Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 80 výsledků se štítkem nemovitosti a byty
Odpisy družstevního bytu  21.12.2015

Dobrý den. Vydražil jsem jako FO družstevní podíl v bytovém družstvu, s právem užívání družstevního bytu. Byt jsem ihned dal do podnájmu. Družstvu jsem zaplatil 4840,- administrativní poplatek za přepis. Odepisovat byt v rámci DHM nemohu, mohu ale peníze vynaložené na získání družstevního bytu (nákup podílu, přepis) zadat jako daňově uznatelný výdaj? V lednu budu doplácet družstvu zbytek dluhu za zateplení domu a převádět byt do OV. Jak postupovat pak, už asi nebudu mít co odepisovat, kromě poplatků za převod v rámci okamžitých výdajů. Nebo raději počkat na převod do OV a pak začít odepisovat náklady spojené se získáním bytu? Prosím o odpovědi, děkuji Vám předem. S pozdravem, Burian

Zobrazit odpověd

Sleva na daň z nemovitosti  12.12.2015

Lze dostat slevu na dani z nemovitosti z důvodu nemožnosti jejího řádného užívání - ztížený přístup, ztížený až znemožněný příjezd? Jedná se o 4 měsíce v r. 2014 (výkopy pro kabelové rozvody silnoproudu a veřejného osvětlení) a 5 měsíců v r. 2015 (výkopy pro rekonstrukci vodovodu a další výkopy pro silnoproud). Předpokládám slevu ve výši 9/12 daně za r. 2016, splatné k 31.5.2016.

Zobrazit odpověd

Povinnost přiznání k dani z nemovitosti  27.11.2015

Dobrý den! V roce 1994 jsem přestavěl jednopokojový RD na RD s dvěma byty. Každoročně mi přichází výměr na daň z nemovitosti, kterou řádně platím. Dnes jsem dostal oznámení, že daň byla vyměřena nesprávně, neboť platím daň za RD, zatím co bych měl platit daň za dva byty. Prosím o sdělení, u koho nastala chyba (předpokládám, že na FÚ) a pokud bude daň vyšší, za jak dlouhé období zpětně jí lze vymáhat. Děkuji!

Zobrazit odpovědVýdaje při pronájmu  23.11.2015

V listopadu 2015 jsem koupila panelový byt za účelem pronájmu. Budu jej pronajíma ihned po vkladu do katastru a provedení nezbytných oprav v bytě, tj. 2016. Hodlám uplatňovat skutečné výdaje. 1) Do jaké odpisové skupiny patří panelové byty a jaký bude základ pro odpisování (celková pořicovací cena) ? 2) Mohu si uplatnit výdaje jako mobilní telefon a platby za volání (nutné pro komunikaci s RK a nájemníky), náklady na naftu/automobil (souromý vůz bez silniční daně použitý pro prohlídky a výběr nájmu), počítač (pro vedení příjmů, výdajů, korespondenci s RK a nájemníky...) atd.? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Pronájem bytu pro podnikání  18.11.2015

1. Může si s.r.o. pronajmout jako nájemce bytovou jednotku v jiném městě než je sídlo s.r.o.? V jakých případech by jste považoval nájemné za daňově uznatelný náklad s.r.o.? Bylo mi řečeno, že bude nutné správci daně doložit, že se jedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To znamená prokázat, že v daném bytě bydlí pouze zaměstnanci nebo management, kteří jsou na pracovní cestě, případně je využíván jiným způsobem v rámci podnikání (například pro účely pracovních schůzek, k úschově některých materiálů). Jakým způsobem by jste doporučil prokazovat správci daně toto využití? 2. Může bytovou jednotku pronajmout nejenom vlastník ale i nájemce, který to dále podnajme s.r.o.? Bude příjem nájemce z podnájmu podléhat stejným pravidlům – tedy § 9 ZDP příjmy z nájmu? 3. Je příjem z nájmu dle § 9 ZDP osvobozen od placení odvodů na zdravotní a sociální pojištění? Lze uplatnit slevu na poplatníka 24.840,- Kč u stejného daňového poplatníka dva krát – tedy jak u příjmu z nájmu (§9 ZDP) tak u příjmu ze závislé činnosti (§ 6 ZDP)? Moc krát děkuji za Váš čas a názor.

Zobrazit odpověd


Daň z prodeje nemovitosti  11.11.2015

Dobrý den, mam otázku ohledně daně z prodeje nemovitosti. Přítel se svojí bývalou manželkou prodávají byt v osobním vlastnictví na který mají hypotéku. Do ted jsem si myslela, že je naprosto jasné, že daň z prodeje musí zaplatit, ale jak brouzdám na netu, přestávám se v tom vyznávat. Čtu, že pokud má majitel v nemovitosti trvalé bydliště minimálně dva roky před prodejem, daň neplatí. Přítel vlastní byt necelých 5let a trvalé bydliště v bytě má doposud. Musí tedy s bývalou manželkou platit nějakou daň ohledně prodeje, nebo ne??? Děkuji za odpověď, Novotná

Zobrazit odpověd


Nákup rozestavěné stavby a DPH  10.11.2015

Dobrý den. Společnost s ručením omezeným koupila v 9/2015 stavební pozemek s rozestavěnou stavbou nezapsanou do katastru nemovitosti v exekuční dražbě. Pozemek je zatížen DPH. Exekutorem byl vystaven doklad za platbu za pozemek včetně DPH. Společnost s ručením omezeným chce stavbu dokončit a včetně příslušného pozemku opět prodat se zatížením DPH. Do účetnictví si tedy vše zařadí jako nehmotný majetek, nikoli jako zboží. Múže nyní společnost uplatnit DPH na vstupu za nákup této nemovitosti? Děkuji za odpověď, Monika J

Zobrazit odpovědZahájení pronájmu  07.09.2015

Dobrý den, vlastním 12 let rodinný dům, který chci od roku 2016 pronajímat podle §9 a uplatňovat skutečné výdaje. V roce 2015 jsem vyměnil okna, podlahy, koberce, koupil zcela novou vestavěnou kuchyň vč. vestavěných spotřebičů (vše pevnou součástí domu). Moje otázky: 1. Z jaké VC budu odepisovat dům? Z reprodukční ceny (oceněnou znalcem) v roce 2016? 2. Stanou se veškeré výše uvedené výdaje pro účely DZP již součástí reprodukční ceny domu? Je proto potřeba znalci tyto výdaje zdokumentovat? Je potřeba tyto výdaje evidovat v daň evidenci pokud se promítnou přímo do reprodukční ceny? 3. Je možné uplatnit jednorázové výdaje v DAP za 2016 za pračku, televizi atd nakoupenou v roce 2015 s PC jednotkovou menší než 40 tis. (předpokládám, že nepůjde o odpisy). Tyto movité věci budou používány až od roku 2016 nájemci. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd


Prodej zděděného pozemku s příslušenstvím  28.08.2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda budeme platit daň 15% z prodeje nemovitosti z níže uvedeného případu : 1. můj manžel se stal dědicem podílu na nemovitosti, kde pozemek byl koupen pozůstalým v roce 06/2008, nová stavba na pozemku byla zkolaudována v roce 01/2012. 2. manžel nabytý finanční podíl z prodeje nemovitosti použil na své bytové potřeby, kdy postavil novou nemovitost pro trvalé bydlení, kolaudace 09/2015. Děkuji A S

Zobrazit odpověd

Prodej darovaného bytu  24.08.2015

promiňte, odstranil jsem překlepy v dotazu: Dobrý den, se zájmem jsem přečetl Váš článek http://www.adar.cz/informace-a-nastroje/zdaneni-prodeje-bytu. Velmi bych si cenil, kdybyste mi poradili, jak mám postupovat v mém případě. V říjnu 2014 jsem od otce dostal darem byt. V tomto bytě nebydlím ani nemám přechodné bydliště. Bydlel v něm otec, asi 40 let. V červnu 2015 otec umřel. Tržní cena bytu je asi 750-800 tisíc, stejná nebo podobná byla i v době, kdy byl darován. Chtěl bych byt prodat a moje obava je, abych neplatil daň z příjmu 15% z celé prodejní ceny bytu. Cenu pro určení darovací daně jsme tehdy neurčovali. Lze nějak, např dodatečným znaleckým posudkem určit, jaká byla tehdy cena, a tuto cenu započítat jako související výdaj snižující základ daně z příjmu? Tj. daň z příjmu by byla určena rozdílem projení ceny a znaleckého odhadu ceny před rokem? Předem děkuji za reakci, I I Š

Zobrazit odpověd

Daň z nabytí družstevního bytu do osobního vlastnictví  17.08.2015

Dobrý den, koupili jsme v únoru 2015 družstevní podíl, čímž jsme uhradili veškeré pohledávky vůči družstvu. Placeno hypotéčním úvěrem. Nyní řešíme přepis do OV a není nám jasná daň z převodu nemovitosti ( ve smlouvě jsme podepsali, že ji budeme hradit my jako kupující, nicméně nám na FÚ v Mladé Boleslavi oznámili, že od 1.1.2015 jsme od této daňe osvobozeni.t.j.daň z převodu nemovitosti se u převodu družstevního podílu do OV na člena družstva neplatí. Prosím o vyjádření, zda jsme povinni daň uhradit či nikoli. Děkuji Ž.P.

Zobrazit odpověd

Kdo zaplatí daň z převodu nemovitosti  17.08.2015

Dobrý den, ráda bych se zeptala, moje maminka prodává rodinný domek, ale ráda by, aby ten kupující zaplatit převod - daň z nemovitost, což činí : 32.000 Kč. Jenže údajně to má platit ten, co to prodává, tak nevím. Maminka tedy žádala, aby zaplatili aspoň polovinu z částky, ale i toto odmítli. Bohužel domek prodáváme již skoro čtyři roky a museli jsme dost snížit cenu, mamince zemřel manžel, nyní to je již osm let a sama ten baráček nezvládne a navíc je již v DD. Také tam máme ještě nábytek, tak snad budeme doufat, že budou ochotni to sami vystěhovat..... zatím jsme to s nimi nediskutovali. Děkuji za radu. S pozdravem .... p. Š

Zobrazit odpověd

Přerušení zrychlených odpisů bytu  15.08.2015

Dobrý den, při pronájmu bytu uplatňuji do nákladů zrychlené odpisy pořizovací ceny bytu a chci se zeptat, zda jeden rok mohu vynechat a do nákladů odpisy nedávat a jakou výši odpisů dát do následujícího roku, zda brát v úvahu roční odpis, který jsem do nákladů nedal a následující rok dát do nákladů odpis menší částky odpovídající dalšímu roku odepisování. Děkuji

Zobrazit odpověd
Odpočet DPH z přípravy prodeje  23.07.2015

Dobrý den,moc prosím o zodpovězení dotazu: S.r.o. koupila v dražbě starší nemovitost s pozemkem. V domě provedla vyklízecí a uklízecí práce (dodavatelé je účtovali s DPH) a v příštím čtvrletí jmenovanou nemovitost prodá. Použjí § 56 zák. o DPH a budou fakturovat bez DPH. 1. Mohou si uplatnit v tomto čtvrtletí odpočet na vyklízecí a uklízecí práce? 2. Musí v příštím čtvrtletí krátit tento odpočet nebo ho vůbec neuplatnit? Děkuji mnohokrát za odpověď."Vandr"

Zobrazit odpověd