Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 11 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem daň z příjmu (DP)

Oprava družstevního domu družstevníkem  13.07.2018
Dobrý den. V bytovém družstvu došlo k pojistné události, kdy jeden nájemník vytopil vodou několik dalších bytů. Likvidátor pojišťovny vypočítal škodu, odečetl spoluúčast a pojišťovna vyplatila družstvu pojistné plnění ve výši cca. 10 tis. Kč. Představenstvo družstva rozhodlo po dohodě s nájemníky, že tato částka bude v hotovosti vyplacena jednotlivým poškozeným, kteří si zajistí opravu ( vymalování, úklid, atd..) svépomocí. Jak toto zaúčtovat? Plnění od pojišťovny zřejmě na 648. Ale jak ošetřit tu výplatu nájemníkům, aby se částka dostala na pětkové účty? Popř. nějaký jiný způsob.... Předem velice děkujeme za odpověď.
Zobrazit odpovědNáklady hrazené z dotace  03.04.2018
Dobrý den. Nezisková organizace má hlavní a vedlejší činnost. Dostla dotace jak na hlavní, tak i vedlejší činnost na úhradu nákladů určité činnosti. Podle zákona o dani z příjmů jsou dotace osvobozeny od daně. V daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob se tyto dotace zohlední v řádku 101? Jak je to s náklady, které byly z těchto dotací hrazeny. Musí se v přiznání k dani z příjmů uvést ve stejné výši jako dotace (podle vyúčtování dotací) vyúčtovat v tabulce A daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Děkuji za odpověd
Zobrazit odpověd

Prodej nepotřebného majetku  07.03.2018
dobrý den, mám dotaz ohledně přiznání k dani z příjmu právnických osob. Jsme malá Odborová organizace a z finančních důvodů jsme byli v loňském roce nuceni prodat své rekreační zařízení, které naše organizace vlastnila více než 30 let. Započítávají se finance za jeho prodej do daňového přiznání?
Zobrazit odpověd

Zdanění spolku  02.03.2018
Dobrý den, dělám účetnictví, fotbalovému klubu. Vyšel mi výsledek hospodaření z hlvní činnosti - 275 000,00 výsledek z vedlší hopsodářské činnosti 376 200,00. Chápu dobře že daň budu platit z rozdílu těchto částek to je ze 101 200,00? Nepožiju možnosti odpočtu 300 000,00 v dalších letech, neboť předpokládám, že i v dalším roce bude vedlejší činnost zisková. Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Odpisy traktoru u spolku  15.02.2018
Dobrý den, účtuji sportovní fotbalový klub a poprvé řeším odpisy. Prosím o kontrolu, zda postupuji správně. SK si koupil zahradní traktor (sekačka) Kč 160.800,-. Zaúčtuji: 042/321 pořízení, 321/221 úhrada, 022/042 zařazení, odpisy 551/082. Účtuji v Pohodě, zaškrtnu používá se účet 551 - daňový? Účetní odpisy: Stanovím účetní plán, budeme odepisovat rovnoměrně 5 let, tzn. 2.680,-Kč měsíčně. Traktor byl zařazen v 10/2017, v r.2017 odepíši Kč 8040,-. V 2018-2021 Kč 32.160,- a v r.2022 1-9 Kč 24.120,-. Daňové odpisy: Odpis.skupina 2 (5 let) r.2017 odpis Kč 17.688, r.2018-2021 Kč 35.788,-. O daň.odpisech se neúčtuje, řeším v DPPO. Jelikož má SK zisk a daň.odpisy jsou vyšší než účetní zapíšu do ř. 150 v DPPO rozdíl mezi účetními a daňovými Kč 9.648,-. V příloze č.1 II.oddílu B, ř.3 částku 9.648 Kč? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Odmítnutí sdělení, že poplatník nemá příjmy správcem daně  12.02.2018
Dobrý den, prosím o odpověď, zasílala jsem na FÚ za SVJ oznámení o neexistenci zdanitelných příjmů za rok 2017. Za týden mě kontaktovala paní z FÚ, že musím podat za SVJ nulové DPPO, že tento dopis nepřijme.. Reagovala jsem, že dle zákona SVJ bez zdanitelných příjmů nemusí podávat DPPO. Na to nedokázala reagovat. Jak mám tedy postupovat, spravujeme více SVJ, nastala snad nějaká změna v zákoně? Děkuji. S přáním hezkého dne MR
Zobrazit odpověd

Odměňování trenéra  04.01.2018
Dobrý den, jsme sportovní klub, který zaměstnává trenéry na DPP. Přišel k nám nový trenér, který u jiného klubu pracoval na základě Smlouvy o trenérské činnosti,uzavřené podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Ve smlouvě se mimo jiné říká: Předmět smlouvy-Trenér provádí níže definovanou trenérskou činnost pro SK na základě svého členského vztahu. Tuto činnost nelze zajistit osobami v pracovně právním vztahu s ohledem na její povahu, zejména pokud jde o nemožnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby, o nepravidelnou a příležitostnou potřebu jejího zajištění atd. Dále je tam uvedeno: Povinnosti SK- SK se zavazuje, že za činnost podle čl. II poskytne trenérovi odměnu ve výši 3500Kč za období září, říjen a listopad. Sjednanou odměnu bude SK trenérovi vyplacena nejdéle 30.11.2017, a to na základě trenérem předloženého a SK odsouhlaseného soupisu provedené činnosti. Trenér bere na vědomí, že je povinen tento příjem zdanit dle příslušných právních předpisů. Poznámka-Příjem z této činnosti lze podřadit pod tzv. ostatní příjem z příležitostné činnosti dle §10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmu, a to za podmínky, že se bude jednat o ojedinělou činnost. Takový příjem je osvobozen od daně z příjmu, pokud za rok nepřesáhne částku 30 000Kč. Nebude-li se jednat o ojedinělou činnost, pak se příjem posuzuje podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmu jako příjem ze samostatné činnosti (příjem z výkonu nezávislého povolání). Tento příjem podléhá zdanění vždy. Prosím o posouzení, zda je možný takový postup při odměňování trenérů, moc se mi to nezdá. Případně jaká plyne pro nás odpovědnost, pokud si trenér bude svoje příjmy zdaňovat sám jak se píše v poznámce ( u nás se jedná o pravidelnou činnost)
Zobrazit odpověd