Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 145 výsledků se štítkem pracovní vztahy (a švarcsystém)
Dovolená jednatele  01.03.2021
Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele jsme sjednali nárok na 25 dnů dovolené. V říjnu 2020, bylo evidováno 20 dnů dovolené. Uzavřeli jsme dohodu o ukončení mé funkce jednatele k 31-12-2020. Žádal jsem proplatit 20 dnů dovolené. Mimo odstupného jsme dohodli, že s.r.o. proplatí 10 dnů dovolené a 10 dnů bude vybráno. V listopadu jsem onemocněl. Z tohoto důvodu jsem 10 dnů dovolené nečerpal. s.r.o. proplatila podle dohody 10 dnů. Zbývajících 10 dnů odmítá proplatit s odkazem na uzavřenou dohodu. Domnívám se, že v tomto případě, se postupuje podle §266 zákona 513/1991 o projevu vůle. Předem děkuji za Vaši zprávu. S pozdravem a přáním pevného zdraví Václav Š
Zobrazit odpověd

Podníkání prostřednictvím dalších osob - zdanění, EET, DPH  22.03.2020
Dobrý den, Prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochotná i zaplatit za odpověď, kolik stojí odpověď prosím? Podnikám na volnou živnost v oblasti hlídání dětí ( volná živnost -Mimoškolní výchova a vzdělávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.) Mám několik dotazů: 1) Jakou formou podnikat s jakou živnosti? Chtěla bych zjistit jak to správně udělat, abych tuto službu mohla nabízet svým zákazníkům i skrze jiné OSVČ (jiné chůvy), svým způsobem že bych byla něco jako agentura na zprostředkování služeb (hlídání dětí) , ale nechci se pouštět do nějakého založení firmy, jelikož se jedná o jen pár zakázek za rok. Stačilo by mi přidat si na živnostenský list další živnost - 47. Zprostředkování obchodu a služeb? Není u ní uvedeno jestli tento typ služeb se na ni vztahuje, naopak je u ní uvedeno že se nevztahuje na zprostředkování zaměstnání - ale doufala jsem že pokud bych službu zprostředkovala další OSVČ, ne jen fyzicke osobně, nešlo by tedy o zaměstnání? 2) Jakou formou vše danit? Pokud by šlo podnikat formou jakou jsem popsala výše, mám hlavně dotaz, jak to danit. V reálné situaci by ti fungovalo tak, že zákazník mi zavolá, chce na večer chůvu (většinou se jedná o jednorázové, nepravidelné hlídání, jen zřídkakdy mě někdo kontaktuje s poptávkou pravidelného hlídání). Já zavolám chůvě, pošlu ji adresu atd, ona večer službu vykoná (pohlída děti) a rodiče zaplatí v hotovosti jí. Já bych si z této částky vzala od chůvy 20% jako provizi za zprostředkování této služby. A nyní kdo co daní? Mohla bych já fakturovat (a tím i danit) jen těch 20%, prostě jen tu částku co by mi chůva dala (poslala na účet)? Že já bych vystavovala fakturu vlastně tě chůvě? A ta chůva by vystavovala fakturu (nebo EET účtenku na místě) těm rodičům a provizi kterou by dávala mě by si buď dávala do nákladů a nebo ji neřešila (pokud by používala paušál 60% asi by se jí to nevyplatilo). Šlo by to takto? 3) EET? Pokud by to takto výše šlo, musela bych EET vystavovat jen v případě, že by mi chůva dala peníze (tu provizí) v hotovosti , v době kdy by mi to posílala na účet se EET vystavovat nemusí? Moc děkuji za odpověď. Zuzana
Zobrazit odpověd

Odvody pojistného z DPP  15.10.2019
dobrý den .kdo je povinen zaplatit odvody a jaké pokud plat na DPP přesahuje částku 10 000,- korun? pokud zaměstnavel tyto odvody neprovádí a je to jeho povinnost co proto udělat, aby se to uvedlo do pořádku dle zakonů čr? je povinen zaměstnavatel vydávat vypatní pásky i na DPP? jak vyřešit situaci když vám zaměstnavatel umožní pracovat nad ramec 300 hodin?
Zobrazit odpověd


Cestovné spolku  04.04.2019
Dobrý den, jsme spolek a chtěla bych poprosit o radu ohledně výplaty cestovného. Pokud mám s členem spolku podepsanou DPP a on na služební cestě použije soukromé vozidlo - mohu mu vyplácet pouze náhradu za PHM a amortizaci, ale už mu nevyplácet stravné? Půjde o daňově uznatelný náklad pro spolek? Pokud člen spolku, který je OSVČ (není s ním uzavřena DPP), použije pro účast na konferenci a pro prezentaci spolku své soukromé vozidlo - můžeme mu vyplácet náhradu za PHM a amortizaci? Bude muset tento příjem zdanit? Pro spolek půjde o nedaňový náklad? Děkuji za odpověď E V.
Zobrazit odpověd


Odměny sportovním činovníkům  04.01.2019
Dobrý den, jsme hokejový oddíl a poskytujeme odměny pomocným funkcím při utkáních našich mužstev na našem ZS - jedná se povinné činovníky, které musíme zabezpečit-časoměřič, zapisovatel, trestoměřič, apod.-sazebník odměn je dán ČSLH. V současné době je odměňujeme na základě DPP, je jim měsíčně srážena srážková daň a vyplacená čistá odměna odpovídá sazebníku odměn. Zjišťovala jsem, jaká je praxe u ostatních klubů a prakticky nikde jinde toto neřeší jako DPP a částky nezdaňují. Přistupují k těmto funkcím buď jako k rozhodčím (tito funkcionáři ale nemají žádnou licenci), nebo jako k jakýmsi nahodilým činnostem a víc neřeší, stejně jako zdanění neřeší ani ti odměňovaní. Rozhodčí odměňujeme na základě jimi vystaveného dokladu, mají licenci a řeší si zdanění sami. Jaký je správný postup v této věci? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Jaká smlouva na brigádu  01.10.2018
Našel jsem si brigádu a jedná se o pravidelný rozvoz jídel. Nejsem OSVČ, jsem důchodce. Jakou mám sepsat smlouvu? DPP nebo příkazní smlouvu? Kolik si můžu vydělat, abych nemusel platit soc a zdrav pojištění? Jsem přihlášený v systému jejich firmy a vidím tam, kolik jsem ten den vydělal a vidí to i jejich firma a tak nemohu nic nepřiznat. Děkuji za odpověď. PetrK
Zobrazit odpověd

Zdanění nezaplaceného švarc-systému  05.04.2018
Dobrý den.. V roce 2017 jsem byl 3 měsíce zaměstnán na živnostenský list, OSVČ.. Jenomže jsem si nevydělal ani korunu, jelikož jsem byl oklamán a okraden údajným zaměstnavatelem.. Byl jsem na OSVČ v ČR ale jezdil jsem do německa.. A tudíž se chci zeptat, když jsem nevidělal ani korunu, musím podávat daňové přiznání ?.. Vlastně totiž nemohu přiznat žádnou daň z příjmů, když jsem žádný příjem neměl.. Předem mnohokrát děkuji za odpověď.. Schneider Dan
Zobrazit odpověd


Financování školení dodavatele  12.02.2018
Dobrý den, chci se zeptat ohledně obchodního zástupce. Firma chce vyslat obchodního zástupce, který pracuje pro firmu na IČO na školení do zahraničí. Kdo bude toto školení hradit? Firma, která vysílá pracovníka? Nebo si to musí zaplatit obchodní zástupce sám a v tomto případě, může to firmě vyfakturovat? Děkuji, Petr Odstrčil
Zobrazit odpověd

Práce společníka pro společnost  22.01.2018
Dobrý den, z důvodu daňové optimalizace bych rád přenesl současné podnikaní OSVČ do SRO. Situace nyní: OSVČ, skutečné výdaje, kvartální plátce DPH. Většina mých zákazníků jsou plátci DPH, přes moji osobu proteče relativně velký obrat, ze kterého mám cca 15% odměnu za práci, proto se mi žel nevyplatí paušální výdaje (a obrat je vyšší než 600 /1 200 tis). Jde o reklamu na internetu, poradenství kolem webů apod. Rád bych založil SRO, kde budu jediný společník a jednatel. Jde mi o to, zda je v pořádku a legální: 1) odměňovat se za výkon funkce do 2 499 Kč / měs 2) zaměstnat sám sebe na zkrácený úvazek za minimální částku (dejme tomu 5-8 000 Kč / měs hrubého) 3) vyvést peníze na dohodu o provedení konkrétní (a jiné) práce než v úvazku (několikrát do roka a do 10 000 Kč/měs) Fakturovat v sro budu činnosti, kde je velké procento výdajů - tedy kdy většina proteče na reklamu. Četl jsem zdejší fórum a viděl jsem možné výklady u DPP a sebe sama, pokud ale budu zaměstnávat sám sebe na HPP nebo i poloviční úvazek, je dle mě situace stejná jako u DPP (podřizovat se sám sobě, role nadřízený/podřízený, závislost práce apod) Chtěl bych zůstal i OSVČ a přejít na výdajový paušál - fakturoval bych tady jen situace, kde jsou minimální náklady (poradenství kolem webů, konzultace apod). Takto bych měl při stejném obratu ušetřit několik desítek až stovek tisíc ročně na ZP,SP. Děkuji za odpověď. Ram
Zobrazit odpověd


Odměňování trenéra  04.01.2018
Dobrý den, jsme sportovní klub, který zaměstnává trenéry na DPP. Přišel k nám nový trenér, který u jiného klubu pracoval na základě Smlouvy o trenérské činnosti,uzavřené podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Ve smlouvě se mimo jiné říká: Předmět smlouvy-Trenér provádí níže definovanou trenérskou činnost pro SK na základě svého členského vztahu. Tuto činnost nelze zajistit osobami v pracovně právním vztahu s ohledem na její povahu, zejména pokud jde o nemožnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby, o nepravidelnou a příležitostnou potřebu jejího zajištění atd. Dále je tam uvedeno: Povinnosti SK- SK se zavazuje, že za činnost podle čl. II poskytne trenérovi odměnu ve výši 3500Kč za období září, říjen a listopad. Sjednanou odměnu bude SK trenérovi vyplacena nejdéle 30.11.2017, a to na základě trenérem předloženého a SK odsouhlaseného soupisu provedené činnosti. Trenér bere na vědomí, že je povinen tento příjem zdanit dle příslušných právních předpisů. Poznámka-Příjem z této činnosti lze podřadit pod tzv. ostatní příjem z příležitostné činnosti dle §10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmu, a to za podmínky, že se bude jednat o ojedinělou činnost. Takový příjem je osvobozen od daně z příjmu, pokud za rok nepřesáhne částku 30 000Kč. Nebude-li se jednat o ojedinělou činnost, pak se příjem posuzuje podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmu jako příjem ze samostatné činnosti (příjem z výkonu nezávislého povolání). Tento příjem podléhá zdanění vždy. Prosím o posouzení, zda je možný takový postup při odměňování trenérů, moc se mi to nezdá. Případně jaká plyne pro nás odpovědnost, pokud si trenér bude svoje příjmy zdaňovat sám jak se píše v poznámce ( u nás se jedná o pravidelnou činnost)
Zobrazit odpověd

Pracovní doba na pracovní cestě  06.12.2017
Dobrý den, mám dotaz ohledně proplácení času na služebních cestách. Jedná se o práci servisního technika, jsem vysílán zaměstnavatelem na různé služební cesty. Na některé se jezdí služebním servisním vozidlem a na některé je nutné se dopravovat např. vlakem, letecky apod. Jako servisní technik mám pružnou pracovní dobu a hlavně by mě zajímalo zda mi náleží mzda za čas na cestě, občas jsme nuceni cestovat i o víkendech anebo státních svátcích. Je rozdíl zda je svátek v týdnu a já cestuji, anebo když je to třeba neděle a já se vracím ze služební cesty? Děkuji za odpověď Ch
Zobrazit odpověd

Penzijní připojištění společníka s.r.o.  28.11.2017
Dobrý den, jsem jednatel a jediný vlastník s.r.o. Společnost nemá žádné zaměstnance. Zajímá mě, jestli je nějaká možnost, jak si ze společnosti nechat vyplácet příspěvek na doplňkové penzijní spoření, aby byl pro společnost daňově uznatelným nákladem. Napadlo mě uzavřít sama se sebou DPP, ale zde na stránkách jsem se dočetla, že to není vhodný způsob. Pokud bych sama se sebou uzavřela jednatelskou smlouvu, mohla být jednou z odměn i platba na penzijní spoření? Děkuji
Zobrazit odpověd

Povinosti při zaměstnávání  31.08.2017
Dobrý den, rád bych zaměstnal na Dohodu o pracovní činnosti zaměstnance v rámci nekolidujícího zaměstníní, který je vedený na úřadu práce a který si může vydělat maximálně 5500,-. Co všechno jsem povinen za něj odvádět, když u mě podepíše prohlášení poplatníka daně a když za něj úřad práce platí zdravotní pojištění? Děkuji a přeji hezký den.
Zobrazit odpověd

Práce společníka pro společnost  09.08.2017
Dobrý den, založil jsem nové s.r.o. a jsem v něm jediný společník i jednatel. Nejspíš nebudou ani žádní zaměstnanci. Za funkci jednatele nechci pobírat žádnou odměnu. Než se společnost rozjede, myslel jsem, že bych pracoval pro společnost na DPP. Sociální pojištění bych neplatil a zdravotní pojištění bych si platil sám. Čas od času bych si vyplatil podíl na zisku a ten pak zdanil. Je to takhle v pořádku? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Přestávka na oběd  07.08.2017
Dotaz se týká obědů pro zaměstnance. 1. Pokud pracují na 4hodiny..musi se v docházce vykazovat přestávka na oběd? Pracují třeba od 8h do 12h. Přestavka by neměla byt na zač. a konci prac. doby..... Na oběd ale chodí , příspěvek na stravné jim poskytujeme 2. Dále ještě příspěvky na obědy (55% z-tel, 45%z-ec) muže i statutární ředitel na smlouvu o výkonu funkce? Děkuji
Zobrazit odpověd

Ukončení činnosti jednatele  05.08.2017
Dobrý den, prosím o radu. Mám uzavřenou pracovní smlouvu ve společnosti s r.o., kde jsem zároveň i jednatelem. Společnost má ještě jednoho jednatele, který je i zároveň společníkem. Můžeme jednat oba samostatně. Chci ze společnosti odejít v co nejkratší době. můžu si sama podepsat ukončení pracovní smlouvy dohodou? Jak nejrychleji můžu složit funkci jednatele? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Souběh dvou DPP  01.08.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné mít měsíční příjem z více DPP větší než 10 000 Kč aniž bych musela platit zdravotní a sociální pojištění. Pro příklad: DPP1 - 5 000 Kč, DPP2 - 7 000 Kč, atd. Každá tato DPP je podepsána u jiné společnosti. Tedy v jedné společnosti DPP nepřesáhne částku 10 000 Kč. Ovšem pokud se tyto dohody z jednotlivých společností sečtou, přesáhnou částku 10 000 Kč.
Zobrazit odpověd

Fakturace místo mzdy od zaměstnavatele  12.07.2017
Dobrý den, zaměstnavatel mě požádal ať si založím OSVČ kvůli vyfakturování provizí. OSVČ budu mít nyní na hlavní činnost a budu dostávat fixní plat plus za mě bude hrazeno zdrav + soc pojištění + daň -> chápu tedy dobře, když například mám domluvených 30 000,- tak k tomu přičtu 4 000,- (což mi byly stanovené zálohy na zdrav a zálohy na soc. poj) a celé to vynásobím těch 34 tisíc a odvody x 1,15 (15% daň) a to vyfakturuji ? děkuji za radu, nechci se totiž nechat okrást :D
Zobrazit odpověd

Práce na smlouvu o dílo bez živnostenského listu  24.05.2017
Prosím o radu , týkající se zdanění sázení stromů. Zda se jedná o příležitostnou činnost pokud fyzická osoba na smlouvu o dílu obdrží částku 30 000,- Kč v období jednoho roku za sázení stromů a současně je u té samé organizace zaměstnána na dohodou o provedení práce na sázení stromů za 1.700,- Kč. měsíčně. Dohoda o provedení práce je zdaňována srážkovou daní.Je možné začlenit uvedených 30 000,- do příležitostné činnosti, která je od daně osvobozena. Děkuji G
Zobrazit odpověd

Odměny společníka  24.02.2017
Dobrý den, mám dotaz ohledně výkonu práce a případných odměn v s. r. o. Jedná se o jediného vlastníka, jednatele, který nemá žádné zaměstnance (bude jedna slečna na dpp) a jde o to, aby si mohla tato osoba vyplácet nějaké občasné odměny. Je lepší mít smlouvu o výkonu funkce a nějakým způsobem v ní odměny uvést s tím, že není stanovena periodicita odměn (jak, aby to bylo průchozí?) nebo mít dpp ale ne na funkci jednatele (kvůli souběhu funkcí)? Pokud tato osoba bude mít soukromý vůz k občasnému pracovnímu užití, stačí to zahrnout do případné smlouvy a na takové cesty mít knihu jízd s tím, že bude mít jak proplacen benzín, tak paušál za každý ujetý km (3,90Kč) a celé to bude jako klasické cestovní náhrady? Děkuji Vám předem za odpověď !
Zobrazit odpověd

Co odvádět ze smlouvy, která není jako typ smlouvy v zákoně upravena  31.01.2017
Na základě smlouvy o výkonu činnosti experta (uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), budu vyslán na vykonání práce mimo ČR. Organizace v ČR bude hradit odměnu za vykonanou činnost, ale dle smlouvy, já odpovídám za uhrazení daně z příjmů a pojistného dle platných předpisů České republiky. Můžete mi prosím vás napsat, co budu platit, jak často, jakým způsobem (fyzicky na pobočce banky, nebo přes internet bankovnictví), jaký formulář je potřeba vyplnit, musím povinně platit sociální pojištění a zdravotní (U VZP mam dočasně zamrznutý účet protože už delší dobu bydlím v zahraničí, kde si platím místní pojistku, a nový zaměstnavatel mi bude platit mezinárodně uznávané zdravotní pojištění zahrnující také ČR). Můžete mi prosím vás napsat, jaký bude čistý příjem v případě, že hrubý příjem bude na příklad 50.000,-kc/měsíc? Děkují vám
Zobrazit odpověd