Online poradna

Otázka:

Webové stránky - služba nebo majetek?

Chtěla bych se zeptat, účtuji společnost s ručením omezeným a nechala si vytvořit webové stránky v hodnotě 234 000 Kč. Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek nebo si to můžou dát celé do nákladů? Pokud je to nehmotný majetek, kolik měsíců se bude odepisovat?

Odpověď:

Ač tuto otázku asi řeší velká řada poplatníků, není odpvěď jednoduchá a ani jednoznačná.

Přikládním se k názoru, že webové stránky jsou dlouhodbý nehmotný majetek a pokud jejich pořizovací cena přesáhne 60 tis. Kč, je nutné jej odepisovat. Problém je v tom, jak dlouho.

Webové stránky, na kterých jste dostali zadali dotaz a ze kterých jste obdrželi tuto odpověď (nebo pomocí kterých jste ji vyhledali) jsou software a ten se odepisuje 36 měsíců rovnoměrně, bez přerušení, počínaje měsícem následujícím po uvedení do provozu. To je dáno hlavně tím, že jádrem je skutečně "program" pomocí které se dotazy zadávají, řadí, vyhledávají a zobrazují.

Prosté, pasivní webové stránky, které nic aktivně neumí, jen se zobrazí na kliknutí softwarem být nemusí. Zvláště pokud jádrem je grafická, estetická stránka webu. (Obdobně jako článek napsaný ve wordu, prezentace sestavená powerpointu nebo excelovská tabulka se vzorečky a makrem také nejsou softwarem.) Pak se jedná o ostatní nehmotný majetek, který se však odepisuje 72 měsíců.

V některých výjmečných případech lze webové stránky (kde těžištěm je obraz a zvuk) označit za audiovizuální dílo, což je nehmotný majetek odepisovaný 18 měsíců. pb