nákladech dodav. firma a nám pak náklady na ubytování přefakturuje či zahrne do ceny prací? Děkuji A

Zobrazit odpověd

Dlohodobé vyslání zaměstnanců do Německa  10.06.2013

Dobrý den, mám založenou firmu s.r.o. v čechách. Mám tři zaměstnance a získal jsem pro ně dlouhodobě práci pro nemeckou firmu. Tuto práci budou vykonávat na uzemí německa a já budu tuto práci fakturovat německé straně. Co všechno musím udělat pro to abych neporušil ani české a ani německé zákony. Děkuji za odpověd.

Zobrazit odpověd

Uznatelnost sekačky na trávu  05.06.2013

Dobrý den, pracuji jako ostraha objektů a k naší práci patří i udržování koridorů EZS (střežení paprskem) kde je nutno sekat trávu pro udržení funkčnosti. Děláme to ručně, protože vedení firmy tvrdí, že nemůže koupit sekačku, že by nešla dát do nákladů. Podle mě je to ale prostředek nutný k výkonu smluvní činnosti. Prosím poraďte. Děkuji, M

Zobrazit odpověd


Oprava nezaúčtovaného odpisu pohledávky  14.05.2013

Daňový odpis pohledávky. Dobrý den, firma s.r.o., vede podvojné účetnictví. Zákonná opravná položka byla vytvořena 558/391 v roce 2011 na neuhrazené faktury splatné roku 2007, ke konkurzu se ale firma tvořící zák. opravnou položku přihlásila už v roce 2010. Soudní rozhodnutí o konci řízení, nedostatku majetku atd. skončil v roce 2011. Bohužel v roce 2011 nebyla zák. opr. položka zrušena a nebyl zaúčtován daňový odpis. Žalovaná firma zanikla 23.6.2012. Účetnictví jsem převzala v roce 2012. Zpracovávám DPPO - máme odklad, chci zaúčtovat zrušení opravné položky 391/558 a účtovat odpis pohledávky 546/311, bohužel nevím, zda když soud proběhl v roce 2011, můžu účtovat odpis pohledávky daňový? Je vůbec správně, že předchozí účetní účtovala zákonnou opravnou položku v roce 2011, tedy po roce přihlášení k soudu? Děkuji mnohokráte za Vaši odbornou radu, pomoc. P B

Zobrazit odpověd